صوفي دان ولي الله
Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Membicarakan tasawuf. Merupakan petikan dari beberapa tulisan Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani. 138 hlm.

RM 25.00

Out of stock

صوفي دان ولي الله
Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
Kitab_Page_199

RM 25.00

Out of stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Keturunan Syeikh Ibrahim al-Hadhrami Melalui Anaknya Syeikh Wan Muhammad Yasin,

Keturunan Syeikh Ibrahim al-Hadhrami Melalui Anaknya Syeikh Wan Yahya,

Syeikh Ibrahim al-Hadhrami Melalui Anaknya Syeikh Wan Abdur Rahman,

Keturunan Syeikh Ibrahim al-Hadhrami Melalui Anaknya Maulana Ishaq,

Keturunan Syeikh Ibrahim al-Hadhrami Melalui Anaknya Sunan Ampel,

Ali Murtadho Anak Saiyid Ibrahim al-Hadhrami Dan Makamnya di Patani,

Saiyid Barakat Zainil Alam Saudara Kandung Saiyid Ibrahim al-Hadhrami Dan Pertikaian Pendapat Mengenai Negeri Cermin,

Saiyid Ali Nurul Alam Saiyid Saudara Ibrahim al-Hadhrami,

Keturunan Saiyid Ali Nurul Alam Melalui Anaknya Wan Abdullah/Sultan ‘Umdatullah,

Keturunan Saiyid Ali Nurul Alam Melalui Anaknya Wan Husein as-Sanawi.

Dapatkan 1 set bagi 11 siri ada stok dengan harga RM 50 di SINI

ISBN: 978-983-9701-24-X
Cetakan tahun 1999.

RM 5.00

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-24-X
Cetakan tahun 1999.

RM 5.00

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Bahagian Pertama
Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani ulama shufi yang syahid fi Sabilillah
Pengenalan
Mengenai nama ayahnya
Tinjauan pendapat tahun lahir dan wafat
Pendidikannya

Bahagian Kedua
Pulang yang pertama ke Palembang
Pulang yang kedua ke Kedah sebagai syuhada di Fathani Darus Salam
Sahabat-sahabatnya ulama yang terkenal
Karya-karyanya: Zahratul Murid (salinan dan cetakan), Sebab yang diharamkan bagi nikah,
Hidayatus Salikin: Bahasa Melayu Bahasa Ilmu Gaya; Gaya bahasa dalam Hidayatus SalikinSiyarus SalikinAl-‘Urwatul Wutsqa (dll selepasnya)
Keturunan
Koleksi kitab-kitab ilmu Tasawuf

Lampiran 1: Kulit muka Zahratul Murid, salinan Tok Kelaba

Lampiran 2: Kulit muka Zahratul Murid, cetakan 1331H

Lampiran 3: Kulit muka Hidayatus Salikin, cetakan Al-Ahmadiah

Lampiran 4: Kulit muka Tuhfatur Raghibin karya Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari, cetakan Al-Ahmadiah

Bahagian Ketiga
Syeikh Syihabuddin al-Jawi ulama pengamal empat thariqat shufiyah
Data manuskrip
Yang diduga sebagai karyanya
Keturunan
Syeikh Muhammad Azhari al-Falimbani; generasi penyambung ulama-ulama Palembang
Pendidikan
Karya-Karya dan Pemikiran
Puisi-puisi dalam kitab Badi’uz Zaman 
Keturunan dan murid

ISBN: 978-983-9701-11-8
Sejarah hidup Syeikh Abdus Shamad Palembang. Dibicarakan juga tentang Syeikh Syihabuddin dan Syeikh Muhammad Azhari bin Abdullah al-Falimbani dan pengenalan beberapa karyanya.

