Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
 • مفتاح التعليم بركنـأن دڠن حساڤن دان تقويم
 • شمس الفتحية برکنأن دڠن أعمال جيبية
ISBN: 978-967-2126-68-3
Cetak ulang kitab jawi.

RM 40.00

Out of stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-967-2126-68-3
Cetak ulang kitab jawi.
Kitab_Page_096

RM 40.00

Out of stock

ثمرات الوسيلة لمن أراد الفضيلة
Oleh: Tuan Guru Haji Abdul Wahhab bin Wan Sulaiman al-Jakani al-Fathani

Membicarakan pada beramal dengan rubu’ mujaiyab, mengetahui waktu-waktu sembahyang yang lima, Kiblat dan lainnya berdasarkan hisab dan falak. 28 hlm.

RM 10.00

Out of stock

ثمرات الوسيلة لمن أراد الفضيلة
Oleh: Tuan Guru Haji Abdul Wahhab bin Wan Sulaiman al-Jakani al-Fathani
Kitab_Page_221

RM 10.00

Out of stock

علم الوضع

Kandungan: Semantik Arab

Tebal: 23 halaman.

Ukuran: 24 x 16.5 cm.

Diselesaikan: Tidak dapat dikenalpasti

Manuskrip: Manuskrip ini di dalam koleksi Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah yang belum direkodkan dalam katalog beliau. Dicatitkan oleh beliau pada sampul:

“Penting علم البديع الشيخ احمد بن محمد زين بن مصطفى الفطاني” (lihat halaman 1). Manuskrip ini telah diteliti oleh Ustaz Amer Hudhaifah Hamzah (Penyelidik Universiti Malaya) pada 1 Mac 2018 ketika mendapatkan data bagi tujuan tesis peringkat Doktor Falsafah (PhD). Beliau menyatakan manuskrip ini berkaitan “Ilmu Al-Wadh’i” iaitu semantik Arab, dan tidak dipastikan karya Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fathani, kemungkinan catatan ringkas dengan dakwat merah adalah catatan Syeikh Ahman Al-Fathani. Wallahu’alam.

ISBN: 978-967-2126-28-7

RM 32.00

Out of stock

علم الوضع
ISBN: 978-967-2126-28-7
Kitab_Page_110

RM 32.00

Out of stock

بدائع الزهور
Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Transliterasi kitab Bada-i’uz Zuhur karya Syeikh Ahmad Al-Fathani. Terlampir teks asli dalam bentuk Melayu/Jawi. Dilengkapi dengan keterangan nota kaki yang panjang.

Kelanjutan buku jilid 1, membicarakan berbagai-bagai jenis amalan dan doa. Dilampirkan juga Segusus Bunga terbitan Matba’ah al-Miriyah, Makkah, 1321 H.

ISBN: 978-983-9701-19-3
Cetakan tahun 1997

RM 17.50

Out of stock

بدائع الزهور
Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-19-3
Cetakan tahun 1997
Badaiuz-zuhur-2

RM 17.50

Out of stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Manuskrip Dan Dokumen Riau Catatan Dan Analisis: Pengenalan Awal.

Manuskrip Melayu Patani: Hubungan Patani, Natuna, Kelantan, Terengganu Dan Kemboja.

Ulama-Ulama Patani: Satu Paparan Ketokohan Dan Karya Mereka.

Hubungan Ulama Patani Dan Nusantara: Kekeluargaan Dan Pertalian Ilmu.

Peranan Dan Sumbangan Syeikh Daud Bin ‘Abdullah Al-Fathani Dalam Kesusasteraan Melayu Klasik.

Dapatkan 1 set bagi 4 jilid ada stok dengan harga RM 65 di SINI

ISBN: 978-983-9701-53-3

RM 16.00

In stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-53-3

RM 16.00

In stock

تحفة المرسلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم
Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Membicarakan Martabat Tujuh. Transliterasi kitab Tuhfatul Mursalah dan lampiran dua buah manuskrip judul ini. Manuskrip bersama gantungan makna Bahasa Melayu oleh Syeikh Abdush Shamad Al-Falimbani.

