Oleh: Hj Wan Mohd Shaghir Abdullah dan Abdul Razak bin Abdul Rahman
ISBN: 978-967-2126-07-2
Cetak ulang kitab jawi.

RM 85.00 RM 80.00

In stock

Oleh: Hj Wan Mohd Shaghir Abdullah dan Abdul Razak bin Abdul Rahman
ISBN: 978-967-2126-07-2
Cetak ulang kitab jawi.
Kitab_Page_095

RM 85.00 RM 80.00

In stock

فرتنجوق محمد صلى الله عليه وسلم اونتوق برجهاد دڠن هرت دان ديري کڤد جالن الله
Oleh: ‘Abdullah bin Hamid Al-‘Idrus

“Risalah ini kami cetak sebanyak 20,000 naskhah dibahagikan percuma kepada am dengan bantuan sebahagian qirthasnya daripada beberapa orang ahlil khair yang telah datang sendiri memberi sumbangannya apabila mendengar kami akan menerbitkan risalah ini. Semoga Allah membalaskan jasa ahlil khair yang tidak diminta ini dengan sebaik-baik balasan dan mudah-mudahan banyak orang yang seumpamanya yang akan memberi bantuan dengan tidak payah diminta untuk perkembangan menyeru kepada jalan Allah – amiiin.” -Mukasurat 1.

RM 0.00

Out of stock

فرتنجوق محمد صلى الله عليه وسلم اونتوق برجهاد دڠن هرت دان ديري کڤد جالن الله
Oleh: ‘Abdullah bin Hamid Al-‘Idrus
Nadir_Page_09

RM 0.00

Out of stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Syeikh Daud Bin ‘Abdullah Al-Fathani Ulama Yang Terbanyak Menghasilkan Karangan Dunia Melayu,

Syeikh ‘Abdul Qadir Bin ‘Abdur Rahim Al-Fathani Di Bukit Bayas Terengganu,

Syeikh Wan ‘Ali Bin Syeikh Wan Ishaq Al-Fathani Penyebar Thariqat Sammaniyah Di Dunia Melayu.

Dapatkan 1 set bagi 11 siri ada stok dengan harga RM 50 di SINI

ISBN: 978-983-9701-37-1
Cetakan tahun 2000.

RM 5.00

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-37-1
Cetakan tahun 2000.

RM 5.00

منهج الاستقامة في الدين بالسلامة
Oleh: Syeikh Utsman bin Abdullah Betawi

Judul Melayu oleh pengarangnya Perjalanan Yang Betul Di Dalam Memegang Agama Islam Dengan Selamat.

Pandangan keislaman menurut pengarangnya berdasarkan Al-Quran, hadis, dan lain-lain. 55 hlm.

RM 12.00

In stock

منهج الاستقامة في الدين بالسلامة
Oleh: Syeikh Utsman bin Abdullah Betawi
Manhajul-Istiqamah

RM 12.00

In stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Bahagian Keempat

Karya-karya Syeikh Nuruddin ar-Raniri
Durarul Faraid (No.30)
– Tibyan fi Ma’rifatil Adyan (No. 31)
– Hujjatush Shiddiq (No. 32)
– Hilluzh Zhill (No. 33)
– Maul Hayatiyi (No. 34)
– Akhbarul Akhirah (No. 35)
– Al-Fawaidul Bahiyah (No. 36)
– Jawahirul ‘Ulum (No. 37)
– Fat-hul Mubin (No. 38)
– Asrarul Insan (No.39)
– Bad-u Khalqis Samawati wal Ardhi (No. 40)
– Shirathul Mustaqim (No. 41)
– Bustanus Salathin (No. 42)
– Lathaiful Asrar (No. 43)
– Syifaul Qulub (No. 44)
– Rahiqul Muhammadiyah (No. 45)
– Al-Lama’an fi Tafkir = Taudhihul Lama’an (No. 46)
– Shawarimush Shiddiq (No. 47)
– Fat-hul Wudud (No. 48)
– ‘Ainul Wujud (No. 49)
– ‘Ainul Jawad (No. 50)
– ‘Ainul ‘Alam (No. 51)
– Audhahus Sabil wad Dalil (No. 52)
– Audhahus Sabil laisa bi Kalamil Mulhidin Ta’wil (No. 53)
– Syazarul Mazid (No. 54)
– Kaifiyatush Shalam (No. 55)
– Tanbihul ‘Awam (No. 56)
– Hidayatul Iman (No. 57)

