Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
 1. لطائف الاشارات الى شرح تسهيل الطرقات لنظم الورقات في الأصول الفقهيات نظم العلامة الشيخ شرف الدين يحي العمريطي. وبهامشه شرح قرة العين في شرح ورقات امام الحرمين تصنيف العلامة الشيح أبي عبد الله محمد بن محمد الرعيني المعروف بالحطاب.
 2. فتح الجليل الکافي بمتممة متن الکافي في علمي العروض والقوافي
ISBN: 978-967-2126-70-6
Cetak ulang

RM 45.00

In stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-967-2126-70-6
Cetak ulang

RM 45.00

In stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Syeikh ‘Abdush Shamad Al-Falimbani Ulama Shufi Penegak Jihad fi Sabilillah,

Syeikh Abu Bakar Palakka Al-Wajo-i Al-Buqisi Generasi Penyambung Aktiviti Syeikh Yusuf Tajul Mankatsi Ulama Bugis Yang Terkenal.

Dapatkan 1 set bagi 11 siri ada stok dengan harga RM 50 di SINI

ISBN: 978-983-9701-36-3
Cetakan tahun 2000.

RM 5.00

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-36-3
Cetakan tahun 2000.

RM 5.00

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Syeikh Nuruddin Ar-Raniri Pembangkang Wahdatul Wujud,

Syeikh ‘Abdur Rauf Bin ‘Ali Al-Fansuri Penterjemah Dan Pentafsir Al-Quran Yang Pertama Dalam Bahasa Melayu,

Baba Daud Ar-Rumi Al-Jawi,

Megat Sati Ibnu Amir Sulaiman Al-Asyi Murid Syeikh Nuruddin Ar-Raniri,

Syeikh Burhanuddin Ulakan Penyebar Islam Di Minangkabau,

Syeikh ‘Abdul Muhyi Pamijahan Penyebar Islam Di Jawa Barat.

Dapatkan 1 set bagi 11 siri ada stok dengan harga RM 50 di SINI

ISBN: 978-983-9701-28-2
Cetakan tahun 1999.

RM 5.00

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-28-2
Cetakan tahun 1999.

RM 5.00

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Catatan Tahun-Tahun Kedatangan Islam di Dunia Melayu,

Syeikh ‘Abdullah ‘Arab, Penyebar Islam di Aceh Dan Penyusun Bahr al-Lahut,

Syeikh ‘Abdullah al-Qumairi Penyebar Islam Dan Pencipta Nama Kedah Dadul Aman,

Malikus Shaleh Penyelamat Kerajaan Islam Samudera Pasai,

Saiyid Jamaluddin al-Kubra Datuk Nenak Para Ulama Dunia Melayu (bahagian pertama),

Saiyid Ibrahim al-Hadhrami dan Keturunannya Yang Menjadi Ulama Terkenal.

Dapatkan 1 set bagi 11 siri ada stok dengan harga RM 50 di SINI

ISBN: 978-983-9701-23-1
Cetakan tahun 1999.

RM 5.00

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-23-1
Cetakan tahun 1999.

RM 5.00

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
 • نتيجة العمر فندافتن کيرا2 فد تقويم تاريخ هجري دان ميلادي هالا قبلة دان وقت سمبهيڠ يڠبوله دݢوناکن سلما هيدوف
 • نبخة التقريرات في حساب الاوقات وسمت القبلة باللوغاريتمات
 • فاتي کيرأن فد مننتوکن وقتو يڠليما دان هالا قبلة دڠن لوغاريتما
 • جداول فاتي کيرأن فد مننتوکن وقتو يڠليما دان هالا قبلة دڠن لوغاريتما
 • SYEIKH TAHIR JALALUDDIN AL-AZHARI Ahli Falak Dunia Melayu
ISBN: 978-967-2126-69-0
Cetak ulang

RM 45.00

Out of stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-967-2126-69-0
Cetak ulang
Himpunan-Syeikh-Thahir

RM 45.00

Out of stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Manuskrip Islam Dunia Melayu Ditinjau Dari Pelbagai Peringkat.

