صوفي دان ولي الله
Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Membicarakan tasawuf. Merupakan petikan dari beberapa tulisan Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani. 138 hlm.

RM 25.00

Out of stock

صوفي دان ولي الله
Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
Kitab_Page_199

RM 25.00

Out of stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

ISI KANDUNGAN

Bahagian Pertama
Tasawuf tersebar dengan cepat dan tokoh-tokohnya

Bahagian Kedua
Kemunculan Pujangga dan Penulisan Tasawuf

Syeikh Hamzah al-Fansuri
– Contoh kalimat dalam karya Syeikh Hamzah al-Fansuri
– Transliterasi Syair Syeikh Hamzah al-Fansuri

Syeikh Syamsuddin as-Sumatra-i
– Kandungan ringkas Tanbihut Thullab
– Data Anwarud Daqaiq
– Data dan transliterasi Haqqul Yaqin
– Mengenal La Ta’aiyun & Ta’aiyun
– Mengenal Huwiyah
– Menyatakan Anaiyah
– Hadhrat Tuhan & segala ‘alam
– Menyatakan peri segala nisbah
– Kesempurnaan Allah
– Peri berdamping dengan Allah
– Menyatakan zikir, muraqabah, tawajjuh dan musyahadah

Syeikh Nuruddin ar-Raniri
– Tibyan fi Ma’rifatil Adyan
Data Hujjatush Shiddiq, Halluzh Zhill, Jawahirul ‘Ulum, Fat-hul Mubin ‘alal Muhidin, Asrarul Insan, Lathaiful Asrar, Syifaul Qulub, Rahiqul Muhammadiyah, Shawarimush Shiddiq, Fat-hul Wadud, ‘Ainul Wujud, ‘Ainul Jawad, Audhatus Sabil, Nubzah fid Da’wah dan transliterasi tasawuf tanpa judul.

Qadhi Nashiruddin Johor dan Syeikh ‘Abdul Takrim
– Penemuam naskhah/ manuskrip
– Data kandungan ringkas

ISBN: 978-983-9701-55-8 (Cetak ulang)
Membahas perkembangan tasawuf di dunia Melayu mulai kedatangan Islam hingga kemunculan Syeikh Nuruddin ar-Raniri.

RM 28.00

In stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-55-8 (Cetak ulang)
Membahas perkembangan tasawuf di dunia Melayu mulai kedatangan Islam hingga kemunculan Syeikh Nuruddin ar-Raniri.
Kitab_Page_005

RM 28.00

In stock

الفتاوى الفطانية
Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Transliterasi kitab Al-Fatawal Fathaniyah karya Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa al-Fathani. Terlampir teks asli dalam bentuk Melayu/Jawi. Dilengkapi dengan keterangan nota kaki yang panjang.

Membicarakan tentang jazabah yang terjadi dalam golongan Thariqat Ahmadiyah. Merupakan jawaban atas pertanyaan Raja Kelantan. Kandungan yang lain ialah bahasan hadits mendahului dan menyudahi makan dengan garam. Terakhir sekali ialah pembelaan murid-murid Syeikh Ahmad al-Fathani tentang masalah susunan bacaan talqin.

ISBN: 978-983-9701-52-5

RM 22.00 RM 19.80

In stock

الفتاوى الفطانية
Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-52-5
1

RM 22.00 RM 19.80

In stock

سبيل المهتدين للتفقه في أمر الدين
Oleh: Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari

Fiqh bahagian ibadah dalam Mazhab Syafi‘ie. Jilid 1, 239 halaman, jilid 2, 250 halaman.

ISBN: 978-967-2126-16-4
Cetak ulang.

RM 135.00 RM 105.00

In stock

سبيل المهتدين للتفقه في أمر الدين
Oleh: Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari
ISBN: 978-967-2126-16-4
Cetak ulang.
Kitab_Page_195

RM 135.00 RM 105.00

In stock

الثمار الشهية

Judul: منظومة الفطانية atau dinamakan juga dengan الثمار الشهية (Manzhumatul Fathaniyah atau dinamakan juga dengan Ats-Tsimarusy Syahiyah) (A).

