الفتاوى الفطانية
Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Transliterasi kitab Al-Fatawal Fathaniyah karya Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa al-Fathani. Terlampir teks asli dalam bentuk Melayu/Jawi. Dilengkapi dengan keterangan nota kaki yang panjang.

Membicarakan tentang jazabah yang terjadi dalam golongan Thariqat Ahmadiyah. Merupakan jawaban atas pertanyaan Raja Kelantan. Kandungan yang lain ialah bahasan hadits mendahului dan menyudahi makan dengan garam. Terakhir sekali ialah pembelaan murid-murid Syeikh Ahmad al-Fathani tentang masalah susunan bacaan talqin.

ISBN: 978-983-9701-52-5

RM 19.80

In stock

الفتاوى الفطانية
Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-52-5
1

RM 19.80

In stock

علم حقيقة الإنسان

Kandungan: Meliputi perbicaraan meluas pelbagai cabang ilmu, antaranya, Tauhid, Fiqh dan Tasawuf.

Pengarang/Penyalin: Tidak dapat dipastikan.

Tebal: 78 halaman  (Tidak lengkap)

Ukuran: 21.4 x 16.7 cm.

Manuskrip: Manuskrip ini di dalam koleksi Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah yang belum direkodkan dalam katalog beliau. Dicatitkan oleh beliau pada kaver: “No 35 علم حقيقة الإنسان” (lihat halaman). Manuskrip ini tidak lengkap pada helaian terawal dan terdapat halaman yang gugur iaitu mulai halaman ketiga, dikesan melalui penghujung halaman kedua “مكروه” (lihat halaman 4 cetakan ini). Wallahu’alam.

ISBN: 978-967-2126-35-5

RM 70.00

Out of stock

علم حقيقة الإنسان
ISBN: 978-967-2126-35-5
Kitab_Page_109

RM 70.00

Out of stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Bahagian Pertama
Keringkasan penyebaran Islam di wilayah Asia Tenggara dari masa ke masa.

Bahagian Kedua
Ulama-ulama penganut mazhab Syafi’i, penulisan kitab periode pertama dan ulama-ulama yang semasa dengannya:
– Syeikh Nuruddin ar-Raniri
– Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fanshuri
– Syeikh Abdul Malik bin Abdullah Terengganu
– Abdul Husein al-Qadri
– Haji Jalaluddin Aceh
– Syeikh Muhammad Zain bin Faqih Jalaluddin Aceh

Bahagian Ketiga
Ulama-ulama penganut mazhab Syafi’i, penulisan kitab periode pertama dan ulama-ulama yang semasa dengannya:
– Syeikh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari
– Syeikh Daud bin Abdullah Fathani
– Syeikh Ismail bin Abdullah al-Khalidi al-Minankabawi
– Wan Musthafa bin Wan Muhammad al-Fathani
– Syeikh Muhammad Ali Sumbawa
– Raja Haji Ali bin Raja Haji Ahmad Riau

Bahagian Keempat
Daftar nama kitab Fiqh selengkapnya.

ISBN: 978-967-2164-00-5
Membicarakan penyebaran Islam di wilayah Asia Tenggara, ulama-ulama mazhab Syafi’e dan penulisan kitab periode pertama dan kedua dan daftar nama kitab Fiqh.

RM 25.00

In stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-967-2164-00-5
Membicarakan penyebaran Islam di wilayah Asia Tenggara, ulama-ulama mazhab Syafi’e dan penulisan kitab periode pertama dan kedua dan daftar nama kitab Fiqh.
Kitab_Page_154

RM 25.00

In stock

سعادة المتنبه في الموت وما يتعلق به
Oleh: Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani

Judul ini hanyalah diberi oleh Haji Wan Ismail bin Haji Yusuf, Qadhi Mahkamah Jala dan Qadhi Mahkamah Betung pada cetakan yang pertama. Pada manuskrip belum diberi judul oleh pengarangnya.

Kandungannya tentang kematian.

Cetak ulang dari naskhah cetakan kali pertama di Mathba’ah Press Patani oleh Haji Wan Ismail bin Haji Wan Yusuf.

RM 17.00

In stock

سعادة المتنبه في الموت وما يتعلق به
Oleh: Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani
Cetak ulang dari naskhah cetakan kali pertama di Mathba’ah Press Patani oleh Haji Wan Ismail bin Haji Wan Yusuf.
Saadatul-Mutanabbih

RM 17.00

In stock

ثمرة المهمة ضيافة للأمراء والكبراء لأهل المحكمة

Peraturan pentadbiran pemerintahan dan mahkamah. Transliterasi kitab dan lampiran kitab asal judul ini.

