منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين
Oleh: Syeikh Daud bin Abdullah Al-Fathani

Membicarakan tasawuf merupakan terjemahan Minhajul ‘Abidin karya Hujjatul Islam Imam al-Ghazali. 296 hlm.

ISBN: 978-967-2126-18-8
Cetak ulang.

RM 55.00

Out of stock

منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين
Oleh: Syeikh Daud bin Abdullah Al-Fathani
ISBN: 978-967-2126-18-8
Cetak ulang.
Kitab_Page_144

RM 55.00

Out of stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
 • مفتاح التعليم بركنـأن دڠن حساڤن دان تقويم
 • شمس الفتحية برکنأن دڠن أعمال جيبية
ISBN: 978-967-2126-68-3
Cetak ulang kitab jawi.

RM 40.00

Out of stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-967-2126-68-3
Cetak ulang kitab jawi.
Kitab_Page_096

RM 40.00

Out of stock

علم حقيقة الإنسان

Kandungan: Meliputi perbicaraan meluas pelbagai cabang ilmu, antaranya, Tauhid, Fiqh dan Tasawuf.

Pengarang/Penyalin: Tidak dapat dipastikan.

Tebal: 78 halaman  (Tidak lengkap)

Ukuran: 21.4 x 16.7 cm.

Manuskrip: Manuskrip ini di dalam koleksi Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah yang belum direkodkan dalam katalog beliau. Dicatitkan oleh beliau pada kaver: “No 35 علم حقيقة الإنسان” (lihat halaman). Manuskrip ini tidak lengkap pada helaian terawal dan terdapat halaman yang gugur iaitu mulai halaman ketiga, dikesan melalui penghujung halaman kedua “مكروه” (lihat halaman 4 cetakan ini). Wallahu’alam.

ISBN: 978-967-2126-35-5

RM 70.00

Out of stock

علم حقيقة الإنسان
ISBN: 978-967-2126-35-5
Kitab_Page_109

RM 70.00

Out of stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Syeikh ‘Abdush Shamad Al-Falimbani Dan Angkatannya Dalam Tamadun Keilmuan Melayu.

Mengenali Pelbagai Karya Ulama Dan Tokoh Borneo/Kalimantan.

Surat Penyerahan Mempawah, Perjanjian Di Atas Kerajaan Mempawah Di Dalam Guberneman Nederland (Transliterasi Manuskrip Nadir).

Syeikh ‘Utsman Bin ‘Abdul Wahhab As-Sarawaqi ‘Ulama’ Besar Nusantara Guru Di Masjid Al-Haram.

Dapatkan 1 set bagi 4 jilid ada stok dengan harga RM 65 di SINI

ISBN: 978-983-9701-58-4

RM 18.00

In stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-58-4

RM 18.00

In stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Manuskrip Dan Dokumen Riau Catatan Dan Analisis: Pengenalan Awal.

Manuskrip Melayu Patani: Hubungan Patani, Natuna, Kelantan, Terengganu Dan Kemboja.

Ulama-Ulama Patani: Satu Paparan Ketokohan Dan Karya Mereka.

Hubungan Ulama Patani Dan Nusantara: Kekeluargaan Dan Pertalian Ilmu.

Peranan Dan Sumbangan Syeikh Daud Bin ‘Abdullah Al-Fathani Dalam Kesusasteraan Melayu Klasik.

Dapatkan 1 set bagi 4 jilid ada stok dengan harga RM 65 di SINI

ISBN: 978-983-9701-53-3

RM 16.00

In stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-53-3

RM 16.00

In stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Bahagian Pertama
Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani ulama shufi yang syahid fi Sabilillah
Pengenalan
Mengenai nama ayahnya
Tinjauan pendapat tahun lahir dan wafat
Pendidikannya

