Info dalam Jawi:

مجلس أوراين

Oleh: 

Tuan Guru Haji Abu Bakar Muar

Kandungan:

Menjawab dan membatalkan fatwa pengarang Al-Fatwa Persatuan Islam Bandung yang mengatakan babi itu najis dimakan bukan najis disentuh, dan mulut anjing pun belum tentu najisnya. 39 hlm.

RM 20.00

In stock

Info dalam Jawi:

مجلس أوراين

Oleh:

Tuan Guru Haji Abu Bakar Muar

Kandungan: 

Majlis Uraian

RM 20.00

In stock

Info dalam Jawi:

كشف الغمة في أحوال الموتى في البرزخ والقيامة

Oleh: 

Syeikh Daud bin Abdullah Al-Fathani

Kandungan:

Bicara Alam Barzakh.

Membicarakan berbagai-bagai kisah yang dipetik daripada hadits, merupakan terjemahan dari Kasyful Ghummah karya Syeikh Abdul Wahhab as-Sya‘rani. 308 hlm.

ISBN: 978-967-2126-21-8
Maklumat cetak: Cetak ulang.

RM 48.00

Out of stock

Info dalam Jawi:

كشف الغمة في أحوال الموتى في البرزخ والقيامة

Oleh:

Syeikh Daud bin Abdullah Al-Fathani

Kandungan: 

ISBN: 978-967-2126-21-8
Maklumat Cetak: Cetak ulang.
Kitab_Page_119

RM 48.00

Out of stock

Info dalam Jawi:

منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين

Oleh: 

Syeikh Daud bin Abdullah Al-Fathani

Kandungan:

Membicarakan tasawuf merupakan terjemahan Minhajul ‘Abidin karya Hujjatul Islam Imam al-Ghazali. 296 hlm.

ISBN: 978-967-2126-18-8
Maklumat cetak: Cetak ulang.

RM 55.00

In stock

Info dalam Jawi:

منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين

Oleh:

Syeikh Daud bin Abdullah Al-Fathani

Kandungan: 

ISBN: 978-967-2126-18-8
Maklumat Cetak: Cetak ulang.
Kitab_Page_144

RM 55.00

In stock

Info dalam Jawi:

حدائق الصلوات في الخلوات والجلوات

Oleh: 

Tuan Guru Haji Muhammad Husein bin Abdul Lathif Kelaba al-Fathani

Kandungan:

Mengupas secara mendalam berbagai-bagai masalah dalam sembahyang, termasuk berbagai-bagai jenis sembahyang sunat, shalawat, doa, wirid, zikir, nazam, dll. Kitab ini adalah merupakan kitab yang terlengkap dalam bahasa Melayu yang membicarakan perkara-perkara yang tersebut. Manuskrip.

Maklumat cetak: Cetak ulang.

RM 48.00

Out of stock

Info dalam Jawi:

حدائق الصلوات في الخلوات والجلوات

Oleh:

Tuan Guru Haji Muhammad Husein bin Abdul Lathif Kelaba al-Fathani

Kandungan: 

Maklumat Cetak: Cetak ulang.
Kitab_Page_057

RM 48.00

Out of stock

Info dalam Jawi:

Oleh: 

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan:

  1. Syeikh Ahmad Al-Fathani dengan Ilmu Nahwu dan Ilmu Sharaf
    (Petikan buku Al-‘Alim Al-‘Allah Syeikh Ahmad Al-Fathani, jilid 2)
  2. منظومة الثمار الشهية @ منظومة الفطانية (Cetakan & Manuskrip)
  3. مانوسکريڤ عنقود اللآلي
  4. مانوسکريڤ منظومة العوامل
  5. مانوسکريڤ الرسالة الفطانية في علم النحو
Maklumat cetak: Cetak ulang

RM 55.00

Out of stock

Info dalam Jawi:

Oleh:

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan: 

Maklumat Cetak: Cetak ulang
Kitab_Page_078

RM 55.00

Out of stock

Info dalam Jawi:

سبيل المهتدين للتفقه في أمر الدين

Oleh: 

Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari

Kandungan:

Fiqh bahagian ibadah dalam Mazhab Syafi‘ie. Jilid 1, 239 halaman, jilid 2, 250 halaman.

