Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

ISI KANDUNGAN

Bahagian Pertama
Tasawuf tersebar dengan cepat dan tokoh-tokohnya

Bahagian Kedua
Kemunculan Pujangga dan Penulisan Tasawuf

Syeikh Hamzah al-Fansuri
– Contoh kalimat dalam karya Syeikh Hamzah al-Fansuri
– Transliterasi Syair Syeikh Hamzah al-Fansuri

Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i
– Kandungan ringkas Tanbihut Thullab
– Data Anwarud Daqaiq
– Data dan transliterasi Haqqul Yaqin
– Mengenal La Ta’aiyun & Ta’aiyun
– Mengenal Huwiyah
– Menyatakan Anaiyah
– Hadhrat Tuhan & segala ‘alam
– Menyatakan peri segala nisbah
– Kesempurnaan Allah
– Peri berdamping dengan Allah
– Menyatakan zikir, muraqabah, tawajjuh dan musyahadah

Syeikh Nuruddin ar-Raniri
– Tibyan fi Ma’rifatil Adyan
Data Hujjatush Shiddiq, Halluzh Zhill, Jawahirul ‘Ulum, Fat-hul Mubin ‘alal Muhidin, Asrarul Insan, Lathaiful Asrar, Syifaul Qulub, Rahiqul Muhammadiyah, Shawarimush Shiddiq, Fat-hul Wadud, ‘Ainul Wujud, ‘Ainul Jawad, Audhatus Sabil, Nubzah fid Da’wah dan transliterasi tasawuf tanpa judul.

Qadhi Nashiruddin Johor dan Syeikh ‘Abdul Takrim
– Penemuam naskhah/ manuskrip
– Data kandungan ringkas

ISBN: 978-983-9701-55-8 (Cetak ulang)
Membahas perkembangan tasawuf di dunia Melayu mulai kedatangan Islam hingga kemunculan Syeikh Nuruddin ar-Raniri.

RM 28.00

In stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-55-8 (Cetak ulang)
Membahas perkembangan tasawuf di dunia Melayu mulai kedatangan Islam hingga kemunculan Syeikh Nuruddin ar-Raniri.
Kitab_Page_005

RM 28.00

In stock

تحفة المرسلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم
Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Membicarakan Martabat Tujuh. Transliterasi kitab Tuhfatul Mursalah dan lampiran dua buah manuskrip judul ini. Manuskrip bersama gantungan makna Bahasa Melayu oleh Syeikh Abdush Shamad Al-Falimbani.

ISBN: ISBN: 978-967-2164-01-2

RM 15.00

In stock

تحفة المرسلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم
Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: ISBN: 978-967-2164-01-2
Kitab_Page_228

RM 15.00

In stock

حكاية توان فتري سأدوڠ نݢري کلنتن

Pengarang/Penyalin: Tidak dapat dipastikan.

Tebal: 68 halaman (Tidak lengkap)

Ukuran: 21 x 14.5 cm.

Manuskrip: Manuskrip ini di dalam koleksi Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah yang belum direkodkan dalam katalog beliau. Dicatitkan oleh beliau pada sampul kitab: “No 19 حكاية توان فتري سأدوڠ نݢري كلنتن” (lihat halaman 2). Wallahu’alam.

ISBN: 978-967-2126-38-6

RM 50.00

Out of stock

حكاية توان فتري سأدوڠ نݢري کلنتن
ISBN: 978-967-2126-38-6
Kitab_Page_185

RM 50.00

Out of stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Bahagian Pertama
Pengenalan
Sahabat-sahabat dan guru-gurunya
Kahwin dan keturunan yang menjadi ulama
Keturunan yang tersebar luas
Aktiviti pendidikan dan dakwahnya

Bahagian Kedua
Karya-karya Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari
Karya-karya keturunan Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari

Bahagian Ketiga
Membantah pendapat Dr. Karel A. Steenbrink
Sanggahan kepada pemalsuan berpunca dari P. Voorhoeve

Lampiran 1: Salinan surat Abdurrahman S. H. kepada Dr. M Chatib Quzwain

Lampiran 2: Tinjauan buku Mengenal Allah Suatu Studi Mengenai Ajaran Tasawuf Syeikh ‘Abdus Shamad Al-Palimbani karya Dr. M. Chatib Quzwain

Lampiran 3: Gambar-gambar ulama

Lampiran 4: Lembaran muka surat kitab

ISBN: 988-9707-002
Sejarah hidup Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari

