Stok Ralat

Stok Ralat

STOK RALAT, iaitu buku/ kitab dijual dengan harga rendah kerana terdapat kekurangan pada fizikal buku/ kitab.
Paparan imej di sini tidak menunjukkan keadaan semasa stok, ia sekadar panduan gambaran isi naskhah.
Contoh kekurangan: muka surat terbalik, kesan titik air, salah binding dll.

Scroll to Top