Tulisan Melayu/Jawi Ejaan Dalam Manuskrip dan Cetakan Kitab Suatu Analisis Perbandingan.

Penulisan Puisi Ulama Asia Tenggara.

Penulisan Ulama-ulama Melayu Dalam Kesusasteraan Arab.

Dapatkan 1 set bagi 4 jilid ada stok dengan harga RM 65 di SINI

ISBN: 978-983-9701-33-9

RM 15.00

Out of stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-33-9

RM 15.00

Out of stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Bahagian Pertama

 • – Transliterasi surat Raja Kelantan kepada Syeikh Ahmad Al-Fathani
 • – Pembahasan Perkataan dan Kalimahnya
 • – Transliterasi Nazham Syair
 • – Pembahasan Nazham Syair Syeikh Ahmad Al-Fathani pd menjawab surat Raja Kelantan mengenai Thariqat Ahmadiyah Syeikh Muhammad Said Negeri Sembilan

Bahagian Kedua

 • – Nazham Syair Syeikh Ahmad di bahagian muka kitab Syarah Hikam Melayu, bentuk dan penjelasan maksudnya
 • – Nazham Syair Syeikh Ahmad di halaman muka dan belakang kitab Hidayatus Salikin dan penjelasan maksudnya

Bahagian Ketiga

 • – Biografi Syeikh Abdur Rasyid Al-Fathani, Keramat Pulau Bidan
 • – Biografi Syeikh Muhammad Sa’id Negeri Sembilan Mursyid Thariqat Ahmadiyah Idrisiyah
 • – Biografi Syeikh Abdul Malik bin Abdullah Terengganu (Tok Pulau Manis) Pengakuan dan Bantahan Kitab Syarah Hikam Melayu sebagai karyanya.
ISBN: 978-983-9701-08-1
Cetak ulang edisi cetakan pertama September 1993

RM 28.00

In stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-08-1
Cetak ulang edisi cetakan pertama September 1993
Kitab_Page_151

RM 28.00

In stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Syeikh ‘Abdush Shamad Al-Falimbani Dan Angkatannya Dalam Tamadun Keilmuan Melayu.

Mengenali Pelbagai Karya Ulama Dan Tokoh Borneo/Kalimantan.

Surat Penyerahan Mempawah, Perjanjian Di Atas Kerajaan Mempawah Di Dalam Guberneman Nederland (Transliterasi Manuskrip Nadir).

Syeikh ‘Utsman Bin ‘Abdul Wahhab As-Sarawaqi ‘Ulama’ Besar Nusantara Guru Di Masjid Al-Haram.

Dapatkan 1 set bagi 4 jilid ada stok dengan harga RM 65 di SINI

ISBN: 978-983-9701-58-4

RM 18.00

In stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-58-4

RM 18.00

In stock

حديقة الأزهار والرياحين
Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

ISI KANDUNGAN

Muqaddimah
Versi-versi Hadiqatul Azhar

Transliterasi Arab ke Rumi

Bahagian Kedua
Keringkasan Pemikiran Syeikh Ahmad Al-Fathani dalam Hadiqatul Azhar, Jilid 1
Transkripsi Lengkap Pemikiran Dalam Bidang Pendidikan Ke Arah Kemajuan Pelbagai Bidang Dunia Melayu
Keterangan Ringkas Kandungan Yang Tidak Ditranskripsikan
Transkripsi Hikayat Yang Menarik
– Hikayat Syeikh Aqa Syamsuddin dalam Perang Turki Usmani
– Kumpulan Nasrani Membungkar Kubur Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam
– Peristiwa Syaikhul Islam Nasiruddin Laqani dengan Syeikh Abdul Wahhab Asy-Sya’rani

Bahagian Ketiga
Manuskrip autograf Hadiqatul Azhar

ISBN: 978-983-9701-06-1
Terbitan Pertama: 1992 Cetakan Terkini: Edisi cetak ulang.

