Koleksi Melayu Rumi

No. Judul Kod Harga RM
1. Al – Fatawal Fathaniyah Jilid 1 LL01 17.00
2. Al – Fatawal Fathaniyah Jilid 2 LL02 22.00
3. Al – Fatawal Fathaniyah Jilid 3 LL03 18.00
4. Al – Ma’rifah Jilid 1 TT01 25.00
5. Al – Ma’rifah Jilid 2 TT02 25.00
6. Al- Urwatul Wutsqa TT12 27.00
7. Amalan Bulan Ramadhan dan Syawal AD01 4.50
8. Amalan Bulan Safar dan Selawat AD02 4.50
9. Amalan Hari Asyura AD03 5.50
10. Amalan Pelbagai Solat Sunat AD04 5.00
11. Bada -i ‘ uz Zuhur Jilid 1 AD05 19.00
12. Bada -i ‘ uz Zuhur Jilid 2 AD06 20.00
13. Dhiyaul Murid UA02 25.00
14. Doa & Amalan Rezeki AD07 5.00
15. Doa Penawar Angin Ahmar AD08 3.50
16. Ensiklopedia Naskhah Klasik Nusantara LL04 60.00
17. Faridatul Faraid UA01 28.00
18. Fatawa Binatang Dua Alam FT13 10.00
19. Hadiqatul Azhar War Rayahin (Nipis) NBB01 17.00
20. Hadiqatul Azhar War Rayahin (Tebal) NBB02 37.50
21. Hidayatus Salikin Jilid 1 TT03 25.00
22. Hidayatus Salikin Jilid 2 TT04 24.00
23. Hidayatus Salikin Jilid 3 TT05 25.00
24. Jadwal Tarikh Bulan&Tahun H/M Jilid 15 FHM01 18.00
25. Jadwal Tarikh Bulan&Tahun H/M Jilid 16 FHM02 18.00
26. Katalog Karya Melayu Klasik 90.00
27. Khazanah Karya Jilid 1 LL05 23.00
28. Khazanah Karya Jilid 2 LL06 23.00
29. Koleksi Ulama Nusantara SS02 150.00
30. Manhalush Shafi TT06 25.00
31. Munyatul Mushalli FT14 25.00
32. Mustika ‘Ajaib LL07 5.00
33. Panduan Musafir & Ziarah AD11 5.00
34. Penjelasan Nazham Syair Shufi TT07 23.00
35. Penutup Perdebatan Islam Alaf Kedua LL08 23.00
36. Penyebaran Islam & Silsilah Ulama’ Jilid 1 SS03 5.00
37. Penyebaran Islam & Silsilah Ulama’ Jilid 2 SS04 5.00
38. Penyebaran Islam & Silsilah Ulama’ Jilid 3 SS05 5.00
39. Penyebaran Islam & Silsilah Ulama’ Jilid 4 SS06 5.00
40. Penyebaran Islam & Silsilah Ulama’ Jilid 5 SS07 5.00
41. Penyebaran Islam & Silsilah Ulama’ Jilid 6 SS08 5.00
42. Penyebaran Islam & Silsilah Ulama’ Jilid 7 SS09 5.00
43. Penyebaran Islam & Silsilah Ulama’ Jilid 8 SS10 5.00
44. Penyebaran Islam & Silsilah Ulama’ Jilid 9 SS11 5.00
45. Penyebaran Islam & Silsilah Ulama’ Jilid 10 SS12 5.00
46. Penyebaran Islam & Silsilah Ulama’ Jilid 11 SS13 5.00
47. Penyebaran Islam & Silsilah Ulama’ Jilid 12 SS14 5.00
48. Penyebaran Islam & Silsilah Ulama’ Jilid 13 SS15 5.00
49. Penyebaran Islam & Silsilah Ulama’ Jilid 14 SS16 5.00
50. Penyebaran Thariqat Shufiyah Mu’tabarah di Dunia Melayu TT09 25.00
51. Perkembangan Ilmu Fiqh dan Tokoh-tokohnya di Asia Tenggara FF01 25.00
52. Perkembangan Ilmu Nahwu & Sharaf NBB03 27.00
53. Perkembangan Ilmu Tasawuf & Tokoh-tokohnya di Nusantara TT08 25.00
54. Poster Syair Syeikh Ahmad (Kuning) P01 5.00
55. Poster Syair Syeikh Ahmad (Unggu) P02 5.00
56. Raja Haji Fi Sabilillah SS23 12.00
57. Syeikh Abdus Shamad Pelembang SS17 25.00
58. Syeikh Ahmad Al-Fathani Jilid 1 SS18 25.00
59. Syeikh Ahmad Al-Fathani Jilid 2 SS19 25.00
60. Syeikh Daud Bin Abdullah Al – Fathani SS20 23.00
61. Syeikh Ismail Al-Minangkabawi SS21 25.00
62. Syeikh Muhammad Arsyad Al – Banjari SS22 25.00
63. Tafsir Puisi Hamzah Fansuri TT11 20.00
64. Tarikh Fathani Edisi Rumi(Pengenalan Siri 1) SS01 5.00
65. Thaiyibul Ihsan fi Tibbil Insan LL18 45.00
66. Tsamarat Al-Muhimmah LL09 37.00
67. Tuhfatul Mursalah TT95 12.00
68. Wasiat Abrar Peringatan Akhyar AD12 17.00
69. Wawasan Pemikiran Ulama’ Jilid 1 LL10 15.00
70. Wawasan Pemikiran Ulama’ Jilid 2 LL11 15.00
71. Wawasan Pemikiran Ulama’ Jilid 3 LL12 15.00
72. Wawasan Pemikiran Ulama’ Jilid 4 LL13 16.00
73. Wawasan Pemikiran Ulama’ Jilid 5 LL14 18.00
74. Wawasan Pemikiran Ulama’ Jilid 6 LL15 18.00
75. Wawasan Pemikiran Ulama’ Jilid 7 LL16 18.00