RM 28.00

In stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-11-8
Sejarah hidup Syeikh Abdus Shamad Palembang. Dibicarakan juga tentang Syeikh Syihabuddin dan Syeikh Muhammad Azhari bin Abdullah al-Falimbani dan pengenalan beberapa karyanya.
Kitab_Page_197

RM 28.00

In stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
  1. لطائف الاشارات الى شرح تسهيل الطرقات لنظم الورقات في الأصول الفقهيات نظم العلامة الشيخ شرف الدين يحي العمريطي. وبهامشه شرح قرة العين في شرح ورقات امام الحرمين تصنيف العلامة الشيح أبي عبد الله محمد بن محمد الرعيني المعروف بالحطاب.
  2. فتح الجليل الکافي بمتممة متن الکافي في علمي العروض والقوافي
ISBN: 978-967-2126-70-6
Cetak ulang

RM 45.00

Out of stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-967-2126-70-6
Cetak ulang

RM 45.00

Out of stock

غاية المرام في شرح بحر الكلام

Pengarang: Al-Hasan ibn Abi Bakr al-Qudsi al-Hanafi

Penyalin: Tuan Guru Abdul Qadir bin Ismail Sanawi (Sena) al-Fathani

Kandungan: Aqidah

Tebal: 161 halaman

Tahun: 1350 H

Ukuran: 24.5 x 17.5 cm.

Koleksi: Haji Wan Mohd. Shaghir Abdullah.

ISBN: 978-967-2126-36-2

RM 120.00

Out of stock

غاية المرام في شرح بحر الكلام
ISBN: 978-967-2126-36-2
Kitab_Page_055

RM 120.00

Out of stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Syeikh ‘Abdush Shamad Al-Falimbani Ulama Shufi Penegak Jihad fi Sabilillah,

Syeikh Abu Bakar Palakka Al-Wajo-i Al-Buqisi Generasi Penyambung Aktiviti Syeikh Yusuf Tajul Mankatsi Ulama Bugis Yang Terkenal.

Dapatkan 1 set bagi 11 siri ada stok dengan harga RM 50 di SINI

ISBN: 978-983-9701-36-3
Cetakan tahun 2000.

RM 5.00

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-36-3
Cetakan tahun 2000.

RM 5.00

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Syarif ‘Abdur Rahman Al-Qadri Sultan Kerajaan Pontianak Yang Pertama,

Syeikh ‘Abdur Rauf Bin Makhalid Al-Bantani Khalifah Thariqat Qadiriyah,

Syeikh ‘Abdul Jalil Al-Mahdani Mufti Kerajaan Kedah Darul Aman,

Syeikh Muhammad Arsyad Bin ‘Abdullah Al-Banjari Pengarang Sabilal Muhtadin,

Syeikh Muhammad Nafis Bin Idris Al-Banjari Ulama Shufi Dunia Melayu Yang Terkenal.

Dapatkan 1 set bagi 11 siri ada stok dengan harga RM 50 di SINI

ISBN: 978-983-9701-35-5
Cetakan tahun 2000.

RM 5.00

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-35-5
Cetakan tahun 2000.

RM 5.00

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
Tashil Nail Al-Amani fi Syarh ‘Awamil al-Jurjani Kitab Nahu berpengaruh Ar-Risalatul Fathaniyah fi ‘Ilmin Nahwi Karya penting Syeikh Ahmad al-Fathani  Thaiyibul Ihsan fi Thibbil Insan Bongkar rahsia herba dalam kitab perubatan Ad-Durr al-Mantsur Pada Menyatakan Burdah Yang Masyhur Terjemahan Tok Kenali Kelantan Risalah Tajwid al-Fatihah Ulama Kelantan di Lingga Risalah At-Tauhidiyah

Perintah Sultan Abu Bakar Johor Lujjain ad-Dani Kitab Manaqib Syeikh ‘Abdul Qadir al-Jilani Maurid az-Zham-an fi ma Yata‘allaqu bi Tajwid al-Quran Kitab Tajwid Melayu paling lengkap  Tarjamah Kitab ash-Shalihin Bidayah Al-Hidayah Melayu Yang Ke-2  Bughyah ath-Thullab li Murid Ma‘rifah al-Ahkam bi ash-Shawab