ISBN: ISBN: 978-967-2164-01-2

RM 20.00

Out of stock

تحفة المرسلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم
Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: ISBN: 978-967-2164-01-2
Kitab_Page_228

RM 20.00

Out of stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Bahagian Pertama
Informasi penyelidikan dan pengenalan data
Penyelidikan dan silsilah ilmu thariqat

Bahagian Kedua
Karangan-karangannya
Murid-murid yang terkenal
Thariqat Naqsyabandiyah al-Khalidiyah sesudah Syeikh Ismail al-Minankabawi

Bahagian Ketiga
Lampiran-lampiran kitab yang pernah diterbitkan

ISBN: 978-967-2126-11-9 (Cetak ulang)
Sejarah hidup Syeikh Ismail Al-Minangkabawi

RM 20.00

In stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-967-2126-11-9 (Cetak ulang)
Sejarah hidup Syeikh Ismail Al-Minangkabawi
Kitab_Page_205

RM 20.00

In stock

ثمرة المهمة ضيافة للأمراء والكبراء لأهل المحكمة

Peraturan pentadbiran pemerintahan dan mahkamah. Transliterasi kitab dan lampiran kitab asal judul ini.

ISBN: 978-983-9701-87-6 (hardcover)

RM 37.00

In stock

ثمرة المهمة ضيافة للأمراء والكبراء لأهل المحكمة
ISBN: 978-983-9701-87-6 (hardcover)
Tsamaratul-Muhimmah

RM 37.00

In stock

الفتاوى الفطانية
Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Transliterasi kitab Al-Fatawal Fathaniyah karya Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa al-Fathani. Terlampir teks asli dalam bentuk Melayu/Jawi. Dilengkapi dengan keterangan nota kaki yang panjang.

Soal dan jawab berbagai-bagai permasalahan agama Islam, merupakan kelanjutan dari jilid 1. Selain membicarakan fiqh juga dapat dikaji jalan pemikiran pengarang mengenai politik, sosiologi dan lain-lainnya

ISBN: 978-983-9701-16-9

RM 19.80

In stock

الفتاوى الفطانية
Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-16-9
18

RM 19.80

In stock

جمانة التوحيد

Kandungan: Mengenai ilmu tauhid, berupa matan yang ditulis dalam bentuk puisi.

Tebal: 20 halaman.

Ukuran: 20.5 x 13.5 cm.

Klassifikasi: Nadir.

Diselesaikan: Tahun 1293 H, di Masjid Jami‘ Al-Azhar, Mesir, disalin oleh pengarang sendiri pada malam Ahad, Ramadhan 1312 H.

Manuskrip: Telah ditemui sebuah manuskrip asli, sebuah salinan oleh Qadhi Haji Wan Ismail bin Syeikh Ahmad al-Fathani, sebuah salinan oleh Tuan Guru Haji ‘Abdul Qadir bin Ismail as-Sanawi al-Fathani, dan sebuah salinan oleh Tuan Guru Haji Mahmud bin Yusuf al-Juani. Dimuat dalam buku Faridatul Faraid Syeikh Ahmad Al-Fathani, cetakan pertama, Khazanah Fathaniyah, Jun 1990. Cetakan yang kedua 1996.

ISBN: 978-967-2126-27-0

RM 25.00

Out of stock

جمانة التوحيد
ISBN: 978-967-2126-27-0
Kitab_Page_117

RM 25.00

Out of stock

رسالة الدماء الخارجة من قبل النساء
Oleh: Syeikh Wan Abdul Rahman bin Wan Muhammad

Edisi perumian kitab Risalah Ad-Dima’il Kharijah Min Qubulin Nisa’; perbicaraan mengenai jenis-jenis darah yang keluar dari perempuan disusun dalam bentuk soal jawab. Kitab nadir ini diterbitkan pada tahun 1353H/ 1934M atas titah dan perbelanjaan oleh Duli Yang Maha Mulia Raja Ummu Kaltsum, Raja Perempuan Perak. Terdapat lampiran kitab asal.

