Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-97-3
Dokumentasi khazanah manuskrip dan kitab nadir Nusantara koleksi Hj Wan Mohd Shaghir, disusun mengikut 453 nama pengarang dengan anggaran 2000 data manuskrip dan kitab nadir, turut terkandung kitab-kitab yang tanpa diketahui dan tidak dapat dikesan nama pengarangnya. Pengarang-pengarang di dalam katalog ini adalah dalam lingkungan Alam Melayu dan Nusantara, yang terkandung daripada bahasa Melayu kebanyakkannya, dan terdapat juga karya ulama-ulama Tanah Jawi dalam bahasa Arab.

RM 90.00

Out of stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-97-3
Dokumentasi khazanah manuskrip dan kitab nadir Nusantara koleksi Hj Wan Mohd Shaghir, disusun mengikut 453 nama pengarang dengan anggaran 2000 data manuskrip dan kitab nadir, turut terkandung kitab-kitab yang tanpa diketahui dan tidak dapat dikesan nama pengarangnya. Pengarang-pengarang di dalam katalog ini adalah dalam lingkungan Alam Melayu dan Nusantara, yang terkandung daripada bahasa Melayu kebanyakkannya, dan terdapat juga karya ulama-ulama Tanah Jawi dalam bahasa Arab.
Kitab_Page_121

RM 90.00

Out of stock

حکاية قاضي دڠن حرامي
Oleh: Tuan Guru Haji Abu Bakar Muar

“Adapun kemudian daripada itu, maka pada suatu hari terbaca saya pada suatu risalah yang kecil, daripada bahasa Arab yang tersebut dalamnya suatu riwayat bahawasa seorang qadhi daripada beberapa qadhi muslimin dengan harami dalam masa Harun Ar-Rasyid di dalam kurun yang kedua. Oleh sebab sangat molek cerita ini saya terjemah akan dia kepada bahasa Melayu barangkali ada juga mereka-mereka yang suka membaca akandia dan saya namai akan risalah ini Cerita Qadhi Dengan Harami” – Muqaddimah.

RM 12.00

Out of stock

حکاية قاضي دڠن حرامي
Oleh: Tuan Guru Haji Abu Bakar Muar
Hikayat Qadhi_Page_1

RM 12.00

Out of stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

ISI KANDUNGAN
Bahagian Pertama
Kecemerlangan Tasawuf zaman kebesaran Aceh
Tuhfatul Mursalah dan Martabat Tujuh
– Transliterasi Tuhfatul Mursalah

Syeikh ‘Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri Tokoh Terbesar Pengkader Shufi Nusantara
Karya-karya Tasawuf Syeikh ‘Abdur Rauf al-Fansuri
– Syarah Hadith Arba’in
– Syuruthusy Syaiki wal Murid
– Fatihah Syeikh ‘Abdur Rauf al-Fansuri
– Data ringkas Daqaiqul Huruf versi yang banyak diketahui
– Data ringkas Daqaiqul Huruf versi langka
– Sakratul Maut
– Risalah Simpan
– Mun-yatul I’tiqad
– Bayanul Ithlaq
– Risalah A’yan Tsabithah
– Risalah Jalan Ma’rifatullah
– Kifayah Muhtajin
– ‘Umdatul Muhtajin

Megat Sati Ibnu Amir Sulaiman al-Asyi, murid Syeikh Nuruddin ar-Raniri

Syeikh Burhanuddin Ulakkan, murid Syeikh ‘Abdur Rauf al-Fansuri, penyebar Islam di Minangkabau

Syeikh ‘Abdul Muhyi Pamijahan murid Syeikh ‘Abdur Rauf al-Fansuri, penyebar Islam di Jawa Barat
– Asal usul, lahir dan pendidikan
– Aktivitas
– Keturunan
– Penyelidikan ilmiah

Syeikh Yusuf Tajul Khalwati al-Mankatsi Shufi Mujahid Fi Sabilillah
– Syeikh Yusuf pulang Makasar
– Syeikh Yusuf di Banten
– Karangan-karangan Syeikh Yusuf
– Murid-murid Syeikh Yusuf
– Maqam Syeikh Yusuf  tajul Khalwati
– Keturunan

Bahagian Kedua
Penyebaran Tasawuf di Terengganu, Patani dan Aceh

Syeikh Abdul Malik Terengganu
– Pendidikan
– Perbicaraan khusus tentang Syarah Hikam Melayu
– Pengijazahan Thariqat Syathatiyah
– Keturunan

Syeikh ‘Abdur Rahman bin ‘Abdul Mubin Pauh Bok al-Fathani
– Pendidikan
– Aktivitas
– Karya-Karya
– Keturunan dan Murid

Syarif ‘Alwi bin Saiyid Abu Bakar

Syeikh Faqih Jalaluddin Al-Asyi Generasi Penyambung Ulama-Ulama Aceh yang Terkenal
– Pendidikan
– Karya dan Pemikiran
– Keturunan dan Kesimpulan

Bibliografi

ISBN: 978-983-9701-55-X (Cetak ulang)
Membahas perkembangan tasawuf di dunia Melayu zaman Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri dan rangkaian penyebaran murid-muridnya yang sangat ramai.