Kandungan: Membicarakan ilmu nahu dalam bentuk matan yang ditulis dalam bentuk puisi/nazam.

Tebal: 14 halaman.

Ukuran: 27 x 18.6 cm.

Klassifikasi: Masih diajarkan di beberapa pondok di Patani, Kelantan, Kedah, dll.

Diselesaikan: Tidak terdapat catatan tahun selesai penulisan.

Dicetak: Maklumat cetakan sama dengan keterangan Abniyatul Asmawal Afal. Sebuah manuskrip asli juga telah ditemui dan ada dalam simpanan saya. Bersama-sama dengan risalah ini dicetak juga Abniyatul Asma wal Afal dan Ar-Risalatul Fathaniyah kedua-duanya oleh pengarang yang sama. Selain itu manuskrip asli telah dicetak dalam buku Penjelasan Nazham Syair Syeikh Ahmad Al-Fathani, Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur, cetakan pertama September 1993.

ISBN: 978-967-2126-31-7

RM 21.00

In stock

الثمار الشهية
ISBN: 978-967-2126-31-7
Kitab_Page_227

RM 21.00

In stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Bahagian Pertama

Karya Syeikh Abdullah Arif
Bahrul Lahut

Karya  Syeikh Faqih Ali bin Wan Muhammad Wan Syeikh Shafiuddin al-Abbasi al-Fathani
Tarikh Petani/ Tarikh Fathani

Bahagian Kedua

Karya Syeikh Syamsuddin as-Sumatrani
– Tanbihut Thullab
– Anwarud Daqaiq

Bahagian Ketiga

Karya-Karya Syeikh Abdur Rauf al-Fansuri
– Syarhul Latif ‘ala Arba’in Hadistan
– Sullamul Mustafidin
– Risalah Mukhtasharah fi Bayan Syurutusy Syeikh wal Murid
– Fatihah Syeikh Abdur Rauf
– Daqaiqul Huruf
– Sakratul Maut
– Risalah Simpan
– Munyatul I’tiqad
– Bayan al-Ithlaq
– Risalah A’yan Tsabitah
– Risalah Jalan Ma’rifatullah
– Kifayatul Muhtajin
– ‘Umdatul Muhtajin
– Washiyah
– Mir-atuth Thullab
– Tarjumanul Mustafid @ Tafsir Baidhawi
– Mawaizhul Badi’ah
– Idhahul Bayan
– Majmu’ul Masail
– Hujjatul Balighah
– Ta’yidul Bayan
– Syamsul Ma’rifah
– Pindahan dari Otak Ilmu Tasawuf
– Tanbihul ‘Amil

ISBN: 978-983-9701-02-9
Pendokumentasian Karya Melayu/ Jawi Karangan Ulama Silam Muktabar Asia Tenggara. Membicarakan karya-karya Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri dan karya-karya para ulama lain yang sezaman dengannya.

RM 28.00

In stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-02-9
Pendokumentasian Karya Melayu/ Jawi Karangan Ulama Silam Muktabar Asia Tenggara. Membicarakan karya-karya Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri dan karya-karya para ulama lain yang sezaman dengannya.
Kitab_Page_122

RM 28.00

In stock

مجلس أوراين
Oleh: Tuan Guru Haji Abu Bakar Muar

Menjawab dan membatalkan fatwa pengarang Al-Fatwa Persatuan Islam Bandung yang mengatakan babi itu najis dimakan bukan najis disentuh, dan mulut anjing pun belum tentu najisnya. 39 hlm.