RM 23.00

In stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 988-9707-002
Sejarah hidup Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari
Kitab_Page_204

RM 23.00

In stock

منية المصلي
Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
 • – Maklumat Penyelidikan Munyatul Mushalli
 • – Ringkasan Riwayat Hidup Syeikh Daud bin Abdullah Al-Fathani
 • – Muqaddimah Kitab
 • – Syarat-syarat Sembahyang
 • – Rukun-rukun Sembahyang
 • – Sunat Ab-‘adh dan Sunat Hai-at
 • – Asal Usul Sembahyang
 • – Hikmah dan Kesempurnaan Pengamalan
 • – Sujud Sahwi
 • – Makruh dalam Sembahyang
 • – Sunat-sunat Sesudah Sembahyang
 • – Sembahyang Berjama’ah dan Jum’at
 • – Sembahyang Sunat
 • – Tatmimul Faedah

Lampiran

 1. Risalah Al-Bahjah Al-Mardhiyah
 2. Kitab Munyatul Mushalli
 3. Risalah Bulugh Al-Maram
ISBN: 978-983-9701-04-5
Cetak ulang edisi terbitan kelapan Zulqaidah 1427H / November 2006M

RM 28.00

In stock

منية المصلي
Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-04-5
Cetak ulang edisi terbitan kelapan Zulqaidah 1427H / November 2006M
Kitab_Page_042

RM 28.00

In stock

هداية المتعلم وعمدة المعلم
Oleh: Syeikh Daud bin Abdullah Al-Fathani

Kitab Fiqh Lengkap Yang Pertama.

Membicarakan ‘aqidah, fiqh, dan tasawuf. Kandungan utama adalah fiqh. 371 halaman dan ditambah 11 halaman untuk kandungan.

ISBN: 978-967-2126-23-2
Cetak ulang.

RM 55.00

Out of stock

هداية المتعلم وعمدة المعلم
Oleh: Syeikh Daud bin Abdullah Al-Fathani
ISBN: 978-967-2126-23-2
Cetak ulang.
Kitab_Page_066

RM 55.00

Out of stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Bahagian Pertama
Tersebar dengan cepat dan tokoh-tokohnya

Bahagian Kedua
Kemunculan pujangga dan penulisan Tasawuf
1. Syeikh Hamzah al-Fansuri
2. Syeikh Syamsuddin as-Sumatrani
3. Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri
4. Syeikh Burhanuddin Ulakkan
5. Syeikh Yusuf Tajul Khalwati Makasar

Bahagian Ketiga
Kemunculan ulama shufi yang berimbang dengan syari’at
1. Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani
2. Syeikh Muhammad Nafis al-Banjari
3. Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani
4. Syeikh Ismail al-Khalidi al-Minkabawi
5. Syeikh Abdus Shamad Pulai Condong al-Kalantani
6. Syeikh Ahmad Khathib as-Sambasi

Bahagian Keempat
Daftar nama kitab Tasawuf dengan judul aslinya

ISBN: 978-967-2164-02-9
Membicarakan perkembangan ilmu Tasawuf dan tokoh-tokohnya, penulisan Tasawuf dan kemunculan ulama sufi yang berimbang syari’at serta daftar nama kitab Tasawuf dan judul aslinya.

RM 25.00

In stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-967-2164-02-9
Membicarakan perkembangan ilmu Tasawuf dan tokoh-tokohnya, penulisan Tasawuf dan kemunculan ulama sufi yang berimbang syari’at serta daftar nama kitab Tasawuf dan judul aslinya.
Kitab_Page_156

RM 25.00

In stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Dato’ Panglima Kaya Syeikh Haji Wan Mushthafa Bin Muhammad Al-Fathani,

Ibnu Syeikh ‘Abdul Mu’thi Penyusun Ilmu Tajwid Yang Pertama Dalam Bahasa Melayu,

Syeikh ‘Abdur Rasyid Al-Fathani Tok Keramat Pulau Bidan,

Syeikh Muhammad Bin Khathib Langien Ulama Shufi Penyebar Thariqat Syathariyah,

Syeikh Ismail Minangkabau Guru Intelektual Diraja Riau, Johor dan Selangor,

Syeikh ‘Abdur Rahman Minangkabau Mursyid Thariqat Naqsyabandiyah.

