Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Bahagian Pertama

Karya Syeikh Abdullah Arif
Bahrul Lahut

Karya  Syeikh Faqih Ali bin Wan Muhammad Wan Syeikh Shafiuddin al-Abbasi al-Fathani
Tarikh Petani/ Tarikh Fathani

Bahagian Kedua

Karya Syeikh Syamsuddin as-Sumatrani
– Tanbihut Thullab
– Anwarud Daqaiq

Bahagian Ketiga

Karya-Karya Syeikh Abdur Rauf al-Fansuri
– Syarhul Latif ‘ala Arba’in Hadistan
– Sullamul Mustafidin
– Risalah Mukhtasharah fi Bayan Syurutusy Syeikh wal Murid
– Fatihah Syeikh Abdur Rauf
– Daqaiqul Huruf
– Sakratul Maut
– Risalah Simpan
– Munyatul I’tiqad
– Bayan al-Ithlaq
– Risalah A’yan Tsabitah
– Risalah Jalan Ma’rifatullah
– Kifayatul Muhtajin
– ‘Umdatul Muhtajin
– Washiyah
– Mir-atuth Thullab
– Tarjumanul Mustafid @ Tafsir Baidhawi
– Mawaizhul Badi’ah
– Idhahul Bayan
– Majmu’ul Masail
– Hujjatul Balighah
– Ta’yidul Bayan
– Syamsul Ma’rifah
– Pindahan dari Otak Ilmu Tasawuf
– Tanbihul ‘Amil

ISBN: 978-983-9701-02-9
Pendokumentasian Karya Melayu/ Jawi Karangan Ulama Silam Muktabar Asia Tenggara. Membicarakan karya-karya Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri dan karya-karya para ulama lain yang sezaman dengannya.

RM 28.00

Out of stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-02-9
Pendokumentasian Karya Melayu/ Jawi Karangan Ulama Silam Muktabar Asia Tenggara. Membicarakan karya-karya Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri dan karya-karya para ulama lain yang sezaman dengannya.
Kitab_Page_122

RM 28.00

Out of stock

صوفي دان ولي الله
Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Membicarakan tasawuf. Merupakan petikan dari beberapa tulisan Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani. 138 hlm.

RM 10.00

Out of stock

صوفي دان ولي الله
Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
Kitab_Page_199

RM 10.00

Out of stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Syeikh Nuruddin Ar-Raniri Pembangkang Wahdatul Wujud,

Syeikh ‘Abdur Rauf Bin ‘Ali Al-Fansuri Penterjemah Dan Pentafsir Al-Quran Yang Pertama Dalam Bahasa Melayu,

Baba Daud Ar-Rumi Al-Jawi,

Megat Sati Ibnu Amir Sulaiman Al-Asyi Murid Syeikh Nuruddin Ar-Raniri,

Syeikh Burhanuddin Ulakan Penyebar Islam Di Minangkabau,

Syeikh ‘Abdul Muhyi Pamijahan Penyebar Islam Di Jawa Barat.

Dapatkan 1 set bagi 11 siri ada stok dengan harga RM 50 di SINI

ISBN: 978-983-9701-28-2
Cetakan tahun 1999.

RM 5.00

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-28-2
Cetakan tahun 1999.

RM 5.00

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Manuskrip Dan Dokumen Riau Catatan Dan Analisis: Pengenalan Awal.

Manuskrip Melayu Patani: Hubungan Patani, Natuna, Kelantan, Terengganu Dan Kemboja.

Ulama-Ulama Patani: Satu Paparan Ketokohan Dan Karya Mereka.

Hubungan Ulama Patani Dan Nusantara: Kekeluargaan Dan Pertalian Ilmu.

Peranan Dan Sumbangan Syeikh Daud Bin ‘Abdullah Al-Fathani Dalam Kesusasteraan Melayu Klasik.

Dapatkan 1 set bagi 4 jilid ada stok dengan harga RM 65 di SINI

ISBN: 978-983-9701-53-3

RM 16.00

In stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-53-3

RM 16.00

In stock

حسن الجواب عن إثبات الأهلة باحساب
Oleh: Syeikh Muhammad Basiyuni Imran (Maharaja Imam Sambas)

Judul dalam Bahasa Melayu Molek Jawaban Pada Mengitsbatkan Awal Bulan Dengan Kiraan.

Membicarakan hisab/perhitungan anak bulan untuk melakukan puasa dan hari raya. Kata pengantar oleh Syeikh Thahir Jalaluddin al-Minankabawi. 28 hlm.

RM 5.00

Out of stock

حسن الجواب عن إثبات الأهلة باحساب
Oleh: Syeikh Muhammad Basiyuni Imran (Maharaja Imam Sambas)
Kitab_Page_101

RM 5.00

Out of stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

PENGENALAN

THARIQAT SYATHARIYAH

THARIQAT QADIRIYAH
– Syeikh Ahmad Khatib Sambas; Ulama dan Tokoh Besar Thariqat Qadiriyah
– Karya Thariqat Qadiriyah
– Syeikh Ahmad Khatib Sambas
– Syeikh Muhammad Zainuddin bin Muhammad Badawi Sumbawa
– Syeikh Muhammad Mukhtar bin ‘Atharid/ ‘Utharid Bogor

THARIQAT NAQSYABANDIYAH
– Syeikh Ismail Minkabawi
– Syeikh ‘Abdul ‘Azhim Al-Manduri
– Syeikh ‘Abdul Wahhab Al-Khalidi
– Syeikh Wan Sulaiman bin Wan Shiddiq; Syeikhul Islam Kedah
– Syeikh Muhammad Shalih; Syeikhul Islam Perak