Bahagian Kedua
Pulang yang pertama ke Palembang
Pulang yang kedua ke Kedah sebagai syuhada di Fathani Darus Salam
Sahabat-sahabatnya ulama yang terkenal
Karya-karyanya: Zahratul Murid (salinan dan cetakan), Sebab yang diharamkan bagi nikah,
Hidayatus Salikin: Bahasa Melayu Bahasa Ilmu Gaya; Gaya bahasa dalam Hidayatus SalikinSiyarus SalikinAl-‘Urwatul Wutsqa (dll selepasnya)
Keturunan
Koleksi kitab-kitab ilmu Tasawuf

Lampiran 1: Kulit muka Zahratul Murid, salinan Tok Kelaba

Lampiran 2: Kulit muka Zahratul Murid, cetakan 1331H

Lampiran 3: Kulit muka Hidayatus Salikin, cetakan Al-Ahmadiah

Lampiran 4: Kulit muka Tuhfatur Raghibin karya Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari, cetakan Al-Ahmadiah

Bahagian Ketiga
Syeikh Syihabuddin al-Jawi ulama pengamal empat thariqat shufiyah
Data manuskrip
Yang diduga sebagai karyanya
Keturunan
Syeikh Muhammad Azhari al-Falimbani; generasi penyambung ulama-ulama Palembang
Pendidikan
Karya-Karya dan Pemikiran
Puisi-puisi dalam kitab Badi’uz Zaman 
Keturunan dan murid

ISBN: 978-983-9701-11-8
Sejarah hidup Syeikh Abdus Shamad Palembang. Dibicarakan juga tentang Syeikh Syihabuddin dan Syeikh Muhammad Azhari bin Abdullah al-Falimbani dan pengenalan beberapa karyanya.

RM 25.00

In stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-11-8
Sejarah hidup Syeikh Abdus Shamad Palembang. Dibicarakan juga tentang Syeikh Syihabuddin dan Syeikh Muhammad Azhari bin Abdullah al-Falimbani dan pengenalan beberapa karyanya.
Kitab_Page_197

RM 25.00

In stock

حسن الجواب عن إثبات الأهلة باحساب
Oleh: Syeikh Muhammad Basiyuni Imran (Maharaja Imam Sambas)

Judul dalam Bahasa Melayu Molek Jawaban Pada Mengitsbatkan Awal Bulan Dengan Kiraan.

Membicarakan hisab/perhitungan anak bulan untuk melakukan puasa dan hari raya. Kata pengantar oleh Syeikh Thahir Jalaluddin al-Minankabawi. 28 hlm.

RM 6.00

In stock

حسن الجواب عن إثبات الأهلة باحساب
Oleh: Syeikh Muhammad Basiyuni Imran (Maharaja Imam Sambas)
Kitab_Page_101

RM 6.00

In stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Catatan Tahun-Tahun Kedatangan Islam di Dunia Melayu,

Syeikh ‘Abdullah ‘Arab, Penyebar Islam di Aceh Dan Penyusun Bahr al-Lahut,

Syeikh ‘Abdullah al-Qumairi Penyebar Islam Dan Pencipta Nama Kedah Dadul Aman,

Malikus Shaleh Penyelamat Kerajaan Islam Samudera Pasai,

Saiyid Jamaluddin al-Kubra Datuk Nenak Para Ulama Dunia Melayu (bahagian pertama),

Saiyid Ibrahim al-Hadhrami dan Keturunannya Yang Menjadi Ulama Terkenal.

Dapatkan 1 set bagi 11 siri ada stok dengan harga RM 50 di SINI

ISBN: 978-983-9701-23-1
Cetakan tahun 1999.

RM 5.00

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-23-1
Cetakan tahun 1999.