 

Koleksi Kertas Kerja Ilmiah/Prosiding Seminar

No. Judul Harga RM
1. Koleksi Kertas Kerja Ilmiah, Haji Wan Mohd Shaghir  Abdullah, dibentang dalam pelbagai forum dan seminar(Jilid 1), 1991 80.00
2. Koleksi Kertas Kerja Ilmiah, Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah, dalam pelbagai forum dan seminar(Jilid 2), 2011 80.00
3. Koleksi Kertas Kerja Ilmiah, Haji Wan Mohd Shaghir  Abdullah, dibentang dalam pelbagai forum dan seminar(Jilid 3), 2011 80.00
4. Koleksi Kertas Kerja Ilmiah, Haji Wan Mohd Shaghir  Abdullah, dibentang dalam pelbagai forum dan seminar(Jilid 4), 2011 80.00
5. Koleksi Kertas Kerja Ilmiah, Haji Wan Mohd Shaghir  Abdullah, dibentang dalam pelbagai forum dan seminar(Jilid 5), 2011 80.00
 

6.

Koleksi Karya Ilmiah, Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah mengenai Fikrah Wawasan Tokoh Dunia Melayu dalam Majalah Budaya, Dakwah, Al-Islam dan Kiblat, 1991 80.00
7. Koleksi Karya Ilmiah, Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah mengenai kitab Melayu Jawi dalam Jurnal Dewan Bahasa (1990-1991) 50.00

 

Koleksi Buku Latihan Bahasa Arab Sekolah Menengah

 

No.