RM 18.00

In stock

مجلس أوراين
Oleh: Tuan Guru Haji Abu Bakar Muar
Majlis Uraian

RM 18.00

In stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Syarif ‘Abdur Rahman Al-Qadri Sultan Kerajaan Pontianak Yang Pertama,

Syeikh ‘Abdur Rauf Bin Makhalid Al-Bantani Khalifah Thariqat Qadiriyah,

Syeikh ‘Abdul Jalil Al-Mahdani Mufti Kerajaan Kedah Darul Aman,

Syeikh Muhammad Arsyad Bin ‘Abdullah Al-Banjari Pengarang Sabilal Muhtadin,

Syeikh Muhammad Nafis Bin Idris Al-Banjari Ulama Shufi Dunia Melayu Yang Terkenal.

Dapatkan 1 set bagi 11 siri ada stok dengan harga RM 50 di SINI

ISBN: 978-983-9701-35-5
Cetakan tahun 2000.

RM 5.00

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-35-5
Cetakan tahun 2000.

RM 5.00

الجداول تابعة لكتاب الدستور في علم الميقات للشيخ رضوان رحمه الله تعالى
  1. Tidak dapat dipastikan pengarang/penyusun/penyalin, namun tercatat nama Syeikh Ahmad al-Fathani pada halaman hadapan manuskrip, berserta tahun 1316H.
  2. Di dalam Bahasa Arab
  3. Cetakan berwarna, atas matte art paper
  4. Mengandungi 63 muka surat
ISBN: 978-967-2126-30-0

RM 55.00

In stock

الجداول تابعة لكتاب الدستور في علم الميقات للشيخ رضوان رحمه الله تعالى
ISBN: 978-967-2126-30-0
Kitab_Page_112

RM 55.00

In stock

علم حقيقة الإنسان
Kandungan: Meliputi perbicaraan meluas pelbagai cabang ilmu, antaranya, Tauhid, Fiqh dan Tasawuf. Pengarang/Penyalin: Tidak dapat dipastikan. Tebal: 78 halaman  (Tidak lengkap) Ukuran: 21.4 x 16.7 cm. Manuskrip: Manuskrip ini di dalam koleksi Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah yang belum direkodkan dalam katalog beliau. Dicatitkan oleh beliau pada kaver: “No 35 علم حقيقة الإنسان” (lihat halaman). Manuskrip ini tidak lengkap pada helaian terawal dan terdapat halaman yang gugur iaitu mulai halaman ketiga, dikesan melalui penghujung halaman kedua “مكروه” (lihat halaman 4 cetakan ini). Wallahu’alam.
ISBN: 978-967-2126-35-5

RM 70.00

Out of stock

علم حقيقة الإنسان
ISBN: 978-967-2126-35-5
Kitab_Page_109

RM 70.00

Out of stock

طيب الإحسان في طب الإنسان
Oleh: Dr Mohd Affendi bin Mohd Shafri
Edisi perumian kitab Thaiyibul Ihsan fi Tibbil Insan berserta kajian. Perubatan tradisional menurut ajaran Islam. Pada bahagian muqaddimah dengan panjang lebar merupakan pemikiran Syeikh Ahmad al-Fathani tentang ilmu perubatan. Terdapat lampiran kitab jawi asal.
ISBN: 978-976-9701-93-7 (hardcover)
Terbitan bersama Akademi Jawi Malaysia

RM 45.00

In stock

طيب الإحسان في طب الإنسان
Oleh: Dr Mohd Affendi bin Mohd Shafri
ISBN: 978-976-9701-93-7 (hardcover)
Terbitan bersama Akademi Jawi Malaysia
Kitab_Page_217

RM 45.00

In stock

فتح المنان ترجمة لصفوة الزبد
Oleh: Syeikh Daud bin Abdullah Al-Fathani
Merupakan salah satu karya terjemahan bahasa Melayu Syeikh Daud bin Abdullah Al-Fathani dari kitab Shafwatuz Zubad karangan Imam Ibnu Ruslan.
 