Kitab Fiqh Bahagian Ibadah Jam‘u al-Fawaid wa Jawahir al-Qalaid  Sarana pencapaian kebahagiaan Ilmu Falak Syeikh Tahir Jalaluddin Bayan Asy-Syirki Pemantapan pegangan Shufi Manhal ash-Shafi fi Bayan Ramzi Ahli ash-Shufi Pengenalan Rumuz dan istilah Sufi

Risalah Iskandar Syah Karya Sultan Perak Darul Ridhuan Al-Futuhatul Qudsiyah fi Syarhit Tawassulatis Sammaniyah Pembuka kesucian rohani  Tabligh al-Amanat fi Izalah al-Munkarat wa asy-Syubuhat Polemik Thariqat di Minangkabau Pedoman Bahagia Paparan Istilah Falak Taj As-Salathin Mahkota para Sultan Al-Bahr al-Wafi wa an-Nahr ash-Shafi Fiqh kajian yang mendalam Dala’il Al-Khairat Amalan selawat berpengaruh Fath al-Mubin Hadits 40 ditafsir dalam Fiqh Nur Al-Ihsan

Tafsir Al-Quran Melayu klasik Syarh Ratib al-Haddad Dari Yaman ke dunia Melayu Ad-Durrah an-Nafisah Bahasan Tasawuf peringkat tinggi Bisyarah al-‘Amilin wa Nazarah al-Ghafilin        

Khabar gembira dan takut Badr at-Tamam wa an-Nujum ats-Tsawaqib

Sejarah Nabi dan Sahabat Al-Khiththah al-Mardhiyah fi Raddi Syubhati man Qala bi Bid‘ah at-Talaffuzhi bi an-Niyah Pembelaan kaum tua Fath al-Arifin Kombinasi dua thariqat Ilmu Hisab Matematik Agung Melayu Dhau’ as-Siraj fi Qashshah al-Isra’ wa al-Mi‘raj Ulasan menurut Sains Aiyuhal Walad Nasihat Untuk Kanak-Kanak

Risalah Thariqah Asy-Syathariyah Amalan para Wali Nafahat ar-Ridhwan fi Manaqib asy-Syaikh ‘Utsman Keindahan riwayat ulama Fath al-Mannan Syarah Matn az-Zubad Melayu It-haf al-Anam bi Zikri Tarikh wa Fadhail ‘Ulama’ Islam Bicara Tarikh Ulama Islam Umdatul Hukkam li Ta‘dilil Ahkam Kehendak Sultan Pahang Qamus Al-Marbawi Kamus paling popular Al-Ajrumiyah Versi syarah ulama Melayu Ilmu Sharaf Penulisan ulama Melayu Majlis Uraian Sanggahan pendapat A. Hassan Bandung Ad-Durr al-Basim fi Athwar Abi al-Qasim Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam Tentang kelahiran Nabi S.A.W Kumpulan Ringkas * Berbetulan Lekas *  Pada Orang Yang Pantas * Dengan Fikiran Yang Lintas

Raja ‘Ali Kelana Risalah Hikam Syeikh Ibnu Ruslan Zubdah al-Asrar fi Tahqiq Ba‘dhi Masyarib  al-Akhyar Syeikh Yusuf Taj Al-Khalwati Hukum Kanun Pahang Manuskrip Agung Negeri Pahang Suluh Kemajuan Ke arah kemajuan Islam & Melayu Tsamrah al-Muhimmah Dhiyafah li al-Umara’ wa al-Kibriya’ li Ahl al-Mahkamah Karya Raja Ali Haji kupas pentadbiran Islam ‘Unwan al-Falah wa ‘Unfuwan ash-Shalah Gambaran etika kemasyarakatan Tuhfat an-Nafis fi Ahwal Baina al-Muluk al-Malayu ma‘a al-Buqis Persejarahan Agung Melayu Kitab Pengetahuan Bahasa Gambaran Etika Kemasyarakatan