Bahagian Kelima

Karya-karya Tanpa Nama Pengarang
Bab Ma’rifatullah (No. 64)
– Bab Tauhid (No. 64)
– Bab Maqamat wa Ahwalat (No. 64)
– Tibyanul Ma’rifah (No. 65)

Karya  Syair versi Fathani Darussalam
Syair Wahdatul Wujud @ Syair Ma’rifat (No. 66)

Bahagian Keenam

Karya Kerani Muhammad Hasyim bin Alghani Pulau Pinang
– Tafsir Hasyimi ditulis tahun 1089H/ 1686M (No. 67)

Karya Ahmad bin Aminuddin Kedah
– Kitab Tauhid ditulis tahun 1032H/ 1622M (No. 68)

ISBN: 978-983-9701-03-7
Pendokumentasian Karya Melayu/ Jawi Karangan Ulama Silam Muktabar Asia Tenggara. Membicarakan karya-karya Syeikh Nuruddin ar-Raniri dan karya-karya para ulama lain yang sezaman dengannya.

RM 28.00

In stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-03-7
Pendokumentasian Karya Melayu/ Jawi Karangan Ulama Silam Muktabar Asia Tenggara. Membicarakan karya-karya Syeikh Nuruddin ar-Raniri dan karya-karya para ulama lain yang sezaman dengannya.
Kitab_Page_123

RM 28.00

In stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Syeikh Daud al-Asyi Dari Aceh Keturunannya di Fathani Hingga di Betawi,

Syarif Ali Penyebar Islam dan Sultan Brunei,

Syarif Mufaqih al-Muqaddam, Syeikh Adam, Sulaiman bin Abdul Rahman, Saiyid Abu Bakar Sultan Sulu dan Datuk Nenek Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari,

Syeikh Hamzah al-Fansuri Sasterawan Terbesar Dunia Melayu,

Syeikh Syamsuddin Sumathra-i Ulama Sufi Pembesar Aceh.

Dapatkan 1 set bagi 11 siri ada stok dengan harga RM 50 di SINI

ISBN: 978-983-9701-27-4
Cetakan tahun 2001.

RM 5.00

Out of stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-27-4
Cetakan tahun 2001.

RM 5.00

Out of stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Syeikh ‘Abdush Shamad Al-Falimbani Ulama Shufi Penegak Jihad fi Sabilillah,

Syeikh Abu Bakar Palakka Al-Wajo-i Al-Buqisi Generasi Penyambung Aktiviti Syeikh Yusuf Tajul Mankatsi Ulama Bugis Yang Terkenal.

Dapatkan 1 set bagi 11 siri ada stok dengan harga RM 50 di SINI

ISBN: 978-983-9701-36-3
Cetakan tahun 2000.

RM 5.00

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-36-3
Cetakan tahun 2000.

RM 5.00

خواص أسماء الله تعالى الحسنى

Kandungan: Membicarakan fadhilat dan kelebihan membaca setiap nama-nama Allah (Asma’ al-Husna)

Tebal: 12 halaman.

Ukuran: 21 x 14.5 cm.

Diselesaikan: Tidak dapat dikenalpasti

Manuskrip: Manuskrip ini di dalam koleksi Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah yang belum direkodkan dalam katalog beliau. Dicatitkan oleh beliau pada kaver: “Judul: Khawas Asma-i Al-Husna, Karya: Syeikh Ahmad b. M. Zain al-Fathani” (lihat halaman 2). Terdapat juga 2 halaman di akhir manuskrip (lihat halaman 15 dan 16) mengandungi catatan ringkas mungkin milik Syeikh Ahmad atau pemilik asal manuskrip, wallahu’alam.