ISBN: 978-983-9701-87-6 (hardcover)

RM 37.00

In stock

ثمرة المهمة ضيافة للأمراء والكبراء لأهل المحكمة
ISBN: 978-983-9701-87-6 (hardcover)
Tsamaratul-Muhimmah

RM 37.00

In stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
Tashil Nail Al-Amani fi Syarh ‘Awamil al-Jurjani Kitab Nahu berpengaruh Ar-Risalatul Fathaniyah fi ‘Ilmin Nahwi Karya penting Syeikh Ahmad al-Fathani  Thaiyibul Ihsan fi Thibbil Insan Bongkar rahsia herba dalam kitab perubatan Ad-Durr al-Mantsur Pada Menyatakan Burdah Yang Masyhur Terjemahan Tok Kenali Kelantan Risalah Tajwid al-Fatihah Ulama Kelantan di Lingga Risalah At-Tauhidiyah

Perintah Sultan Abu Bakar Johor Lujjain ad-Dani Kitab Manaqib Syeikh ‘Abdul Qadir al-Jilani Maurid az-Zham-an fi ma Yata‘allaqu bi Tajwid al-Quran Kitab Tajwid Melayu paling lengkap  Tarjamah Kitab ash-Shalihin Bidayah Al-Hidayah Melayu Yang Ke-2  Bughyah ath-Thullab li Murid Ma‘rifah al-Ahkam bi ash-Shawab

Kitab Fiqh Bahagian Ibadah Jam‘u al-Fawaid wa Jawahir al-Qalaid  Sarana pencapaian kebahagiaan Ilmu Falak Syeikh Tahir Jalaluddin Bayan Asy-Syirki Pemantapan pegangan Shufi Manhal ash-Shafi fi Bayan Ramzi Ahli ash-Shufi Pengenalan Rumuz dan istilah Sufi

Risalah Iskandar Syah Karya Sultan Perak Darul Ridhuan Al-Futuhatul Qudsiyah fi Syarhit Tawassulatis Sammaniyah Pembuka kesucian rohani  Tabligh al-Amanat fi Izalah al-Munkarat wa asy-Syubuhat Polemik Thariqat di Minangkabau Pedoman Bahagia Paparan Istilah Falak Taj As-Salathin Mahkota para Sultan Al-Bahr al-Wafi wa an-Nahr ash-Shafi Fiqh kajian yang mendalam Dala’il Al-Khairat Amalan selawat berpengaruh Fath al-Mubin Hadits 40 ditafsir dalam Fiqh Nur Al-Ihsan

Tafsir Al-Quran Melayu klasik Syarh Ratib al-Haddad Dari Yaman ke dunia Melayu Ad-Durrah an-Nafisah Bahasan Tasawuf peringkat tinggi Bisyarah al-‘Amilin wa Nazarah al-Ghafilin        

Khabar gembira dan takut Badr at-Tamam wa an-Nujum ats-Tsawaqib

Sejarah Nabi dan Sahabat Al-Khiththah al-Mardhiyah fi Raddi Syubhati man Qala bi Bid‘ah at-Talaffuzhi bi an-Niyah Pembelaan kaum tua Fath al-Arifin Kombinasi dua thariqat Ilmu Hisab Matematik Agung Melayu Dhau’ as-Siraj fi Qashshah al-Isra’ wa al-Mi‘raj Ulasan menurut Sains Aiyuhal Walad Nasihat Untuk Kanak-Kanak

Risalah Thariqah Asy-Syathariyah Amalan para Wali Nafahat ar-Ridhwan fi Manaqib asy-Syaikh ‘Utsman Keindahan riwayat ulama Fath al-Mannan Syarah Matn az-Zubad Melayu It-haf al-Anam bi Zikri Tarikh wa Fadhail ‘Ulama’ Islam Bicara Tarikh Ulama Islam Umdatul Hukkam li Ta‘dilil Ahkam Kehendak Sultan Pahang Qamus Al-Marbawi Kamus paling popular Al-Ajrumiyah Versi syarah ulama Melayu Ilmu Sharaf Penulisan ulama Melayu Majlis Uraian Sanggahan pendapat A. Hassan Bandung Ad-Durr al-Basim fi Athwar Abi al-Qasim Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam Tentang kelahiran Nabi S.A.W Kumpulan Ringkas * Berbetulan Lekas *  Pada Orang Yang Pantas * Dengan Fikiran Yang Lintas