RM 5.00

هداية السالكين في سلوك مسلك المتقين
Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
 • – Pengenalan data kitab Hidayatus Salikin, sejarah penerbitan, kandungan dan pengaruh di Dunia Melayu

Transliterasi kitab

 • – Bab ilmu yg memberi manfaat dan kelebihannya
 • – Bab ‘Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah
 • – Bab berbuat taat dan ibadat yg zahir

Lampiran

 • – Manuskrip Zahratul Murid
 • – Najatul Ikhwan
ISBN: 978-983-9701-13-5
Edisi cetak ulang terbitan Sya’ban 1425H/ September 2004M)

RM 25.00

Out of stock

هداية السالكين في سلوك مسلك المتقين
Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-13-5
Edisi cetak ulang terbitan Sya’ban 1425H/ September 2004M)
Kitab_Page_068

RM 25.00

Out of stock

هداية السالكين في سلوك مسلك المتقين
Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
 • – Bab menyatakan zikir dan kemuliaannya
 • – Bab menyatakan adab bersahabat dan mu’asyarah
 • – Tatimmah
 • – Perkataan Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fathani, Pentashih pertama Kitab Hidayatus Salikin
 • – Glosari Hidayatus Salikin
 • – Pembelaan untuk Kitab Hidayatis Salikin dan Siyaris Salikin

Lampiran

 • Hidayatus Salikin dalam bentuk cetakan Melayu/ Jawi
ISBN: 978-983-9701-20-5
Edisi cetak ulang 1421H/ 2000M

RM 25.00

Out of stock

هداية السالكين في سلوك مسلك المتقين
Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-20-5
Edisi cetak ulang 1421H/ 2000M
Kitab_Page_070

RM 25.00

Out of stock

فتح المنان ترجمة لصفوة الزبد
Oleh: Syeikh Daud bin Abdullah Al-Fathani
Merupakan salah satu karya terjemahan bahasa Melayu Syeikh Daud bin Abdullah Al-Fathani dari kitab Shafwatuz Zubad karangan Imam Ibnu Ruslan.
 
Diselesaikan di Makkah pada hari Ahad, 16 Ramadhan 1249H/ 27 Januari 1834M. Dicetak hampir seratus tahun setelah selesai penulisan, tepatnya pada 10 Sya’ban 1330H/ 24 Julai 1912M oleh Mathba’ah al-Miriyah al-Kainah, Makkah. Kitab ini dicetak atas usaha Syeikh ‘Abdullah Daud, Syeikh Muhammad Nur yang kedua-duanya merupakan anak Syeikh Muhammad bin Ismail Daudi al-Fathani (pengarang kitab Mathla’ul Badrain, Bahrul Wafi dll).
 
Beberapa halaman bahagian akhir kitab ini dicetak bersama satu risalah berjudul Muzakaratul Ikhwan, juga karangan Syeikh Daud bin Abdullah Al-Fathani yang diselesaikan pada malam Isnin, 20 Ramadhan 1249H/ 31 Januari 1834M iaitu beberapa hari selesainya kitab Fathul Mannan. Dipercayai pentashhih pertama kitab ini ialah Syeikh Ahmad al-Fathani, dan termasuk kitab yang tidak banyak dicetak.
 
Berusia hampir 200 tahun penulisannya, diteruskan pengedarannya di Khazanah Fathaniyah. Naskhah yang diedarkan di Khazanah Fathaniyah hari ini merupakan naskhah yang terdapat catatan pinggir kitab berasal dari Kerajaan Sambas yang dihadiahkan kepada putera Pangeran Temenggung Wazir, Kerajaan Mempawah, Kalimantan Barat, Indonesia. Dicatat juga, berasal dari Abdur Rahman al-Fathani.
 
Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah dalam karya Perkembangan Ilmu Fiqh dan Tokoh-Tokohnya di Asia Tenggara, menulis bahawa kitab Fathul Mannan dikupas sangat ilmiyah, banyak perkara-perkara penting dimuat di dalamnya, selain fiqhi mazhab Syafi’i, ushuluddin dan tasawwuf juga termasuk sejarah beberapa imam-imam penting penegak mazhab.
ISBN: 978-967-2126-24-9
Cetak ulang.

RM 65.00

Out of stock

فتح المنان ترجمة لصفوة الزبد
Oleh: Syeikh Daud bin Abdullah Al-Fathani
ISBN: 978-967-2126-24-9
Cetak ulang.
Kitab_Page_049

RM 65.00

Out of stock