ISBN: 978-967-2126-37-9

RM 25.00

Out of stock

خواص أسماء الله تعالى الحسنى
ISBN: 978-967-2126-37-9
Kitab_Page_018

RM 25.00

Out of stock

العروة الوثقى وسلسلة ولي الأتقى
Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

ISI KANDUNGAN

Bahagian Pertama
Penyelidikan kitab Al-‘Urwatul Wutsqa
Penyelidikan biodata Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani
Perkembangan Thariqat Samaniyah di Asia Tenggara

Bahagian Kedua
Transliterasi kitab Al-‘Urwatul Wutsqa
Kaifiyat talqin dan bai’ah
Kaifiyat membaca Musaba’ah al-‘Asyar
Hizbun Nawawi
Hizbun Bahar
Wirid Sahur

Bahagian Ketiga
Lampiran manuskrip:
– Al-‘Urwatul Wutsqa
– Kaifiyat Khatam Hari Rabu
– Kaifiyat Ratib Malam Jum’at
– Faedah Yang Memberi Manfaat Perang Sabilillah
– Ringkasan Tasawuf Syeikh Abdus Shamad Palembang

ISBN: 978-983-9701-10-4
Edisi cetak ulang (Cetakan Pertama: 1996M)

RM 28.00

In stock

العروة الوثقى وسلسلة ولي الأتقى
Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-10-4
Edisi cetak ulang (Cetakan Pertama: 1996M)
Kitab_Page_233

RM 28.00

In stock

جمانة التوحيد

Kandungan: Mengenai ilmu tauhid, berupa matan yang ditulis dalam bentuk puisi.

Tebal: 20 halaman.

Ukuran: 20.5 x 13.5 cm.

Klassifikasi: Nadir.

Diselesaikan: Tahun 1293 H, di Masjid Jami‘ Al-Azhar, Mesir, disalin oleh pengarang sendiri pada malam Ahad, Ramadhan 1312 H.

Manuskrip: Telah ditemui sebuah manuskrip asli, sebuah salinan oleh Qadhi Haji Wan Ismail bin Syeikh Ahmad al-Fathani, sebuah salinan oleh Tuan Guru Haji ‘Abdul Qadir bin Ismail as-Sanawi al-Fathani, dan sebuah salinan oleh Tuan Guru Haji Mahmud bin Yusuf al-Juani. Dimuat dalam buku Faridatul Faraid Syeikh Ahmad Al-Fathani, cetakan pertama, Khazanah Fathaniyah, Jun 1990. Cetakan yang kedua 1996.

ISBN: 978-967-2126-27-0

RM 25.00

In stock

جمانة التوحيد
ISBN: 978-967-2126-27-0
Kitab_Page_117

RM 25.00

In stock

المنهل الصافي في بيان رمز أهل الصوفي
Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

ISI KANDUNGAN

Bahagian Pertama
Penyelidikan kitab Al-Manhalush Shafi
Riwayat Hidup Syeikh Abdur Rahman bin Abdul Mubin Al-Fathani
Riwayat Hidup Syeikh Wan Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fathani

Bahagian Kedua
Transliterasi kitab Al-Manhalush Shafi
Tujuh Martabat 
Berjalan kepada Allah
Istilah-istilah shufi
Khatimah
Mau’izah

Bahagian Ketiga
Transliterasi Kitab Tasawuf Koleksi Pusat Manuskrip Melayu
Faedah pada menyatakan Martabat Tauhid
Masalah

Bahagian Ketiga
Transliterasi bahagian Kitab Tuhfatur Raghibin
Murtad

Bibliografi

ISBN: 978-983-9701-07-4
Cetak ulang edisi 1992 M, manuskrip tidak berwarna.

RM 27.00

In stock

المنهل الصافي في بيان رمز أهل الصوفي
Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-07-4
Cetak ulang edisi 1992 M, manuskrip tidak berwarna.
Kitab_Page_136

RM 27.00

In stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Pengenalan Ulama Asia Tenggara Dahulu Dan Sekarang, MUQADDIMAH
Kedatangan Islam di Asia Tenggara
Keberhasilan Pengislaman sekitar tahun 800an hijrah
Golongan Ulama yang Menjadi Ikutan dan Karya-Karya Mereka
Aqidah ahlus sunnah wal jama’ah
Fiqh mazhab Syafi’i
Tasawuf dan Thariqat
Ilmu-ilmu hadits
Terjemahan dan tafsir Al-Qur’an
Ilmu tajwid Al-Qur’an
Ilmu nahu dan sharaf
Ilmu balaghah/ retorika
Penggubahan puisi Melayu
Ilmu perubatan
Ilmu hisab dan falak
Ilmu bahasa Melayu
Sejarah
Keterampilan
Karya ulama Melayu dalam Bahasa Arab
Pondok-pondok pengajian yang paling terkenal
Korban jihad fi sabilillah
Pentashihan kitab
Zaman Perubahan Tradisi Melayu/ Jawi ke Latin/ Rumi