Raja ‘Ali Kelana Risalah Hikam Syeikh Ibnu Ruslan Zubdah al-Asrar fi Tahqiq Ba‘dhi Masyarib  al-Akhyar Syeikh Yusuf Taj Al-Khalwati Hukum Kanun Pahang Manuskrip Agung Negeri Pahang Suluh Kemajuan Ke arah kemajuan Islam & Melayu Tsamrah al-Muhimmah Dhiyafah li al-Umara’ wa al-Kibriya’ li Ahl al-Mahkamah Karya Raja Ali Haji kupas pentadbiran Islam ‘Unwan al-Falah wa ‘Unfuwan ash-Shalah Gambaran etika kemasyarakatan Tuhfat an-Nafis fi Ahwal Baina al-Muluk al-Malayu ma‘a al-Buqis Persejarahan Agung Melayu Kitab Pengetahuan Bahasa Gambaran Etika Kemasyarakatan

Ad-Daulah al-Utsmaniyah Sejarah kerajaan Turki Iqdul Juman fi Adab Tilawah al-Quran Bicara Ilmu Tajwid Al-Quran Tafsir al-Baidhawi Terjemah al-Quran Melayu yang pertama Adab Antara Guru dan Murid Ajaran penting Tasawuf Durar al-Faraid bi Syarh al-‘Aqaid Bahasan ‘Aqidah awal bahasa Melayu Al-Baiie wa asy-Syira Perniagaan menurut Islam Ash-Shirath al-Mustaqim Kitab Fiqh yang pertama bahasa Melayu Bahr Al-Lahut Penulisan terawal Nusantara Hidayah al-Muta‘allim wa ‘Umdah al-Mu‘allim Fiqh lengkap yang pertama Kaifiyat Wakaf Pemikiran kemajuan ummah Tuhfah Ar-Raghibin Membahas pelbagai firqah Aqidah Gugusan Cahaya Keselamatan

Riwayat perjuangan dan wasiat Cahaya Islam * Gugusan Maulid Saiyidil Anam Pelbagai Bid‘ah dan Maulid Nabi S.A.W Hadits Arbain

Hadis Empat Puluh Melayu Manhaj al-Istiqamah fi ad-Din bi as-Salamah Pegangan Islam yang betul Tarjamah SaAdah Al-Anam Kebahagiaan Manusia Minhat al-Qarib al-Mujib wa Mughni ar-Raghibin fi at-Taqrib Berjuang kerana Allah

Jala’ al-Qulub bi Zikrillah  Pemantapan Pegangan Asrar ad-Din li Ahl al-Yaqin Pelbagai rahsia agama Hidayah al-‘Awam Pada Menyatakan Perintah Agama Islam Perintah agama Islam Bidayah al-Hidayah Pencerahan Pemikiran Hikayat Ibrahim Adham Gambaran pengaruh Sufi di Nusantara Jumanah at-Tauhid Mutiara puisi ilmu ‘Aqidah Hidayah as-Salikin fi Suluki Maslak al-Muttaqin Persepaduan Tiga Ilmu Fat-hul Hadi Syarah Tuhfah al-Mursalah Melayu Miftah ash-Shibyan Pengenalan sanad pengajian Majmu’ al-Fawaid Penjagaan kesihatan menurut Islam Faridah al-Faraid Aqidah Ahlis Sunnah wal Jamaah Siyar as-Salikin Menghidupkan ilmu-ilmu Islam Melayu Sabil al-Muhtadin Fiqh Nusantara yang terkenal Ma‘arij  al-Lahfan Menelusuri Zhahir dan Bathin Mathla’ al-Badrain Kitab Fiqh Melayu bicara semua rubu’ Al-Khalah al-Fikriyah Hadits 40 Arab Syarah Putera Nusantara Artikel-artikel lain:

– Analisis Perbandingan Tulisan Melayu/Jawi

– Sistem Ejaan Kitab Klasik Melayu/Jawi

– Manuskrip Islam Dunia Melayu

ISBN: 978-983-9701-91-3 (Hardcover)
Data kitab khazanah manuskrip dan kitab nadir koleksi peribadi Hj Wan Mohd Shaghir Abdullah.