RM 28.00

In stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-55-X (Cetak ulang)
Membahas perkembangan tasawuf di dunia Melayu zaman Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri dan rangkaian penyebaran murid-muridnya yang sangat ramai.
Kitab_Page_006

RM 28.00

In stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Penyelidikan yang dilakukan saintifik Syeikh Ahmad al-Fathani terhadap binatang yang hidup dalam dua jenis alam sehingga dapat untuk menentukan hukum halal atau pun haram dimakan. Dilampirkan juga manuskrip asli dan bahagian cetakan dalam Al-Fatawal Fathaniyah, Selain dilampirkan riwayat hidup ringkas Syeikh Ahmad al-Fathani.

ISBN: 978-976-2126-02-7
Edisi cetak ulang

RM 15.00

In stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-976-2126-02-7
Edisi cetak ulang
Kitab_Page_041

RM 15.00

In stock

كفاية العوام فيما يجب عليهم من أمور الإسلام
Oleh: Tuan Tabal

RM 15.00 RM 10.00

In stock

كفاية العوام فيما يجب عليهم من أمور الإسلام
Oleh: Tuan Tabal
Kifayatul Awwam opt

RM 15.00 RM 10.00

In stock

سبيل المهتدين للتفقه في أمر الدين
Oleh: Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari

Fiqh bahagian ibadah dalam Mazhab Syafi‘ie. Jilid 1, 239 halaman, jilid 2, 250 halaman.

ISBN: 978-967-2126-16-4
Cetak ulang.

RM 135.00 RM 105.00

In stock

سبيل المهتدين للتفقه في أمر الدين
Oleh: Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari
ISBN: 978-967-2126-16-4
Cetak ulang.
Kitab_Page_195

RM 135.00 RM 105.00

In stock

الفتاوى الفطانية
Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Transliterasi kitab Al-Fatawal Fathaniyah karya Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa al-Fathani. Terlampir teks asli dalam bentuk Melayu/Jawi. Dilengkapi dengan keterangan nota kaki yang panjang.

Soal dan jawab berbagai-bagai permasalahan agama Islam, merupakan kelanjutan dari jilid 1. Selain membicarakan fiqh juga dapat dikaji jalan pemikiran pengarang mengenai politik, sosiologi dan lain-lainnya

ISBN: 978-983-9701-16-9

RM 22.00 RM 19.80

In stock

الفتاوى الفطانية
Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-16-9
18

RM 22.00 RM 19.80

In stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

1 set bagi 4 jilid ada stok. Iaitu Jilid 4, 5, 6 dan 7.

Tiada stok: Jilid 1, 2 dan 3

Isi Kandungan setiap siri:

RM 70.00 RM 65.00

In stock

RM 70.00 RM 65.00

In stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

ISI KANDUNGAN

Bahagian Pertama
Tasawuf tersebar dengan cepat dan tokoh-tokohnya

Bahagian Kedua
Kemunculan Pujangga dan Penulisan Tasawuf

Syeikh Hamzah al-Fansuri
– Contoh kalimat dalam karya Syeikh Hamzah al-Fansuri
– Transliterasi Syair Syeikh Hamzah al-Fansuri

Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i
– Kandungan ringkas Tanbihut Thullab
– Data Anwarud Daqaiq
– Data dan transliterasi Haqqul Yaqin
– Mengenal La Ta’aiyun & Ta’aiyun
– Mengenal Huwiyah
– Menyatakan Anaiyah
– Hadhrat Tuhan & segala ‘alam
– Menyatakan peri segala nisbah
– Kesempurnaan Allah
– Peri berdamping dengan Allah
– Menyatakan zikir, muraqabah, tawajjuh dan musyahadah

Syeikh Nuruddin ar-Raniri
– Tibyan fi Ma’rifatil Adyan
Data Hujjatush Shiddiq, Halluzh Zhill, Jawahirul ‘Ulum, Fat-hul Mubin ‘alal Muhidin, Asrarul Insan, Lathaiful Asrar, Syifaul Qulub, Rahiqul Muhammadiyah, Shawarimush Shiddiq, Fat-hul Wadud, ‘Ainul Wujud, ‘Ainul Jawad, Audhatus Sabil, Nubzah fid Da’wah dan transliterasi tasawuf tanpa judul.

Qadhi Nashiruddin Johor dan Syeikh ‘Abdul Takrim
– Penemuam naskhah/ manuskrip
– Data kandungan ringkas

ISBN: 978-983-9701-55-8 (Cetak ulang)
Membahas perkembangan tasawuf di dunia Melayu mulai kedatangan Islam hingga kemunculan Syeikh Nuruddin ar-Raniri.

