بدائع الزهور
Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Transliterasi kitab Bada-i’uz Zuhur karya Syeikh Ahmad Al-Fathani. Terlampir teks asli dalam bentuk Melayu/Jawi. Dilengkapi dengan keterangan nota kaki yang panjang.

Kelanjutan buku jilid 1, membicarakan berbagai-bagai jenis amalan dan doa. Dilampirkan juga Segusus Bunga terbitan Matba’ah al-Miriyah, Makkah, 1321 H.

ISBN: 978-983-9701-19-3
Cetakan tahun 1997

RM 20.00 RM 17.50

In stock

بدائع الزهور
Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-19-3
Cetakan tahun 1997
Badaiuz-zuhur-2

RM 20.00 RM 17.50

In stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

ISI KANDUNGAN
Bahagian Pertama
Kecemerlangan Tasawuf zaman kebesaran Aceh
Tuhfatul Mursalah dan Martabat Tujuh
– Transliterasi Tuhfatul Mursalah

Syeikh ‘Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri Tokoh Terbesar Pengkader Shufi Nusantara
Karya-karya Tasawuf Syeikh ‘Abdur Rauf al-Fansuri
– Syarah Hadith Arba’in
– Syuruthusy Syaiki wal Murid
– Fatihah Syeikh ‘Abdur Rauf al-Fansuri
– Data ringkas Daqaiqul Huruf versi yang banyak diketahui
– Data ringkas Daqaiqul Huruf versi langka
– Sakratul Maut
– Risalah Simpan
– Mun-yatul I’tiqad
– Bayanul Ithlaq
– Risalah A’yan Tsabithah
– Risalah Jalan Ma’rifatullah
– Kifayah Muhtajin
– ‘Umdatul Muhtajin

Megat Sati Ibnu Amir Sulaiman al-Asyi, murid Syeikh Nuruddin ar-Raniri

Syeikh Burhanuddin Ulakkan, murid Syeikh ‘Abdur Rauf al-Fansuri, penyebar Islam di Minangkabau

Syeikh ‘Abdul Muhyi Pamijahan murid Syeikh ‘Abdur Rauf al-Fansuri, penyebar Islam di Jawa Barat
– Asal usul, lahir dan pendidikan
– Aktivitas
– Keturunan
– Penyelidikan ilmiah

Syeikh Yusuf Tajul Khalwati al-Mankatsi Shufi Mujahid Fi Sabilillah
– Syeikh Yusuf pulang Makasar
– Syeikh Yusuf di Banten
– Karangan-karangan Syeikh Yusuf
– Murid-murid Syeikh Yusuf
– Maqam Syeikh Yusuf  tajul Khalwati
– Keturunan

Bahagian Kedua
Penyebaran Tasawuf di Terengganu, Patani dan Aceh

Syeikh Abdul Malik Terengganu
– Pendidikan
– Perbicaraan khusus tentang Syarah Hikam Melayu
– Pengijazahan Thariqat Syathatiyah
– Keturunan

Syeikh ‘Abdur Rahman bin ‘Abdul Mubin Pauh Bok al-Fathani
– Pendidikan
– Aktivitas
– Karya-Karya
– Keturunan dan Murid

Syarif ‘Alwi bin Saiyid Abu Bakar

Syeikh Faqih Jalaluddin Al-Asyi Generasi Penyambung Ulama-Ulama Aceh yang Terkenal
– Pendidikan
– Karya dan Pemikiran
– Keturunan dan Kesimpulan

Bibliografi

ISBN: 978-983-9701-55-X (Cetak ulang)
Membahas perkembangan tasawuf di dunia Melayu zaman Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri dan rangkaian penyebaran murid-muridnya yang sangat ramai.

RM 28.00

In stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-55-X (Cetak ulang)
Membahas perkembangan tasawuf di dunia Melayu zaman Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri dan rangkaian penyebaran murid-muridnya yang sangat ramai.
Kitab_Page_006

RM 28.00

In stock

مجلس أوراين
Oleh: Tuan Guru Haji Abu Bakar Muar

Menjawab dan membatalkan fatwa pengarang Al-Fatwa Persatuan Islam Bandung yang mengatakan babi itu najis dimakan bukan najis disentuh, dan mulut anjing pun belum tentu najisnya. 39 hlm.