Diselesaikan di Makkah pada hari Ahad, 16 Ramadhan 1249H/ 27 Januari 1834M. Dicetak hampir seratus tahun setelah selesai penulisan, tepatnya pada 10 Sya'ban 1330H/ 24 Julai 1912M oleh Mathba'ah al-Miriyah al-Kainah, Makkah. Kitab ini dicetak atas usaha Syeikh 'Abdullah Daud, Syeikh Muhammad Nur yang kedua-duanya merupakan anak Syeikh Muhammad bin Ismail Daudi al-Fathani (pengarang kitab Mathla'ul Badrain, Bahrul Wafi dll).
 
Beberapa halaman bahagian akhir kitab ini dicetak bersama satu risalah berjudul Muzakaratul Ikhwan, juga karangan Syeikh Daud bin Abdullah Al-Fathani yang diselesaikan pada malam Isnin, 20 Ramadhan 1249H/ 31 Januari 1834M iaitu beberapa hari selesainya kitab Fathul Mannan. Dipercayai pentashhih pertama kitab ini ialah Syeikh Ahmad al-Fathani, dan termasuk kitab yang tidak banyak dicetak.
 
Berusia hampir 200 tahun penulisannya, diteruskan pengedarannya di Khazanah Fathaniyah. Naskhah yang diedarkan di Khazanah Fathaniyah hari ini merupakan naskhah yang terdapat catatan pinggir kitab berasal dari Kerajaan Sambas yang dihadiahkan kepada putera Pangeran Temenggung Wazir, Kerajaan Mempawah, Kalimantan Barat, Indonesia. Dicatat juga, berasal dari Abdur Rahman al-Fathani.
 
Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah dalam karya Perkembangan Ilmu Fiqh dan Tokoh-Tokohnya di Asia Tenggara, menulis bahawa kitab Fathul Mannan dikupas sangat ilmiyah, banyak perkara-perkara penting dimuat di dalamnya, selain fiqhi mazhab Syafi'i, ushuluddin dan tasawwuf juga termasuk sejarah beberapa imam-imam penting penegak mazhab.
ISBN: 978-967-2126-24-9
Cetak ulang.

RM 65.00

In stock

فتح المنان ترجمة لصفوة الزبد
Oleh: Syeikh Daud bin Abdullah Al-Fathani
ISBN: 978-967-2126-24-9
Cetak ulang.
Kitab_Page_049

RM 65.00

In stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
Saiyid Muhammad Bin Zainal 'Abidin Al-'Aidrus Ulama Dan Bapa Kesusasteraan Melayu Terengganu, Saiyid Ahmad Bin Muhammad Al-'Aidrus (Tokku Melaka), Tuan Guru Haji Mahmud Bin Muhammad Yusuf Kemaman, Terengganu, Ulama Dan Penyalin Pelbagai Manuskrip Melayu, Tuan Guru Wan Hasan Besut Guru Keluarga Raja Dan Masyarakat Besut, Mufti Haji Jamaluddin Mufti Martapura Penyusun Kitab Perukunan Maulana Abdul Momin Ulama Brunei Darussalam. Dapatkan 1 set bagi 11 siri ada stok dengan harga RM 50 di SINI
ISBN: 978-983-9701-43-6
Cetakan tahun 2000.

RM 5.00

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-43-6
Cetakan tahun 2000.

RM 5.00

تحفة المرسلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم
Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
Membicarakan Martabat Tujuh. Transliterasi kitab Tuhfatul Mursalah dan lampiran dua buah manuskrip judul ini. Manuskrip bersama gantungan makna Bahasa Melayu oleh Syeikh Abdush Shamad Al-Falimbani.
ISBN: ISBN: 978-967-2164-01-2

RM 15.00

Out of stock

تحفة المرسلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم
Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: ISBN: 978-967-2164-01-2
Kitab_Page_228

RM 15.00

Out of stock