Ad-Daulah al-Utsmaniyah Sejarah kerajaan Turki Iqdul Juman fi Adab Tilawah al-Quran Bicara Ilmu Tajwid Al-Quran Tafsir al-Baidhawi Terjemah al-Quran Melayu yang pertama Adab Antara Guru dan Murid Ajaran penting Tasawuf Durar al-Faraid bi Syarh al-‘Aqaid Bahasan ‘Aqidah awal bahasa Melayu Al-Baiie wa asy-Syira Perniagaan menurut Islam Ash-Shirath al-Mustaqim Kitab Fiqh yang pertama bahasa Melayu Bahr Al-Lahut Penulisan terawal Nusantara Hidayah al-Muta‘allim wa ‘Umdah al-Mu‘allim Fiqh lengkap yang pertama Kaifiyat Wakaf Pemikiran kemajuan ummah Tuhfah Ar-Raghibin Membahas pelbagai firqah Aqidah Gugusan Cahaya Keselamatan

Riwayat perjuangan dan wasiat Cahaya Islam * Gugusan Maulid Saiyidil Anam Pelbagai Bid‘ah dan Maulid Nabi S.A.W Hadits Arbain

Hadis Empat Puluh Melayu Manhaj al-Istiqamah fi ad-Din bi as-Salamah Pegangan Islam yang betul Tarjamah SaAdah Al-Anam Kebahagiaan Manusia Minhat al-Qarib al-Mujib wa Mughni ar-Raghibin fi at-Taqrib Berjuang kerana Allah

Jala’ al-Qulub bi Zikrillah  Pemantapan Pegangan Asrar ad-Din li Ahl al-Yaqin Pelbagai rahsia agama Hidayah al-‘Awam Pada Menyatakan Perintah Agama Islam Perintah agama Islam Bidayah al-Hidayah Pencerahan Pemikiran Hikayat Ibrahim Adham Gambaran pengaruh Sufi di Nusantara Jumanah at-Tauhid Mutiara puisi ilmu ‘Aqidah Hidayah as-Salikin fi Suluki Maslak al-Muttaqin Persepaduan Tiga Ilmu Fat-hul Hadi Syarah Tuhfah al-Mursalah Melayu Miftah ash-Shibyan Pengenalan sanad pengajian Majmu’ al-Fawaid Penjagaan kesihatan menurut Islam Faridah al-Faraid Aqidah Ahlis Sunnah wal Jamaah Siyar as-Salikin Menghidupkan ilmu-ilmu Islam Melayu Sabil al-Muhtadin Fiqh Nusantara yang terkenal Ma‘arij  al-Lahfan Menelusuri Zhahir dan Bathin Mathla’ al-Badrain Kitab Fiqh Melayu bicara semua rubu’ Al-Khalah al-Fikriyah Hadits 40 Arab Syarah Putera Nusantara Artikel-artikel lain:

– Analisis Perbandingan Tulisan Melayu/Jawi

– Sistem Ejaan Kitab Klasik Melayu/Jawi

– Manuskrip Islam Dunia Melayu

ISBN: 978-983-9701-91-3 (Hardcover)
Data kitab khazanah manuskrip dan kitab nadir koleksi peribadi Hj Wan Mohd Shaghir Abdullah.

RM 60.00

In stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-91-3 (Hardcover)
Data kitab khazanah manuskrip dan kitab nadir koleksi peribadi Hj Wan Mohd Shaghir Abdullah.
Ensiklopedia Naskhah Klasik

RM 60.00

In stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Bahagian Pertama
Informasi penyelidikan dan pengenalan data
Penyelidikan dan silsilah ilmu thariqat

Bahagian Kedua
Karangan-karangannya
Murid-murid yang terkenal
Thariqat Naqsyabandiyah al-Khalidiyah sesudah Syeikh Ismail al-Minankabawi

Bahagian Ketiga
Lampiran-lampiran kitab yang pernah diterbitkan

ISBN: 978-967-2126-11-9 (Cetak ulang)
Sejarah hidup Syeikh Ismail Al-Minangkabawi

RM 20.00

In stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-967-2126-11-9 (Cetak ulang)
Sejarah hidup Syeikh Ismail Al-Minangkabawi
Kitab_Page_205

RM 20.00

In stock

غاية الادراك في العمل بكرة الأفلاك

Kandungan: Membicarakan ilmu falak.

Tebal: 28 halaman.