 

Judul

Harga (Semenanjung) Harga (Sabah/ Sarawak)
1. Al-Balaghah (Tingkatan 4 dan Tingkatan 5) MYR 8.50 MYR 9.50
2. Latihan Bahasa Arab Tingkatan 1 MYR 8.00 MYR 9.00
3. Latihan Bahasa Arab Tingkatan 2 MYR 8.00 MYR 9.00
4. Latihan Bahasa Arab Tingkatan 3 MYR 9.50 MYR 10.50
5. Latihan Bahasa Arab Tingkatan 4 MYR 9.50 MYR 10.50
6. Latihan Bahasa Arab Tingkatan 5 MYR 10.50 MYR 11.50
7. Qawa’id Lughatul ‘Arabiyah (I’rab)- SPM dan STPM MYR 6.50 MYR 8.00

 

Koleksi Kitab Jawi

No. Judul Pengarang Harga RM
1. A’lam Al-Hussab Sy Ahmad Khatib Minangkabau 20.00
2. Abniyatul Asma’wal Af’al dan Risalah Fathaniyah fi Ilmin Nahwi Sy Ahmad Al-Fathani 5.00
3. Addurratun Nafisah Sy Mohd Nafis Idris Al-Banjari 35.00
4. Addurrul Munazhzham Sy Abdul Qadir Abdur Rahman Al-Fathani 6.00
5. Aiyuhal Walad Sy Wan Hasan Wan Ishaq 7.00
6. Albahjatus Saniyah Sy Daud Al-Fathani 7.00
7. Albahrul Wafi Wan Nahrus Shafi Sy Muhammad Ismail Daudi Al-Fathani 65.00
8. Alfawaidi Terjemah Kitab As-Sholah Tuan Sayid Ahmad 9.00
9. Aljawahirun Naqiyah wal Jawahirul Tsaminah Sy Ahmad Khatib Al-Minangkabawi 7.00
10. Alkaukabaud Durriyi Sy Muhammad Ismail Daudi Al-Fathani 8.00
11. Alzahrul Basim Sy Uthman Abdullah Al-Betawi 8.50
12. Aqidah Sanusiyah Matan Ummul Barahin Sy Abdul Qadir Abdur Rahman Al-Fathani 6.00
13. Arrahmatil Habitah Sy Husein Ahmad Ad-Dusuri 9.00
14. Atstsimarul Lazizah Sy Ahmad Mohd Yunus Lingga 9.00
15. Bad’us Samawati Wal Ardh Sy Nuruddin Ar-Raniri 12.00
16. Badrut Taman Wan Nujunuts Tsawqif Sy Ahmad Al-Fathani 6.00
17. Bahjatul Mubtadin Wa Farhatul Mujtadin Sy Ahmad Al-Fathani 8.00
18. Bakuratul Amani Lisyaratil ‘Awami Sy Ismail Abdul Qadir Al-Fathani 7.00
19. Bisyaratul ‘Amilin Wa Nazaratul Ghafilin Sy Ahmad Al-Fathani 12.00
20. Cogan Perikatan (Sunat Berlafaz Ushalli) Hj Abu Bakar Hj Hasan Muar Johor 5.00
21. Dhia’ul Lum’ah & Hadits 40 Sy Daud Al-Fathani 6.00
22. Dhiyaul Murid Sy Daud Al-Fathani 6.00
23. Faridatul Faraid Sy Ahmad Al-Fathani 10.00
24. Fathul Makkah Al-Musyarafah Sy Uthman Syihabuddin Al-Funtiani 6.00
25. Fathul Mannan Li Safwatiz Zubad Sy Daud Al-Fathani 50.00
26. Fathul Mubin bi ma Yata’allaqu Umur Ad- Din Sy Ahmad Khatib Al-Minangkabawi 6.00
27. Fathul Mutafakirrin Sy Uthman Syihabuddin Al-Funtiani 6.00
28. Fathur Rahman Sy Arsyad Abdullah Al-Banjari 10.00
29. Ghayatul Afrah Liman Yatawallal Ankah Hj Wan Ismail B Sy Ahmad Al-Fathani 7.00
30. Ghayatul Maram Sy Daud Al-Fathani 9.00
31. Hadaiqus Shalawat Fil Khalwat Jilid 1 Sy Muhammad Husein Abd Lathif 35.00
32. Hadaiqus Shalawat Fil Khalwat Jilid 2 Sy Muhammad Husein Abd Lathif 35.00
33. Hadiqatur Raihan Sy Ahmad Yunus Lingga 7.00
34. Hadits 40 Saiyid ‘Alwi B Ahmad B ‘Alawi 7.00
35. Hidayatul Ikhwan Sy Ahmad Husein / Tok Ku Melaka 7.00