RM 28.00

In stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-55-8 (Cetak ulang)
Membahas perkembangan tasawuf di dunia Melayu mulai kedatangan Islam hingga kemunculan Syeikh Nuruddin ar-Raniri.
Kitab_Page_005

RM 28.00

In stock

الجداول تابعة لكتاب الدستور في علم الميقات للشيخ رضوان رحمه الله تعالى
  1. Tidak dapat dipastikan pengarang/penyusun/penyalin, namun tercatat nama Syeikh Ahmad al-Fathani pada halaman hadapan manuskrip, berserta tahun 1316H.
  2. Di dalam Bahasa Arab
  3. Cetakan berwarna, atas matte art paper
  4. Mengandungi 63 muka surat
ISBN: 978-967-2126-30-0

RM 55.00

In stock

الجداول تابعة لكتاب الدستور في علم الميقات للشيخ رضوان رحمه الله تعالى
ISBN: 978-967-2126-30-0
Kitab_Page_112

RM 55.00

In stock

حدائق الصلوات في الخلوات والجلوات
Oleh: Tuan Guru Haji Muhammad Husein bin Abdul Lathif Kelaba al-Fathani
Mengupas secara mendalam berbagai-bagai masalah dalam sembahyang, termasuk berbagai-bagai jenis sembahyang sunat, shalawat, doa, wirid, zikir, nazam, dll. Kitab ini adalah merupakan kitab yang terlengkap dalam bahasa Melayu yang membicarakan perkara-perkara yang tersebut. Manuskrip.
Cetak ulang.

RM 45.00

In stock

حدائق الصلوات في الخلوات والجلوات
Oleh: Tuan Guru Haji Muhammad Husein bin Abdul Lathif Kelaba al-Fathani
Cetak ulang.
Kitab_Page_056

RM 45.00

In stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
Bahagian Pertama Karya Syeikh Abdullah Arif - Bahrul Lahut Karya  Syeikh Faqih Ali bin Wan Muhammad Wan Syeikh Shafiuddin al-Abbasi al-Fathani - Tarikh Petani/ Tarikh Fathani Bahagian Kedua Karya Syeikh Syamsuddin as-Sumatrani - Tanbihut Thullab - Anwarud Daqaiq Bahagian Ketiga Karya-Karya Syeikh Abdur Rauf al-Fansuri - Syarhul Latif 'ala Arba'in Hadistan - Sullamul Mustafidin - Risalah Mukhtasharah fi Bayan Syurutusy Syeikh wal Murid - Fatihah Syeikh Abdur Rauf - Daqaiqul Huruf - Sakratul Maut - Risalah Simpan - Munyatul I'tiqad - Bayan al-Ithlaq - Risalah A'yan Tsabitah - Risalah Jalan Ma'rifatullah - Kifayatul Muhtajin - 'Umdatul Muhtajin - Washiyah - Mir-atuth Thullab - Tarjumanul Mustafid @ Tafsir Baidhawi - Mawaizhul Badi'ah - Idhahul Bayan - Majmu'ul Masail - Hujjatul Balighah - Ta'yidul Bayan - Syamsul Ma'rifah - Pindahan dari Otak Ilmu Tasawuf - Tanbihul 'Amil
ISBN: 978-983-9701-02-9
Pendokumentasian Karya Melayu/ Jawi Karangan Ulama Silam Muktabar Asia Tenggara. Membicarakan karya-karya Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri dan karya-karya para ulama lain yang sezaman dengannya.

RM 28.00

Out of stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-02-9
Pendokumentasian Karya Melayu/ Jawi Karangan Ulama Silam Muktabar Asia Tenggara. Membicarakan karya-karya Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri dan karya-karya para ulama lain yang sezaman dengannya.
Kitab_Page_122

RM 28.00

Out of stock

ثمرة المهمة ضيافة للأمراء والكبراء لأهل المحكمة
Peraturan pentadbiran pemerintahan dan mahkamah. Transliterasi kitab dan lampiran kitab asal judul ini.
ISBN: 978-983-9701-87-6 (hardcover)

RM 37.00

In stock

ثمرة المهمة ضيافة للأمراء والكبراء لأهل المحكمة
ISBN: 978-983-9701-87-6 (hardcover)
Tsamaratul-Muhimmah

RM 37.00

In stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
Syarif 'Abdur Rahman Al-Qadri Sultan Kerajaan Pontianak Yang Pertama, Syeikh 'Abdur Rauf Bin Makhalid Al-Bantani Khalifah Thariqat Qadiriyah, Syeikh 'Abdul Jalil Al-Mahdani Mufti Kerajaan Kedah Darul Aman, Syeikh Muhammad Arsyad Bin 'Abdullah Al-Banjari Pengarang Sabilal Muhtadin, Syeikh Muhammad Nafis Bin Idris Al-Banjari Ulama Shufi Dunia Melayu Yang Terkenal. Dapatkan 1 set bagi 11 siri ada stok dengan harga RM 50 di SINI
ISBN: 978-983-9701-35-5
Cetakan tahun 2000.

RM 5.00

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-35-5
Cetakan tahun 2000.

RM 5.00