ISBN: 978-967-2126-16-4
Maklumat cetak: Cetak ulang.

RM 80.00

Out of stock

Info dalam Jawi:

سبيل المهتدين للتفقه في أمر الدين

Oleh:

Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari

Kandungan: 

ISBN: 978-967-2126-16-4
Maklumat Cetak: Cetak ulang.
Kitab_Page_195

RM 80.00

Out of stock

Info dalam Jawi:

منهج الاستقامة في الدين بالسلامة

Oleh: 

Syeikh Utsman bin Abdullah Betawi

Kandungan:

Judul Melayu oleh pengarangnya Perjalanan Yang Betul Di Dalam Memegang Agama Islam Dengan Selamat.

Pandangan keislaman menurut pengarangnya berdasarkan Al-Quran, hadis, dan lain-lain. 55 hlm.

RM 18.00

In stock

Info dalam Jawi:

منهج الاستقامة في الدين بالسلامة

Oleh:

Syeikh Utsman bin Abdullah Betawi

Kandungan: 

Manhajul-Istiqamah

RM 18.00

In stock

Info dalam Jawi:

Oleh: 

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan:

ISBN: 978-983-9701-98-2
Maklumat cetak: Cetak ulang

RM 90.00

In stock

Info dalam Jawi:

Oleh:

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan: 

ISBN: 978-983-9701-98-2
Maklumat Cetak: Cetak ulang
Kitab_Page_007

RM 90.00

In stock

Info dalam Jawi:

سعادة المتنبه في الموت وما يتعلق به

Oleh: 

Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani

Kandungan:

Judul ini hanyalah diberi oleh Haji Wan Ismail bin Haji Yusuf, Qadhi Mahkamah Jala dan Qadhi Mahkamah Betung pada cetakan yang pertama. Pada manuskrip belum diberi judul oleh pengarangnya.

Kandungannya tentang kematian.

Maklumat cetak: Cetak ulang dari naskhah cetakan kali pertama di Mathba’ah Press Patani oleh Haji Wan Ismail bin Haji Wan Yusuf.

RM 17.00

In stock

Info dalam Jawi:

سعادة المتنبه في الموت وما يتعلق به

Oleh:

Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani

Kandungan: 

Maklumat Cetak: Cetak ulang dari naskhah cetakan kali pertama di Mathba’ah Press Patani oleh Haji Wan Ismail bin Haji Wan Yusuf.
Saadatul-Mutanabbih

RM 17.00

In stock

Info dalam Jawi:

حسن الجواب عن إثبات الأهلة باحساب

Oleh: 

Syeikh Muhammad Basiyuni Imran (Maharaja Imam Sambas)

Kandungan:

Judul dalam Bahasa Melayu Molek Jawaban Pada Mengitsbatkan Awal Bulan Dengan Kiraan.

Membicarakan hisab/perhitungan anak bulan untuk melakukan puasa dan hari raya. Kata pengantar oleh Syeikh Thahir Jalaluddin al-Minankabawi. 28 hlm.

RM 6.00

Out of stock

Info dalam Jawi:

حسن الجواب عن إثبات الأهلة باحساب

Oleh:

Syeikh Muhammad Basiyuni Imran (Maharaja Imam Sambas)

Kandungan: 

Kitab_Page_101

RM 6.00

Out of stock

Info dalam Jawi:

فتح المنان ترجمة لصفوة الزبد

Oleh: 

Syeikh Daud bin Abdullah Al-Fathani

Kandungan:

Merupakan salah satu karya terjemahan bahasa Melayu Syeikh Daud bin Abdullah Al-Fathani dari kitab Shafwatuz Zubad karangan Imam Ibnu Ruslan.
 