36. Hidayatul Mukhtar Sy Wan Hasan Wan Ishaq 4.00
37. Hidayatul Muta’allim Wa ‘Umdatul Mua’llim Sy Daud Al-Fathani 42.00
38. Hidayatus Sail Fi Bayani Musail Sy Muhammad Husein Abd Lathif 7.00
39. Himpunan Ilmu Aqidah ASWJ Syeikh Ahmad Al-Fathani Sy Ahmad Al-Fathani 25.00
40. Ilmu Falak Hj Abu Bakar Hj Hasan Muar Johor 15.00
41. Iqdul Jawahir Sy Ismail Al-Ajluni 6.00
42. Iqdul Jumaan Kalung Berlian Sy Abdul Hamid Riau-Lingga 7.00
43. Iqdul Juman Fi ‘Aqaidil Iman Sy Ahmad Al-Fathani 5.00
44. Irsyadul ‘Ibad Sy Uthman Syihabuddin Al-Funtiani 8.00
45. Irsyadul ‘Ibad & Tabassumusy Syaribin Sy Zainal Abidin Muhammad Al-Fathani 6.00
46. Irsyadul Anam Sy Uthman Abdullah Al-Betawi 6.50
47. Jalaul Qulub Sy Wan Abd Shamad Wan Muhammad Shalih 5.00
48. Kanzul Minan ‘Ala Hikam Abi Madyan Sy Daud Al-Fathani 12.00
49. Kasyful Ghummah Sy Daud Al-Fathani 35.00
50. Khulasatul Asrar Sy Abdul Qadir Abdur Rahman Al-Fathani 10.00
51. Kifayatul ‘Awam Sy Wan Abd Shamad Wan Muhammad Shalih 6.00
52. Kifayatul Mubtadi Wa Irsyadul Muhtahdi Sy Daud Al-Fathani 4.00
53. Kisah Gharamiyah Raja Haji Ali Raja Mohd Yunus Riau 5.00
54. Kombinasi Tiga Buah Kitab Falak Sy Ahmad Khatib Al-Minangkabawi 8.00
55. Kthiththah Mardiyah Tiada Nama Pengarang 6.00
56. Kump. Hisab & Falak Hj. Umar Sg. Keladi Hj Umar Sg.Keladi Kelantan 10.00
57. Kump. Hisab & Falak S. Tahir Jalaluddin Sy Tahir Jalaluddin 25.00
58. Kump. Ringkas Berbetulan Lekas Raja Haji Ali Raja Mohd Yunus Riau 7.00
59. Kumpulan Tiga Risalah Banjariah Sy Abdur Rahman Shiddiq Al-Banjari 22.00
60. Laali An-Nadiyah Sy Muhammad B Yusuf 10.00
61. Lum’atul Aurad (Versi 7 Amalan) – Nipis Sy. Wan Ali Kutan 5.50
62. Lum’atul Aurad (Versi Penuh) – Tebal Sy. Wan Ali Kutan 6.50
63. Majmu’ Qashaid Sy Wan Ali Kutan 6.00
64. Majmu’ur Rasailish Sharfiyah Sy Ahmad Al-Fathani 22.00
65. Manhajul Istiqamah Sy Uthman Abdullah Al-Betawi 8.50
66. Manhalush Shafi Sy Daud Al-Fathani 10.00
67. Manhatul Qarib Sy Wan Abd Shamad Wan Muhammad Shalih 38.00
68. Mauriduz Zhamaan Sy Abdullah M Qasim Senggora 25.00
69. Mawa’izul Badi’ah Sy Muhammad Shalih Al-Minangkabawi 7.00
70. Mawahibi Rabbil Falaq Syarhi Binti Milaq Sy Ismail Abdullah Al-Minangkabawi 6.00
71. Mawahibul Makiyah Sy Ahmad Al-Fathani 6.00
72. Milhatut Tajwid Sy Muhammad Shalih Al-Kelantani 5.00
73. Minhajul ‘Abidin Sy Daud Al-Fathani 43.00
74. Munyatul Mushalli Sy Daud Al-Fathani 10.00
75. Mustika ‘Ajaib Hj Abu Bakar Hj Hasan Muar Johor 5.00
76. Najmul Huda Sy Mohd Yusuf Abdul Karim Al-Hindi 32.00
77. Nasihat Ahlil Wafa Sy Ahmad Al-Fathani 6.00
78. Nurul Anwar Sy Uthman Syihabuddin Al-Funtiani 6.00
79. Nurusy Syama’ah Fi Ahkamil Jum’ah Sy Ahmad Khatib Al-Minangkabawi 6.00
80. Pertinjauan Pada Menyatakan Menyatakan Tajwid Al-Quran Hj Abu Bakar Hj Hasan Muar Johor 4.00
