Info dalam Jawi:

العروة الوثقى وسلسلة ولي الأتقى

Oleh: 

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan:

ISI KANDUNGAN

Bahagian Pertama
Penyelidikan kitab Al-‘Urwatul Wutsqa
Penyelidikan biodata Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani
Perkembangan Thariqat Samaniyah di Asia Tenggara

Bahagian Kedua
Transliterasi kitab Al-‘Urwatul Wutsqa
Kaifiyat talqin dan bai’ah
Kaifiyat membaca Musaba’ah al-‘Asyar
Hizbun Nawawi
Hizbun Bahar
Wirid Sahur

Bahagian Ketiga
Lampiran manuskrip:
– Al-‘Urwatul Wutsqa
– Kaifiyat Khatam Hari Rabu
– Kaifiyat Ratib Malam Jum’at
– Faedah Yang Memberi Manfaat Perang Sabilillah
– Ringkasan Tasawuf Syeikh Abdus Shamad Palembang

ISBN: 978-983-9701-10-4
Maklumat cetak: Edisi cetak ulang (Cetakan Pertama: 1996M)

RM 28.00

In stock

Info dalam Jawi:

العروة الوثقى وسلسلة ولي الأتقى

Oleh:

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan: 

ISBN: 978-983-9701-10-4
Maklumat Cetak: Edisi cetak ulang (Cetakan Pertama: 1996M)
Kitab_Page_233

RM 28.00

In stock

Info dalam Jawi:

رسالة الدماء الخارجة من قبل النساء

Oleh: 

Syeikh Wan Abdul Rahman bin Wan Muhammad

Kandungan:

Edisi perumian kitab Risalah Ad-Dima’il Kharijah Min Qubulin Nisa’; perbicaraan mengenai jenis-jenis darah yang keluar dari perempuan disusun dalam bentuk soal jawab. Kitab nadir ini diterbitkan pada tahun 1353H/ 1934M atas titah dan perbelanjaan oleh Duli Yang Maha Mulia Raja Ummu Kaltsum, Raja Perempuan Perak. Terdapat lampiran kitab asal.

Isi Kandungan

Perumian Naskhah

Risalah Ad-Dima’ Al-Kharijah

Min Qubul An-Nisa’

 • – Surat titah Raja Perempuan Perak
 • – Sambutan dan Junjungan Pengarang
 • – Jenis-jenis Darah
 • – Perihal Darah Haidh
 • – Perihal Darah Nifas
 • – Perihal Darah Istihadhah dan bahagiannya
 • – Ahkam Al-Mustahdhah Ghayr Mutahayyirah
 • – Ahkam Al-Mutahayyirah Al-Muthlaqah
 • – Ahkam Al-Muhahayyirah An-Nasiyah li Waqti ‘Adatiha Qadriha

Taqarizh

 • – Syeikh Abdullah Fahim
 • – Syeih Muhammad Zain Amin
 • – Syeikh Nawawi bin Muhammad Thahir

Lampiran Naskhah Asal Risalah (berwarna)

ISBN: 978-967-2126-05-8

RM 35.00

In stock

Info dalam Jawi:

رسالة الدماء الخارجة من قبل النساء

Oleh:

Syeikh Wan Abdul Rahman bin Wan Muhammad

Kandungan: 

ISBN: 978-967-2126-05-8
Kitab_Page_040

RM 35.00

In stock

Info dalam Jawi:

تحفة المرسلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم

Oleh: 

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan:

Membicarakan Martabat Tujuh. Transliterasi kitab Tuhfatul Mursalah dan lampiran dua buah manuskrip judul ini. Manuskrip bersama gantungan makna Bahasa Melayu oleh Syeikh Abdush Shamad Al-Falimbani.

ISBN: ISBN: 978-967-2164-01-2

RM 15.00

Out of stock

Info dalam Jawi:

تحفة المرسلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم

Oleh:

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan: 

ISBN: ISBN: 978-967-2164-01-2
Kitab_Page_228

RM 15.00

Out of stock

Info dalam Jawi:

بدائع الزهور

Oleh: 

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan:

Transliterasi kitab Bada-i’uz Zuhur karya Syeikh Ahmad Al-Fathani. Terlampir teks asli dalam bentuk Melayu/Jawi. Dilengkapi dengan keterangan nota kaki yang panjang.

Kelanjutan buku jilid 1, membicarakan berbagai-bagai jenis amalan dan doa. Dilampirkan juga Segusus Bunga terbitan Matba’ah al-Miriyah, Makkah, 1321 H.

ISBN: 978-983-9701-19-3
Maklumat cetak: Cetakan tahun 1997

RM 20.00 RM 17.50

In stock

Info dalam Jawi:

بدائع الزهور

Oleh:

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan: 

ISBN: 978-983-9701-19-3
Maklumat Cetak: Cetakan tahun 1997
Badaiuz-zuhur-2

RM 20.00 RM 17.50

In stock