Dapatkan 1 set bagi 11 siri ada stok dengan harga RM 50 di SINI

ISBN: 978-983-9701-41-X
Cetakan tahun 2000.

RM 5.00

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-41-X
Cetakan tahun 2000.

RM 5.00

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kepelbagaian Pemikiran Dan Perjuangan Syeikh Ahmad Al-Fathani: Kesan Dahulu Dan Sekarang.

Realiti Peradaban Dunia Melayu-Islam: Siapa Pelopor?

Pengaruh Dan Pemikiran Saiyidina ‘Ali Di Alam Melayu: Satu Analisis Berdasar- Kan Karya-Karya Klasik Melayu.

Sayid Syeikh Al-Hadi Reformis, Pemikir Dan Penulis Dinamis.

Dapatkan 1 set bagi 4 jilid ada stok dengan harga RM 65 di SINI

ISBN: 978-983-9701-59-2

RM 18.00

In stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-59-2

RM 18.00

In stock

هداية السالكين في سلوك مسلك المتقين
Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
 • – Bab menyatakan zikir dan kemuliaannya
 • – Bab menyatakan adab bersahabat dan mu’asyarah
 • – Tatimmah
 • – Perkataan Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fathani, Pentashih pertama Kitab Hidayatus Salikin
 • – Glosari Hidayatus Salikin
 • – Pembelaan untuk Kitab Hidayatis Salikin dan Siyaris Salikin

Lampiran

 • Hidayatus Salikin dalam bentuk cetakan Melayu/ Jawi
ISBN: 978-983-9701-20-5
Edisi cetak ulang 1421H/ 2000M

RM 25.00

Out of stock

هداية السالكين في سلوك مسلك المتقين
Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-20-5
Edisi cetak ulang 1421H/ 2000M
Kitab_Page_070

RM 25.00

Out of stock

صوفي دان ولي الله
Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Membicarakan tasawuf. Merupakan petikan dari beberapa tulisan Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani. 138 hlm.

RM 25.00

Out of stock

صوفي دان ولي الله
Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
Kitab_Page_199

RM 25.00

Out of stock

منهج الاستقامة في الدين بالسلامة
Oleh: Syeikh Utsman bin Abdullah Betawi

Judul Melayu oleh pengarangnya Perjalanan Yang Betul Di Dalam Memegang Agama Islam Dengan Selamat.

Pandangan keislaman menurut pengarangnya berdasarkan Al-Quran, hadis, dan lain-lain. 55 hlm.

RM 12.00

Out of stock

منهج الاستقامة في الدين بالسلامة
Oleh: Syeikh Utsman bin Abdullah Betawi
Manhajul-Istiqamah

RM 12.00

Out of stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Catatan Tahun-Tahun Kedatangan Islam di Dunia Melayu,

Syeikh ‘Abdullah ‘Arab, Penyebar Islam di Aceh Dan Penyusun Bahr al-Lahut,

Syeikh ‘Abdullah al-Qumairi Penyebar Islam Dan Pencipta Nama Kedah Dadul Aman,

Malikus Shaleh Penyelamat Kerajaan Islam Samudera Pasai,

Saiyid Jamaluddin al-Kubra Datuk Nenak Para Ulama Dunia Melayu (bahagian pertama),

Saiyid Ibrahim al-Hadhrami dan Keturunannya Yang Menjadi Ulama Terkenal.

Dapatkan 1 set bagi 11 siri ada stok dengan harga RM 50 di SINI

ISBN: 978-983-9701-23-1
Cetakan tahun 1999.

RM 5.00

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-23-1
Cetakan tahun 1999.

RM 5.00

هداية السالكين في سلوك مسلك المتقين
Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
 • – Pengenalan data kitab Hidayatus Salikin, sejarah penerbitan, kandungan dan pengaruh di Dunia Melayu

Transliterasi kitab

 • – Bab ilmu yg memberi manfaat dan kelebihannya
 • – Bab ‘Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah
 • – Bab berbuat taat dan ibadat yg zahir

Lampiran

 • – Manuskrip Zahratul Murid
 • – Najatul Ikhwan
ISBN: 978-983-9701-13-5
Edisi cetak ulang terbitan Sya’ban 1425H/ September 2004M)

RM 25.00

Out of stock

هداية السالكين في سلوك مسلك المتقين
Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-13-5
Edisi cetak ulang terbitan Sya’ban 1425H/ September 2004M)
Kitab_Page_068

RM 25.00

Out of stock