Perkembangan Penulisan Hadith Ulama Asia Tenggara
Catatan Mengenai Isnad Ulama Asia Tenggara
Kitab-kitab Hadits Melayu Peringkat Awal
Penulisan Hadits:
– Syeikh Abdullah bin Abdul Mubin al-Fathani
– Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani
– Syeikh Nawawi al-Bantani
– Syeikh Wan Ali Kutan Kelantan
– Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani
– Syeikh Ahmad Lingga
– Syeikh Utsman Pontianak
– Syeikh Mahfuz At-Tarmasi
– Syeikh Husein Kedah
– Syeikh Utsman Jalaluddin al-Kalantani
– Syeikh Idris al-Marbawi

Menanggapi Kritikan Kitab Al-Jauhar Al-Mauhub Syeikh Wan ‘Ali Kutan Al-Kalantani, MUQADDIMAH
Pengenalan Kitab Al-Jauhar Al-Mauhub

Salinan selembaran kecaman kandungan Al-Jauhar Al-Mauhub
Penjelasan dan Pembelaan

Dapatkan 1 set bagi 4 jilid ada stok dengan harga RM 65 di SINI

ISBN: 978-983-9701-39-8

RM 25.00

Out of stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-39-8

RM 25.00

Out of stock

الثمار الشهية

Judul: منظومة الفطانية atau dinamakan juga dengan الثمار الشهية (Manzhumatul Fathaniyah atau dinamakan juga dengan Ats-Tsimarusy Syahiyah) (A).

Kandungan: Membicarakan ilmu nahu dalam bentuk matan yang ditulis dalam bentuk puisi/nazam.

Tebal: 14 halaman.

Ukuran: 27 x 18.6 cm.

Klassifikasi: Masih diajarkan di beberapa pondok di Patani, Kelantan, Kedah, dll.

Diselesaikan: Tidak terdapat catatan tahun selesai penulisan.

Dicetak: Maklumat cetakan sama dengan keterangan Abniyatul Asmawal Afal. Sebuah manuskrip asli juga telah ditemui dan ada dalam simpanan saya. Bersama-sama dengan risalah ini dicetak juga Abniyatul Asma wal Afal dan Ar-Risalatul Fathaniyah kedua-duanya oleh pengarang yang sama. Selain itu manuskrip asli telah dicetak dalam buku Penjelasan Nazham Syair Syeikh Ahmad Al-Fathani, Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur, cetakan pertama September 1993.

ISBN: 978-967-2126-31-7

RM 21.00

In stock

الثمار الشهية
ISBN: 978-967-2126-31-7
Kitab_Page_227

RM 21.00

In stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Bahagian Pertama
Keringkasan penyebaran Islam di wilayah Asia Tenggara dari masa ke masa.

Bahagian Kedua
Ulama-ulama penganut mazhab Syafi’i, penulisan kitab periode pertama dan ulama-ulama yang semasa dengannya:
– Syeikh Nuruddin ar-Raniri
– Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fanshuri
– Syeikh Abdul Malik bin Abdullah Terengganu
– Abdul Husein al-Qadri
– Haji Jalaluddin Aceh
– Syeikh Muhammad Zain bin Faqih Jalaluddin Aceh

Bahagian Ketiga
Ulama-ulama penganut mazhab Syafi’i, penulisan kitab periode pertama dan ulama-ulama yang semasa dengannya:
– Syeikh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari
– Syeikh Daud bin Abdullah Fathani
– Syeikh Ismail bin Abdullah al-Khalidi al-Minankabawi
– Wan Musthafa bin Wan Muhammad al-Fathani
– Syeikh Muhammad Ali Sumbawa
– Raja Haji Ali bin Raja Haji Ahmad Riau

Bahagian Keempat
Daftar nama kitab Fiqh selengkapnya.

ISBN: 978-967-2164-00-5
Membicarakan penyebaran Islam di wilayah Asia Tenggara, ulama-ulama mazhab Syafi’e dan penulisan kitab periode pertama dan kedua dan daftar nama kitab Fiqh.

RM 25.00

In stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-967-2164-00-5
Membicarakan penyebaran Islam di wilayah Asia Tenggara, ulama-ulama mazhab Syafi’e dan penulisan kitab periode pertama dan kedua dan daftar nama kitab Fiqh.
Kitab_Page_154

RM 25.00

In stock