Ukuran: 27 x 18.6 cm.

Klassifikasi: Nadir, hanya didapati dua manuskrip asli.

Diselesaikan: Hari Isnin, 7 Rejab 1313 H, di Makkah. Disalin kembali pada hari Jum‘at, 7 Sya‘ban 1315 H

ISBN: 978-967-2126-29-4

RM 35.00

Out of stock

غاية الادراك في العمل بكرة الأفلاك
ISBN: 978-967-2126-29-4
Kitab_Page_054

RM 35.00

Out of stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
  1. Syeikh Ahmad Al-Fathani dengan Ilmu Nahwu dan Ilmu Sharaf
    (Petikan buku Al-‘Alim Al-‘Allah Syeikh Ahmad Al-Fathani, jilid 2)
  2. منظومة الثمار الشهية @ منظومة الفطانية (Cetakan & Manuskrip)
  3. مانوسکريڤ عنقود اللآلي
  4. مانوسکريڤ منظومة العوامل
  5. مانوسکريڤ الرسالة الفطانية في علم النحو
Cetak ulang

RM 55.00

Out of stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
Cetak ulang
Kitab_Page_078

RM 55.00

Out of stock

كفاية العوام فيما يجب عليهم من أمور الإسلام
Oleh: Tuan Tabal

RM 15.00

In stock

كفاية العوام فيما يجب عليهم من أمور الإسلام
Oleh: Tuan Tabal
Kifayatul Awwam opt

RM 15.00

In stock

حديقة الأزهار والرياحين
Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

ISI KANDUNGAN

Muqaddimah
Versi-versi Hadiqatul Azhar

Transliterasi Arab ke Rumi

Bahagian Kedua
Keringkasan Pemikiran Syeikh Ahmad Al-Fathani dalam Hadiqatul Azhar, Jilid 1
Transkripsi Lengkap Pemikiran Dalam Bidang Pendidikan Ke Arah Kemajuan Pelbagai Bidang Dunia Melayu
Keterangan Ringkas Kandungan Yang Tidak Ditranskripsikan
Transkripsi Hikayat Yang Menarik
– Hikayat Syeikh Aqa Syamsuddin dalam Perang Turki Usmani
– Kumpulan Nasrani Membungkar Kubur Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam
– Peristiwa Syaikhul Islam Nasiruddin Laqani dengan Syeikh Abdul Wahhab Asy-Sya’rani

Bahagian Ketiga
Manuskrip autograf Hadiqatul Azhar

ISBN: 978-983-9701-06-1
Terbitan Pertama: 1992 Cetakan Terkini: Edisi cetak ulang.

RM 65.00

In stock

حديقة الأزهار والرياحين
Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-06-1
Terbitan Pertama: 1992 Cetakan Terkini: Edisi cetak ulang.
Kitab_Page_060

RM 65.00

In stock

العروة الوثقى وسلسلة ولي الأتقى
Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

ISI KANDUNGAN

Bahagian Pertama
Penyelidikan kitab Al-‘Urwatul Wutsqa
Penyelidikan biodata Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani
Perkembangan Thariqat Samaniyah di Asia Tenggara

Bahagian Kedua
Transliterasi kitab Al-‘Urwatul Wutsqa
Kaifiyat talqin dan bai’ah
Kaifiyat membaca Musaba’ah al-‘Asyar
Hizbun Nawawi
Hizbun Bahar
Wirid Sahur

Bahagian Ketiga
Lampiran manuskrip:
– Al-‘Urwatul Wutsqa
– Kaifiyat Khatam Hari Rabu
– Kaifiyat Ratib Malam Jum’at
– Faedah Yang Memberi Manfaat Perang Sabilillah
– Ringkasan Tasawuf Syeikh Abdus Shamad Palembang

ISBN: 978-983-9701-10-4
Edisi cetak ulang (Cetakan Pertama: 1996M)

RM 32.00

Out of stock

العروة الوثقى وسلسلة ولي الأتقى
Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-10-4
Edisi cetak ulang (Cetakan Pertama: 1996M)
Kitab_Page_233

RM 32.00

Out of stock