RM 65.00

Out of stock

حديقة الأزهار والرياحين
Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-06-1
Terbitan Pertama: 1992 Cetakan Terkini: Edisi cetak ulang.
Kitab_Page_060

RM 65.00

Out of stock

ثمرة المهمة ضيافة للأمراء والكبراء لأهل المحكمة

Peraturan pentadbiran pemerintahan dan mahkamah. Transliterasi kitab dan lampiran kitab asal judul ini.

ISBN: 978-983-9701-87-6 (hardcover)

RM 37.00

In stock

ثمرة المهمة ضيافة للأمراء والكبراء لأهل المحكمة
ISBN: 978-983-9701-87-6 (hardcover)
Tsamaratul-Muhimmah

RM 37.00

In stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Bahagian Pertama
1. Asal usul, pertalian nasab dan pertalian keluarga
2. Keresik negeri kelahirannya
3. Syeikh Daud dan ilmu pengetahuan
4, Guru-gurunya
5. Murid-murid dan perhubungannya
6. Cerita-cerita keramat tentangnya

Bahagian Kedua
1. Kitab-kitab karya tulisnya
2. Pandangan politiknya
3. Pandangannya tentang Feqah
4. Pandangannya tentang Ushuluddin
5. Pandangannya tentang Tasawuf
6. Pandangannya tentang Akhlak
7. Pandangannya tentang Hadist

Bahagian Ketiga
1. Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani sebagai tokoh penyiar Thariqat Syathariyah
2. Nama-nama kalimah nafi dan itsbat
3. Wirid-wirid dan doa-doa yang diamalkan

Penutup
Ulama-ulama yang diperkenalkan oleh Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani
Bibliografi

ISBN: 978-867-9964-84-1 (Cetak ulang Cetakan Pertama 1990 Penerbitan HIZBI)
Sejarah hidup Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani.

RM 25.00

Out of stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-867-9964-84-1 (Cetak ulang Cetakan Pertama 1990 Penerbitan HIZBI)
Sejarah hidup Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani.
Daud

RM 25.00

Out of stock

حسن الجواب عن إثبات الأهلة باحساب
Oleh: Syeikh Muhammad Basiyuni Imran (Maharaja Imam Sambas)

Judul dalam Bahasa Melayu Molek Jawaban Pada Mengitsbatkan Awal Bulan Dengan Kiraan.

Membicarakan hisab/perhitungan anak bulan untuk melakukan puasa dan hari raya. Kata pengantar oleh Syeikh Thahir Jalaluddin al-Minankabawi. 28 hlm.

RM 10.00 RM 5.00

In stock

حسن الجواب عن إثبات الأهلة باحساب
Oleh: Syeikh Muhammad Basiyuni Imran (Maharaja Imam Sambas)
Kitab_Page_101

RM 10.00 RM 5.00

In stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Manuskrip Dan Dokumen Riau Catatan Dan Analisis: Pengenalan Awal.

Manuskrip Melayu Patani: Hubungan Patani, Natuna, Kelantan, Terengganu Dan Kemboja.

Ulama-Ulama Patani: Satu Paparan Ketokohan Dan Karya Mereka.

Hubungan Ulama Patani Dan Nusantara: Kekeluargaan Dan Pertalian Ilmu.

Peranan Dan Sumbangan Syeikh Daud Bin ‘Abdullah Al-Fathani Dalam Kesusasteraan Melayu Klasik.

Dapatkan 1 set bagi 4 jilid ada stok dengan harga RM 65 di SINI

ISBN: 978-983-9701-53-3

RM 16.00

In stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-53-3

RM 16.00

In stock

Oleh: Hj Wan Mohd Shaghir Abdullah dan Abdul Razak bin Abdul Rahman
ISBN: 978-967-2126-07-2
Cetak ulang kitab jawi.

RM 85.00 RM 80.00

In stock

Oleh: Hj Wan Mohd Shaghir Abdullah dan Abdul Razak bin Abdul Rahman
ISBN: 978-967-2126-07-2
Cetak ulang kitab jawi.
Kitab_Page_095

RM 85.00 RM 80.00

In stock