RM 60.00

In stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-91-3 (Hardcover)
Data kitab khazanah manuskrip dan kitab nadir koleksi peribadi Hj Wan Mohd Shaghir Abdullah.
Ensiklopedia Naskhah Klasik

RM 60.00

In stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

PENGENALAN

THARIQAT SYATHARIYAH

THARIQAT QADIRIYAH
– Syeikh Ahmad Khatib Sambas; Ulama dan Tokoh Besar Thariqat Qadiriyah
– Karya Thariqat Qadiriyah
– Syeikh Ahmad Khatib Sambas
– Syeikh Muhammad Zainuddin bin Muhammad Badawi Sumbawa
– Syeikh Muhammad Mukhtar bin ‘Atharid/ ‘Utharid Bogor

THARIQAT NAQSYABANDIYAH
– Syeikh Ismail Minkabawi
– Syeikh ‘Abdul ‘Azhim Al-Manduri
– Syeikh ‘Abdul Wahhab Al-Khalidi
– Syeikh Wan Sulaiman bin Wan Shiddiq; Syeikhul Islam Kedah
– Syeikh Muhammad Shalih; Syeikhul Islam Perak

THARIQAT RIFA’IYAH

THARIQAT BA’ALAWIYAH/ ‘ALAWIYIN

THARIQAT KHALWATIYAH

THARIQAT SYAZILIYAH

THARIQAT SAMMANIYAH-KHALWATIYAH

THARIQAT AHMADIYAH IDRISIYAH/ THARIQAT RASYIDIYAH

THARIQAT RAHMANIYAH SHALAWAT DALAILIL KHAIRAT

BIBLIOGRAFI

LAMPIRAN-LAMPIRAN
– Silsilah Shalawat Dalail Al-Khairat; Ijazah Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fathani
– Silsilah Thariqat Rahmaniyah; dinisbahkan kepada Syeikh Muhyiddin bin Ibnu ‘Arabi
– Risalah Tuhfatil Mursalah; Syeikh Muhammad Syafi’ie bin Muhammad Shalih Al-Qadhi
– Risalah Nihayatil Mathlub li Tashfiyatil Qulub; Syeikh Wan Sulaiman bin Wan Shiddiq Al-Qadhi
Kaifiyatuz Zikri ‘Ala Thariqatin Naqsyabandiyatil Mujaddidiyatil Ahmadiyah; As-Saiyid Asy-Syarif Muhammad Shalih bin As-Saiyid Asy-Syarif ‘Abdur Rahman Az-Zawawi
– Silsilah Thariqatisy Syathariyah Syeikh Muhammad Amin Imam Al-Jambi (Murid Syeikh Daud bin Abdullah Al-Fathani)

ISBN: 978-983-9701-34-7
Penyebaran Thariqat Shufiyah di dalam masyarakat Melayu dan silsilahnya. Dilampirkan beberapa buah manuskrip dan kitab nadir antaranya; Silsilah Shalawat Dalail Al-Khairat, Silsilah Thariqat Rahmaniyah dll.

RM 30.00

Out of stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-34-7
Penyebaran Thariqat Shufiyah di dalam masyarakat Melayu dan silsilahnya. Dilampirkan beberapa buah manuskrip dan kitab nadir antaranya; Silsilah Shalawat Dalail Al-Khairat, Silsilah Thariqat Rahmaniyah dll.
Kitab_Page_153

RM 30.00

Out of stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Sejarah Ringkas Ilmu Nahwu, Sharaf dan Balaghah di Dunia Melayu

Ulama-Ulama di Dunia Melayu yang Menulis Ilmu Nahwu

Syeikh Ahmad al-Fathani dan Penulisan Ilmu Sharaf

Ulama-Ulama Dunia Melayu yang Menulis Ilmu Sharaf

Syeikh Ahmad al-Fathani dan Cabang-Cabang Ilmu ‘Arabiyah

Transliterasi Matan Al-Ajrumiyah

Lampiran:
– Lampiran salinan الرسالة الفطانية (Ar-Risalatul Fathaniyah)
– Lampiran cetakan الرسالة الفطانية (Ar-Risalatul Fathaniyah)
– Lampiran salinan منظومة الثمار الشهية (Manzhumatuts Tsimaris Syahiyah)
– Lampiran salinan منظومة عنقود اللآلي (Manzhumatu ‘Unqudul La-ali)
– Lampiran salinan منظومة العوامل (Manzhumatul ‘Awamil)

ISBN: 978-983-9701-46-0
Membicarakan perkembangan ilmu-ilmu ‘Arabiyah, Nahwu, Sharaf, Balaghah, dll. Dilengkapi dengan transliterasi Matan al-Ajrumiyah dan pelbagai matan nahwu karya Syeikh Ahmad al-Fathani dalam bahasa Arab