Diselesaikan di Makkah pada hari Ahad, 16 Ramadhan 1249H/ 27 Januari 1834M. Dicetak hampir seratus tahun setelah selesai penulisan, tepatnya pada 10 Sya’ban 1330H/ 24 Julai 1912M oleh Mathba’ah al-Miriyah al-Kainah, Makkah. Kitab ini dicetak atas usaha Syeikh ‘Abdullah Daud, Syeikh Muhammad Nur yang kedua-duanya merupakan anak Syeikh Muhammad bin Ismail Daudi al-Fathani (pengarang kitab Mathla’ul Badrain, Bahrul Wafi dll).
 
Beberapa halaman bahagian akhir kitab ini dicetak bersama satu risalah berjudul Muzakaratul Ikhwan, juga karangan Syeikh Daud bin Abdullah Al-Fathani yang diselesaikan pada malam Isnin, 20 Ramadhan 1249H/ 31 Januari 1834M iaitu beberapa hari selesainya kitab Fathul Mannan. Dipercayai pentashhih pertama kitab ini ialah Syeikh Ahmad al-Fathani, dan termasuk kitab yang tidak banyak dicetak.
 
Berusia hampir 200 tahun penulisannya, diteruskan pengedarannya di Khazanah Fathaniyah. Naskhah yang diedarkan di Khazanah Fathaniyah hari ini merupakan naskhah yang terdapat catatan pinggir kitab berasal dari Kerajaan Sambas yang dihadiahkan kepada putera Pangeran Temenggung Wazir, Kerajaan Mempawah, Kalimantan Barat, Indonesia. Dicatat juga, berasal dari Abdur Rahman al-Fathani.
 
Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah dalam karya Perkembangan Ilmu Fiqh dan Tokoh-Tokohnya di Asia Tenggara, menulis bahawa kitab Fathul Mannan dikupas sangat ilmiyah, banyak perkara-perkara penting dimuat di dalamnya, selain fiqhi mazhab Syafi’i, ushuluddin dan tasawwuf juga termasuk sejarah beberapa imam-imam penting penegak mazhab.
ISBN: 978-967-2126-24-9
Maklumat cetak: Cetak ulang.

RM 70.00

In stock

Info dalam Jawi:

فتح المنان ترجمة لصفوة الزبد

Oleh:

Syeikh Daud bin Abdullah Al-Fathani

Kandungan: 

ISBN: 978-967-2126-24-9
Maklumat Cetak: Cetak ulang.
Kitab_Page_049

RM 70.00

In stock

Info dalam Jawi:

هداية المتعلم وعمدة المعلم

Oleh: 

Syeikh Daud bin Abdullah Al-Fathani

Kandungan:

Kitab Fiqh Lengkap Yang Pertama.

Membicarakan ‘aqidah, fiqh, dan tasawuf. Kandungan utama adalah fiqh. 371 halaman dan ditambah 11 halaman untuk kandungan.

ISBN: 978-967-2126-23-2
Maklumat cetak: Cetak ulang.

RM 58.00

In stock

Info dalam Jawi:

هداية المتعلم وعمدة المعلم

Oleh:

Syeikh Daud bin Abdullah Al-Fathani

Kandungan: 

ISBN: 978-967-2126-23-2
Maklumat Cetak: Cetak ulang.
Kitab_Page_066

RM 58.00

In stock

Info dalam Jawi:

اين رسالة عمل معرفة سرت تقرين مڠأساکن الله تعالى

Oleh: 

Syeikh Abdur Rahman Shiddiq al-Banjari

Kandungan:

Membicarakan tasawuf.

RM 25.00

Out of stock

Info dalam Jawi:

اين رسالة عمل معرفة سرت تقرين مڠأساکن الله تعالى

Oleh:

Syeikh Abdur Rahman Shiddiq al-Banjari

Kandungan: 

Kitab_Page_012

RM 25.00

Out of stock

Info dalam Jawi:

جوݢن فرايکاتن

Oleh: 

Tuan Guru Haji Abu Bakar Muar

Kandungan:

Pada menyatakan sunat berlafaz dengan “ushalli”.

RM 10.00

Out of stock

Info dalam Jawi:

جوݢن فرايکاتن

Oleh:

Tuan Guru Haji Abu Bakar Muar

Kandungan: 

Cogan-Perikatan

RM 10.00

Out of stock