THARIQAT RIFA’IYAH

THARIQAT BA’ALAWIYAH/ ‘ALAWIYIN

THARIQAT KHALWATIYAH

THARIQAT SYAZILIYAH

THARIQAT SAMMANIYAH-KHALWATIYAH

THARIQAT AHMADIYAH IDRISIYAH/ THARIQAT RASYIDIYAH

THARIQAT RAHMANIYAH SHALAWAT DALAILIL KHAIRAT

BIBLIOGRAFI

LAMPIRAN-LAMPIRAN
– Silsilah Shalawat Dalail Al-Khairat; Ijazah Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fathani
– Silsilah Thariqat Rahmaniyah; dinisbahkan kepada Syeikh Muhyiddin bin Ibnu ‘Arabi
– Risalah Tuhfatil Mursalah; Syeikh Muhammad Syafi’ie bin Muhammad Shalih Al-Qadhi
– Risalah Nihayatil Mathlub li Tashfiyatil Qulub; Syeikh Wan Sulaiman bin Wan Shiddiq Al-Qadhi
Kaifiyatuz Zikri ‘Ala Thariqatin Naqsyabandiyatil Mujaddidiyatil Ahmadiyah; As-Saiyid Asy-Syarif Muhammad Shalih bin As-Saiyid Asy-Syarif ‘Abdur Rahman Az-Zawawi
– Silsilah Thariqatisy Syathariyah Syeikh Muhammad Amin Imam Al-Jambi (Murid Syeikh Daud bin Abdullah Al-Fathani)

ISBN: 978-983-9701-34-7
Penyebaran Thariqat Shufiyah di dalam masyarakat Melayu dan silsilahnya. Dilampirkan beberapa buah manuskrip dan kitab nadir antaranya; Silsilah Shalawat Dalail Al-Khairat, Silsilah Thariqat Rahmaniyah dll.

RM 28.00

Out of stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-34-7
Penyebaran Thariqat Shufiyah di dalam masyarakat Melayu dan silsilahnya. Dilampirkan beberapa buah manuskrip dan kitab nadir antaranya; Silsilah Shalawat Dalail Al-Khairat, Silsilah Thariqat Rahmaniyah dll.
Kitab_Page_153

RM 28.00

Out of stock

منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين
Oleh: Syeikh Daud bin Abdullah Al-Fathani

Membicarakan tasawuf merupakan terjemahan Minhajul ‘Abidin karya Hujjatul Islam Imam al-Ghazali. 296 hlm.

ISBN: 978-967-2126-18-8
Cetak ulang.

RM 55.00

Out of stock

منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين
Oleh: Syeikh Daud bin Abdullah Al-Fathani
ISBN: 978-967-2126-18-8
Cetak ulang.
Kitab_Page_144

RM 55.00

Out of stock

Oleh: Haji Muhammad Shalih bin Abdullah Al-Minankabawi
PDF ini tidak lengkap, tidak dapat diselesaikan kerana naskhah terlalu uzur. Maklumat penerbitan/percetakan:

RM 10.00

Out of stock

Oleh: Haji Muhammad Shalih bin Abdullah Al-Minankabawi
PDF ini tidak lengkap, tidak dapat diselesaikan kerana naskhah terlalu uzur. Maklumat penerbitan/percetakan:
FULL Keluaran 6_Page_2

RM 10.00

Out of stock

فريدة الفرائد في علم العقائد
Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

ISI KANDUNGAN

Lampiran Gambar Ulama
Gambar A, Syeikh Ahmad al-Fathani ataupun Syeikh Muhammad al-Fathani
Gambar B, Syeikh Ismail (Pak De El) bin Abdul Qadir al-Fathani
Gambar C, Qadhi Haji Wan Ismail bin Syeikh Ahmad al-Fathani
Gambar D, Tuan Guru Haji Wan Ahmad bin Abdul Latif bin Mustafa al-Fathani

Sejarah ringkas ilmu Tauhid di Asia Tenggara/ Alam Melayu

Pengenalan kitab Faridatul Faraid

Transliterasi kitab Faridatul Faraid

Pengenalan sifat-sifat ketuhanan
– Pembahagian sifat dan pembahasannya
– Mengenal sifat-sifat pada rasul

Beriman kepada nabi-nabi dan rasul-rasul

Tentang para malaikat

Tentang kitab-kitab Allah

Susunan keafdhalan derajat

Beberapa kewajipan dalam Islam

Lampiran
– Lampiran 1: Kitab Sabilus Salam
– Lampiran 2: Risalah Jumanatit Tauhid
– Lampiran 3: Risalah Munjiyatil ‘Awam
– Lampiran 4: Kitab ‘Iqdil Juman
– Lampiran 5: Kitab Faridatil Faraid

ISBN: 978-983-9701-47-9
Cetak ulang edisi terbitan ke 5 1421H / 2001 M (Edisi penyempurnaan dan Arab berkomputer)

RM 32.00

Out of stock

فريدة الفرائد في علم العقائد
Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-47-9
Cetak ulang edisi terbitan ke 5 1421H / 2001 M (Edisi penyempurnaan dan Arab berkomputer)
Kitab_Page_047

RM 32.00

Out of stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kepelbagaian Pemikiran Dan Perjuangan Syeikh Ahmad Al-Fathani: Kesan Dahulu Dan Sekarang.

Realiti Peradaban Dunia Melayu-Islam: Siapa Pelopor?

Pengaruh Dan Pemikiran Saiyidina ‘Ali Di Alam Melayu: Satu Analisis Berdasar- Kan Karya-Karya Klasik Melayu.

Sayid Syeikh Al-Hadi Reformis, Pemikir Dan Penulis Dinamis.

Dapatkan 1 set bagi 4 jilid ada stok dengan harga RM 65 di SINI

ISBN: 978-983-9701-59-2

RM 18.00

In stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-59-2

RM 18.00

In stock