Isi Kandungan

Perumian Naskhah

Risalah Ad-Dima’ Al-Kharijah

Min Qubul An-Nisa’

 • – Surat titah Raja Perempuan Perak
 • – Sambutan dan Junjungan Pengarang
 • – Jenis-jenis Darah
 • – Perihal Darah Haidh
 • – Perihal Darah Nifas
 • – Perihal Darah Istihadhah dan bahagiannya
 • – Ahkam Al-Mustahdhah Ghayr Mutahayyirah
 • – Ahkam Al-Mutahayyirah Al-Muthlaqah
 • – Ahkam Al-Muhahayyirah An-Nasiyah li Waqti ‘Adatiha Qadriha

Taqarizh

 • – Syeikh Abdullah Fahim
 • – Syeih Muhammad Zain Amin
 • – Syeikh Nawawi bin Muhammad Thahir

Lampiran Naskhah Asal Risalah (berwarna)

ISBN: 978-967-2126-05-8

RM 25.00

Out of stock

رسالة الدماء الخارجة من قبل النساء
Oleh: Syeikh Wan Abdul Rahman bin Wan Muhammad
ISBN: 978-967-2126-05-8
Kitab_Page_040

RM 25.00

Out of stock

غاية المرام في شرح بحر الكلام

Pengarang: Al-Hasan ibn Abi Bakr al-Qudsi al-Hanafi

Penyalin: Tuan Guru Abdul Qadir bin Ismail Sanawi (Sena) al-Fathani

Kandungan: Aqidah

Tebal: 161 halaman

Tahun: 1350 H

Ukuran: 24.5 x 17.5 cm.

Koleksi: Haji Wan Mohd. Shaghir Abdullah.

ISBN: 978-967-2126-36-2

RM 120.00

Out of stock

غاية المرام في شرح بحر الكلام
ISBN: 978-967-2126-36-2
Kitab_Page_055

RM 120.00

Out of stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Syeikh Daud Bin ‘Abdullah Al-Fathani Ulama Yang Terbanyak Menghasilkan Karangan Dunia Melayu,

Syeikh ‘Abdul Qadir Bin ‘Abdur Rahim Al-Fathani Di Bukit Bayas Terengganu,

Syeikh Wan ‘Ali Bin Syeikh Wan Ishaq Al-Fathani Penyebar Thariqat Sammaniyah Di Dunia Melayu.

Dapatkan 1 set bagi 11 siri ada stok dengan harga RM 50 di SINI

ISBN: 978-983-9701-37-1
Cetakan tahun 2000.

RM 5.00

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-37-1
Cetakan tahun 2000.

RM 5.00

سبيل المهتدين للتفقه في أمر الدين
Oleh: Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari

Fiqh bahagian ibadah dalam Mazhab Syafi‘ie. Jilid 1, 239 halaman, jilid 2, 250 halaman.

ISBN: 978-967-2126-16-4
Cetak ulang.

RM 80.00

Out of stock

سبيل المهتدين للتفقه في أمر الدين
Oleh: Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari
ISBN: 978-967-2126-16-4
Cetak ulang.
Kitab_Page_195

RM 80.00

Out of stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kiyai Kemas Fakhruddin Al-Falimbani Ulama Berpengaruh Di Kesultanan Palembang Darus Salam,

Syeikh ‘Abdul Ghafur Bin ‘Abbas Al-Maduri (Madura),

Syeikh ‘Abdullah Bin Muhammad Siantan Dan Syeikh ‘Abdullah Bin ‘Abdul Wahhab Siantan,

Haji ‘Abdul Ghaniu Al-Buthuni Ulama Penentu Undang-Undang Dalam Kesultanan Buton,

Syeikh ‘Abbas Kutakarang Ahli Astrologi Dunia Melayu

Muhammad Shalih Ar-Rawa Pengarang Kitab Fathul Mubin.

Dapatkan 1 set bagi 11 siri ada stok dengan harga RM 50 di SINI

ISBN: 978-983-9701-42-8
Cetakan tahun 2000.

RM 5.00

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-42-8
Cetakan tahun 2000.

RM 5.00