RM 27.00

In stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-46-0
Membicarakan perkembangan ilmu-ilmu ‘Arabiyah, Nahwu, Sharaf, Balaghah, dll. Dilengkapi dengan transliterasi Matan al-Ajrumiyah dan pelbagai matan nahwu karya Syeikh Ahmad al-Fathani dalam bahasa Arab
Kitab_Page_155

RM 27.00

In stock

حدائق الصلوات في الخلوات والجلوات
Oleh: Tuan Guru Haji Muhammad Husein bin Abdul Lathif Kelaba al-Fathani

Mengupas secara mendalam berbagai-bagai masalah dalam sembahyang, termasuk berbagai-bagai jenis sembahyang sunat, shalawat, doa, wirid, zikir, nazam, dll. Kitab ini adalah merupakan kitab yang terlengkap dalam bahasa Melayu yang membicarakan perkara-perkara yang tersebut. Manuskrip.

Cetak ulang.

RM 45.00

Out of stock

حدائق الصلوات في الخلوات والجلوات
Oleh: Tuan Guru Haji Muhammad Husein bin Abdul Lathif Kelaba al-Fathani
Cetak ulang.
Kitab_Page_056

RM 45.00

Out of stock

Oleh: Hj Wan Mohd Shaghir Abdullah dan Abdul Razak bin Abdul Rahman
ISBN: 978-967-2126-07-2
Cetak ulang kitab jawi.

RM 85.00

In stock

Oleh: Hj Wan Mohd Shaghir Abdullah dan Abdul Razak bin Abdul Rahman
ISBN: 978-967-2126-07-2
Cetak ulang kitab jawi.
Kitab_Page_095

RM 85.00

In stock

الفتاوى الفطانية
Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Transliterasi kitab Al-Fatawal Fathaniyah karya Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa al-Fathani. Terlampir teks asli dalam bentuk Melayu/Jawi. Dilengkapi dengan keterangan nota kaki yang panjang.

Soal dan jawab berbagai-bagai permasalahan agama Islam, merupakan kelanjutan dari jilid 1. Selain membicarakan fiqh juga dapat dikaji jalan pemikiran pengarang mengenai politik, sosiologi dan lain-lainnya

ISBN: 978-983-9701-16-9

RM 19.80

In stock

الفتاوى الفطانية
Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-16-9
18

RM 19.80

In stock

منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين
Oleh: Syeikh Daud bin Abdullah Al-Fathani

Membicarakan tasawuf merupakan terjemahan Minhajul ‘Abidin karya Hujjatul Islam Imam al-Ghazali. 296 hlm.

ISBN: 978-967-2126-18-8
Cetak ulang.

RM 55.00

In stock

منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين
Oleh: Syeikh Daud bin Abdullah Al-Fathani
ISBN: 978-967-2126-18-8
Cetak ulang.
Kitab_Page_144

RM 55.00

In stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

1 set bagi 11 siri ada stok. Iaitu Siri 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14.

Tiada stok: Siri 5, 8 dan 15.

Isi Kandungan setiap siri:

Cetakan tahun 1999-2000.

RM 50.00

In stock

RM 50.00

In stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Saiyid Muhammad Bin Zainal ‘Abidin Al-‘Aidrus Ulama Dan Bapa Kesusasteraan Melayu Terengganu,

Saiyid Ahmad Bin Muhammad Al-‘Aidrus (Tokku Melaka),

Tuan Guru Haji Mahmud Bin Muhammad Yusuf Kemaman, Terengganu, Ulama Dan Penyalin Pelbagai Manuskrip Melayu,

Tuan Guru Wan Hasan Besut Guru Keluarga Raja Dan Masyarakat Besut,

Mufti Haji Jamaluddin Mufti Martapura Penyusun Kitab Perukunan

Maulana Abdul Momin Ulama Brunei Darussalam.

Dapatkan 1 set bagi 11 siri ada stok dengan harga RM 50 di SINI

ISBN: 978-983-9701-43-6
Cetakan tahun 2000.

RM 5.00

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-43-6
Cetakan tahun 2000.

RM 5.00

عقيدة السنوسية متن أم البراهين
Oleh: Syeikh Abdul Qadir bin Abdur Rahman al-Fathani

Terjemahan Matan Ummul Barahin bagi Sanusiyah.

RM 15.00

In stock

عقيدة السنوسية متن أم البراهين
Oleh: Syeikh Abdul Qadir bin Abdur Rahman al-Fathani
Kitab_Page_013

RM 15.00

In stock