81. Quthufat Saniyah Sy Hasanudin Maksum 5.00
82. Risalah ‘Amal Ma’rifah Sy Abdur Rahman Shidiq Al-Banjari 7.00
83. Risalah Addurrul Basim Sy Muhammad Ismail Daudi Al-Fathani 6.00
84. Risalah Bulughil Maram Sy Daud Al-Fathani 5.00
85. Risalah Lujjain Addani Sy Abdul Qadir Abdur Rahman Al-Fathani 6.00
86. Risalah Muhammad Arsyad B. Thasin Hj Mohd Arsyad Mohd Thasim Al-Banjari 7.00
87. Risalah Muswaddah Sy Daud Al-Fathani 7.00
88. Risalah Pedoman Bahagia Mohd Shalih Hj Harun Kemboja 7.00
89. Risalah Sawathi’ul Barqi Wal Lam’i Sy Muhammad Ismail Daudi Al-Fathani 4.00
90. Risalah Tajwid Al-Quran Hj Mohd Arsyad Mohd Thasim Al-Banjari 5.00
91. Risalah Yg Kecil Hukum Tajwid Al-Quran Muhammad Shalih B Zainal Abidin Al-Fathani 4.00
92. Sa’adatul Mutanabbih Sy Ahmad Al-Fathani 7.00
93. Sirajuzh Zhalam Sy Abas Al-Asyi 5.00
94. Sufi dan Wali Allah Hj Wan Mohd Shaghir 21.00
95. Suluhan Darun Na’im Hj Mohd Nor Mufti Hj Ibrahim Al-Kelantani 5.00
96. Syair Nazham Tajwid Al-Quran Raja Haji Muhammad Said Ar-Riauwi 4.00
97. Syair Pintu Hantu Raja Haji M Thahir Raja Hj Abdullah Ar-Riauwi 5.00
98. Syair Syeikh Ahmad Al-Fathani (Siri 1) Sy Ahmad Al-Fathani 4.00
99. Syair Syeikh Ahmad Al-Fathani (Siri 2) Sy Ahmad Al-Fathani 4.00
100. Syair Syeikh Ahmad Al-Fathani (Siri 3) Sy Ahmad Al-Fathani 4.00
101. Ta’lim Ashshibyan Fi Tajwid Al-Quran Hj Mas’ud Muhammad Taib 5.00
102. Tafsir Surah Yasin Sy Uthman Syihabuddin Al-Funtiani 6.00
103. Tajwid Fatihah Hj Mohd Arsyad Mohd Thasim Al-Banjari 3.00
104. Taman Persuraian Hj Abu Bakar Hj Hasan Muar Johor 6.00
105. Tanbih Al-Anam Sy Ahmad Khatib Al-Minangkabawi 9.00
106. Tanwiril Qulub Fi Isqathi Tadbiril ‘Uyub Sy Uthman Syihabuddin Al-Funtiani 8.00
107. Tarikh Fathani Sy Faqih Ali Al-Abasi 4.00
108. Tarjamah Sa’adatul Anam Sy Uthman Abdullah Al-Betawi 5.00
109. Tashil Nail Amani Sy Ahmad Al-Fathani 10.00
110. Tashriful Abwab Hj Mohd Mansur Ab Hamid Al-Betawi 6.00
111. Taufan Yang Memalui Hj Abu Bakar Hj Hasan Muar Johor 5.00
112. Tawarikh Raja Kuta Hj Abdur Rauf Mohd Dagang Al-Fathani 4.00
113. Tazkiyatul Anzhar Wa Tashfiyatul Afkar Tengku Mahmud Zuhdi Al-Fathani 8.00
114. Terjemah Matan Hikam Sy Atha’ullah As-Sakandari 8.00
115. Thaiyibul Ihsan Fi Thibbil Insan Sy Ahmad Al-Fathani 10.00
116. Tsamratul Muhimmah Raja Haji Ali Raja Hj Ahmad Riau 5.00
117. Tuhfatul Ikhwan Fi Tajwid Al-Quran Sy Ismail Ab Muthalib Al-Asyi 5.00
118. Turjumanul Mustafid (Tafsir Baidhawi) Syeikh Abdur Rauf Al-Fansuri 150.00
119. Unwanul Falah Wa ‘Unfuwanus Shalah Sy Ahmad Al-Fathani 12.00
120. Warduz Zawahir Sy Daud Al-Fathani 48.00
121. Zahratul Murid Sy Abdush Shamad Al-Falimbani 7.00
122. Zahratul Murid Sy Wan Ali Abdur Rahman Kutan 7.00