RM 18.00 RM 14.00

In stock

مجلس أوراين
Oleh: Tuan Guru Haji Abu Bakar Muar
Majlis Uraian

RM 18.00 RM 14.00

In stock

فريدة الفرائد في علم العقائد
Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

ISI KANDUNGAN

Lampiran Gambar Ulama
Gambar A, Syeikh Ahmad al-Fathani ataupun Syeikh Muhammad al-Fathani
Gambar B, Syeikh Ismail (Pak De El) bin Abdul Qadir al-Fathani
Gambar C, Qadhi Haji Wan Ismail bin Syeikh Ahmad al-Fathani
Gambar D, Tuan Guru Haji Wan Ahmad bin Abdul Latif bin Mustafa al-Fathani

Sejarah ringkas ilmu Tauhid di Asia Tenggara/ Alam Melayu

Pengenalan kitab Faridatul Faraid

Transliterasi kitab Faridatul Faraid

Pengenalan sifat-sifat ketuhanan
– Pembahagian sifat dan pembahasannya
– Mengenal sifat-sifat pada rasul

Beriman kepada nabi-nabi dan rasul-rasul

Tentang para malaikat

Tentang kitab-kitab Allah

Susunan keafdhalan derajat

Beberapa kewajipan dalam Islam

Lampiran
– Lampiran 1: Kitab Sabilus Salam
– Lampiran 2: Risalah Jumanatit Tauhid
– Lampiran 3: Risalah Munjiyatil ‘Awam
– Lampiran 4: Kitab ‘Iqdil Juman
– Lampiran 5: Kitab Faridatil Faraid

ISBN: 978-983-9701-47-9
Cetak ulang edisi terbitan ke 5 1421H / 2001 M (Edisi penyempurnaan dan Arab berkomputer)

RM 32.00

Out of stock

فريدة الفرائد في علم العقائد
Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-47-9
Cetak ulang edisi terbitan ke 5 1421H / 2001 M (Edisi penyempurnaan dan Arab berkomputer)
Kitab_Page_047

RM 32.00

Out of stock

غاية الادراك في العمل بكرة الأفلاك

Kandungan: Membicarakan ilmu falak.

Tebal: 28 halaman.

Ukuran: 27 x 18.6 cm.

Klassifikasi: Nadir, hanya didapati dua manuskrip asli.

Diselesaikan: Hari Isnin, 7 Rejab 1313 H, di Makkah. Disalin kembali pada hari Jum‘at, 7 Sya‘ban 1315 H

ISBN: 978-967-2126-29-4

RM 35.00

In stock

غاية الادراك في العمل بكرة الأفلاك
ISBN: 978-967-2126-29-4
Kitab_Page_054

RM 35.00

In stock

منهج الاستقامة في الدين بالسلامة
Oleh: Syeikh Utsman bin Abdullah Betawi

Judul Melayu oleh pengarangnya Perjalanan Yang Betul Di Dalam Memegang Agama Islam Dengan Selamat.

Pandangan keislaman menurut pengarangnya berdasarkan Al-Quran, hadis, dan lain-lain. 55 hlm.

RM 12.00

In stock

منهج الاستقامة في الدين بالسلامة
Oleh: Syeikh Utsman bin Abdullah Betawi
Manhajul-Istiqamah

RM 12.00

In stock

صوفي دان ولي الله
Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Membicarakan tasawuf. Merupakan petikan dari beberapa tulisan Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani. 138 hlm.

RM 25.00 RM 10.00

In stock

صوفي دان ولي الله
Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
Kitab_Page_199

RM 25.00 RM 10.00

In stock

ثمرات الوسيلة لمن أراد الفضيلة
Oleh: Tuan Guru Haji Abdul Wahhab bin Wan Sulaiman al-Jakani al-Fathani

Membicarakan pada beramal dengan rubu’ mujaiyab, mengetahui waktu-waktu sembahyang yang lima, Kiblat dan lainnya berdasarkan hisab dan falak. 28 hlm.