 

Koleksi Kitab Nadir

No. Judul Kod Harga RM
1. Koleksi Kitab Syeikh Abdul Qadir al-Mandili Jilid 1 N 12 85.00
2. Koleksi Kitab Syeikh Abdul Qadir al-Mandili Jilid 2 N 13 100.00
3. Koleksi Kitab Syeikh Abdul Qadir Bin Abdur Rahman al-Fathani N 08 95.00
4. Koleksi Kitab Syeikh Abdur Rahman Gudang al-Fathani N 09 65.00
5. Data Kitab Risalah Fi Bayani Hukmil Bai’i war Riba, Syeikh Abdul Qadir Bin Abdur Rahim al-Fathani/ Bukit Bayas, Terengganu N 07 80.00
6. Koleksi Kitab Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani, Jilid I N 01 90.00
7. Koleksi Kitab Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani, Jilid II N 02 80.00
8. Kitab Pengetahuan Bahasa Raja Ali Haji N 11 80.00
9. Koleksi Kitab Syeikh Muhammad bin Ismail Daudi al-Fathani, Jilid I N 03 80.00
10. Koleksi Kitab Syeikh Muhammad bin Ismail Daudi al-Fathani, Jilid II N 04 80.00
11. Koleksi Kitab Syeikh Nawawi al-Bantani N 06 88.00
12. Koleksi Kitab Syeikh Husein Nasir (Tuan Husein Kedah) N 05 65.00
13. Koleksi Kitab Tajwid Alam Melayu N 10 50.00
14. Himpunan Naskhah Falak Nusantara N 15 80.00
15. Koleksi Kitab Syeikh Utsman Syihabuddin al-Funtiani al-Banjari N 16 200.00