RM 10

RM 10.00 RM 5.00

In stock

ثمرات الوسيلة لمن أراد الفضيلة
Oleh: Tuan Guru Haji Abdul Wahhab bin Wan Sulaiman al-Jakani al-Fathani
RM 10
Kitab_Page_221

RM 10.00 RM 5.00

In stock

ثمرة المهمة ضيافة للأمراء والكبراء لأهل المحكمة

Peraturan pentadbiran pemerintahan dan mahkamah. Transliterasi kitab dan lampiran kitab asal judul ini.

ISBN: 978-983-9701-87-6 (hardcover)

RM 37.00

In stock

ثمرة المهمة ضيافة للأمراء والكبراء لأهل المحكمة
ISBN: 978-983-9701-87-6 (hardcover)
Tsamaratul-Muhimmah

RM 37.00

In stock

سبيل المهتدين للتفقه في أمر الدين
Oleh: Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari

Fiqh bahagian ibadah dalam Mazhab Syafi‘ie. Jilid 1, 239 halaman, jilid 2, 250 halaman.

ISBN: 978-967-2126-16-4
Cetak ulang.

RM 65.00

In stock

سبيل المهتدين للتفقه في أمر الدين
Oleh: Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari
ISBN: 978-967-2126-16-4
Cetak ulang.
Kitab_Page_195

RM 65.00

In stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Syeikh Nuruddin Ar-Raniri Pembangkang Wahdatul Wujud,

Syeikh ‘Abdur Rauf Bin ‘Ali Al-Fansuri Penterjemah Dan Pentafsir Al-Quran Yang Pertama Dalam Bahasa Melayu,

Baba Daud Ar-Rumi Al-Jawi,

Megat Sati Ibnu Amir Sulaiman Al-Asyi Murid Syeikh Nuruddin Ar-Raniri,

Syeikh Burhanuddin Ulakan Penyebar Islam Di Minangkabau,

Syeikh ‘Abdul Muhyi Pamijahan Penyebar Islam Di Jawa Barat.

Dapatkan 1 set bagi 11 siri ada stok dengan harga RM 50 di SINI

ISBN: 978-983-9701-28-2
Cetakan tahun 1999.

RM 5.00

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-983-9701-28-2
Cetakan tahun 1999.

RM 5.00

حکاية قاضي دڠن حرامي
Oleh: Tuan Guru Haji Abu Bakar Muar

“Adapun kemudian daripada itu, maka pada suatu hari terbaca saya pada suatu risalah yang kecil, daripada bahasa Arab yang tersebut dalamnya suatu riwayat bahawasa seorang qadhi daripada beberapa qadhi muslimin dengan harami dalam masa Harun Ar-Rasyid di dalam kurun yang kedua. Oleh sebab sangat molek cerita ini saya terjemah akan dia kepada bahasa Melayu barangkali ada juga mereka-mereka yang suka membaca akandia dan saya namai akan risalah ini Cerita Qadhi Dengan Harami” – Muqaddimah.

RM 12.00

In stock

حکاية قاضي دڠن حرامي
Oleh: Tuan Guru Haji Abu Bakar Muar
Hikayat Qadhi_Page_1

RM 12.00

In stock

حكاية توان فتري سأدوڠ نݢري کلنتن

Pengarang/Penyalin: Tidak dapat dipastikan.

Tebal: 68 halaman (Tidak lengkap)

Ukuran: 21 x 14.5 cm.

Manuskrip: Manuskrip ini di dalam koleksi Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah yang belum direkodkan dalam katalog beliau. Dicatitkan oleh beliau pada sampul kitab: “No 19 حكاية توان فتري سأدوڠ نݢري كلنتن” (lihat halaman 2). Wallahu’alam.

ISBN: 978-967-2126-38-6

RM 50.00

Out of stock

حكاية توان فتري سأدوڠ نݢري کلنتن
ISBN: 978-967-2126-38-6
Kitab_Page_185

RM 50.00

Out of stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
  • مفتاح التعليم بركنـأن دڠن حساڤن دان تقويم
  • شمس الفتحية برکنأن دڠن أعمال جيبية
ISBN: 978-967-2126-68-3
Cetak ulang kitab jawi.

RM 40.00

In stock

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
ISBN: 978-967-2126-68-3
Cetak ulang kitab jawi.
Kitab_Page_096

RM 40.00

In stock