Koleksi Karya Ulama Nusantara

Senarai penuh Koleksi Karya Ulama Nusantara

‘Alamul hussab fi ‘ilmil hisab

 • Harga: Rm 35
 • ‘Alamul hussab fi ‘ilmil hisab. علم الحساب في علم الحساب . Syeikh Ahmad Khathib Al-Minangkabawi, mengupas mendalam tentang matematik, 204 hlm dgn tambahan 4 hlm daftar kandungan. Beberapa halaman terawal gugur.
 • Lihat sebahagian isi kandungan (PDF)

Ad-durratun nafisah

 • Harga: Rm 35
 • Ad-durratun nafisah. الدرة النفيسة في بيان الوحدة في الأفعال والصفات والأسماء اوالصفات والذات المقدسة . Syeikh Muhammad Nafis bin Idris al-Banjari, bahasan tasawuf peringkat tinggi, manuskrip 292 hlm.
 • Lihat sebahagian isi kandungan (PDF)

Al-bahrul wafi wan nahrush shafi.

 • Harga: Rm 65
 • Al-bahrul wafi wan nahrush shafi. البحر الوافي والنهر الصافي . Syeikh Muhammad bin Ismail Daudi al-Fathani, membicarakan fiqh bahagian ibadah menurut Mazhab Syafi‘ie. 583 hlm berserta tambahan 7 ke atas daftar kandungan.
 • Lihat sebahagian isi kandungan (PDF)

Fathul mannan tarjamah li safwatiz zubad

 • Harga: Rm 65
 • Fathul mannan tarjamah li safwatiz zubad. فتح المنان ترجمة لصفوة الزبد . Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani. Membicarakan ‘aqidah, fiqh dan tasawuf. 486 hlm.
 • Lihat sebahagian isi kandungan (PDF)

Hadaiqus shalawat fil khalawat wal jalawat (jilid 1)

 • Harga: Rm 45
 • Hadaiqus shalawat fil khalawat wal jalawat (jilid 1). حدائق الصلوات في الخلوات والجلوات . Tuan Guru Haji Muhammad Husein bin Abdul Lathif Kelaba al-Fathani. Mengupas secara mendalam berbagai-bagai masalah dalam sembahyang, termasuk berbagai-bagai jenis sembahyang sunat, shalawat, doa, wirid, zikir, nazam, dll. Kitab ini adalah merupakan kitab yang terlengkap dalam bahasa Melayu yang membicarakan perkara-perkara yang tersebut. Manuskrip.
 • Lihat sebahagian isi kandungan (PDF)

Hadaiqus shalawat fil khalawat wal jalawat (jilid 2)

 • Harga: Rm 45
 • Hadaiqus shalawat fil khalawat wal jalawat (jilid 2). حدائق الصلوات في الخلوات والجلوات . Tuan Guru Haji Muhammad Husein bin Abdul Lathif Kelaba al-Fathani. Mengupas secara mendalam berbagai-bagai masalah dalam sembahyang, termasuk berbagai-bagai jenis sembahyang sunat, shalawat, doa, wirid, zikir, nazam, dll. Kitab ini adalah merupakan kitab yang terlengkap dalam bahasa Melayu yang membicarakan perkara-perkara yang tersebut. Manuskrip.
 • Lihat sebahagian isi kandungan (PDF)

Hadiqatul azhar war rayahin

 • Harga: Rm 65
 • Hadiqatul azhar war rayahin. حديقة الأزهار والرياحين . Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani. Mengupas berbagai-bagai disiplin ilmu dan pemikiran pengarangnya. 225 halaman dengan tambahan 6 halaman daftar kandungan.
 • Lihat sebahagian isi kandungan (PDF)

Hidayatul muta‘allim wa ‘umdatul mu‘allim

 • Harga: Rm 55
 • Hidayatul muta‘allim wa ‘umdatul mu‘allim. هداية المتعلم وعمدة المعلم. Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani. Membicarakan ‘aqidah, fiqh, dan tasawuf. Kandungan utama adalah fiqh. 371 halaman dan ditambah 11 halaman untuk kandungan.
 • Lihat sebahagian isi kandungan (PDF)

Kasyful ghummah fi ahwalil mauta fil barzakhi wal qiyamah

 • Harga: Rm 45
 • Kasyful ghummah fi ahwalil mauta fil barzakhi wal qiyamah. في كشف الغمة أحوال الموتى في البرزخ والقيامة . Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani. Membicarakan berbagai-bagai kisah yang dipetik daripada hadits, merupakan terjemahan dari Kasyful Ghummah karya Syeikh Abdul Wahhab as-Sya‘rani. 308 hlm.
 • Lihat sebahagian isi kandungan (PDF)

Kitab pengetahuan bahasa. Raja Ali Haji

 • Harga: Rm 80
 • Kitab pengetahuan bahasa. Raja Ali Haji bin Raja Haji Ahmad Riau. Merupakan kamus bahasa Melayu yang lebih menekankan lughat Melayu Johor, Pahang, dan Riau-Lingga. 466 hlm.
 • Lihat sebahagian isi kandungan (PDF)

Majmu’ur rasailish sharfiyah

 • Harga: Rm 35
 • Majmu’ur rasailish sharfiyah. Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani. Kumpulan ilmu sharaf.
 • Lihat sebahagian isi kandungan (PDF)

Manhatul qaribil mujib wa mughnir raghibin fit taqrib

 • Harga: Rm 55
 • Manhatul qaribil mujib wa mughnir raghibin fit taqrib. منحة القريب المجيب ومغني الراغين في التقريب . Syeikh Abdus Shamad bin Muhammad Shalih, (Tuan Tabal). Membicarakan ‘aqidah Ahlis Sunnah wal Jama‘ah, fiqh menurut Mazhab Syafi‘ie dan tasawuf. 328 halaman dengan tambahan 7 halaman daftar kandungan.
 • Lihat sebahagian isi kandungan (PDF)

Manuskrip ilmu falak

 • Harga: Rm 32
 • Manuskrip ilmu falak (judul sebenarnya tidak diketahui kerana manuskrip asli yang telah dijumpai tidak dinyatakan judul). Tuan Guru Haji Abu Bakar Muar. Membicarakan ilmu falakiyah merupakan syarah nazam al-Fadhil Abil Hasan ‘Ali bin Abi ar-Rijal al-Katib al-Qairuani. 250 hlm.

Mauriduz zhaman fima yata‘allaqu bi tajwidil quran

 • Harga: Rm 35
 • Mauriduz zhaman fima yata‘allaqu bi tajwidil quran. مورد الظمأن فيما يتعلق بتجويد القرآن . Syeikh Abdullah bin Muhammad Qasim As-Sanquri. Membahas ilmu tajwid secara lengkap dan mendalam serta berbagai-bagai aspek yang tertakluk dengannya. Merupakan kitab tajwid yang paling lengkap dan terbesar dalam bahasa Melayu. 230 hlm.
 • Lihat sebahagian isi kandungan (PDF)

Minhajul ‘abidin ila jannati rabbil ‘alamin

 • Harga: Rm 55
 • Minhajul ‘abidin ila jannati rabbil ‘alamin. منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين . Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani. Membicarakan tasawuf merupakan terjemahan Minhajul ‘Abidin karya Hujjatul Islam Imam al-Ghazali. 296 hlm.
 • Lihat sebahagian isi kandungan (PDF)

Najmul huda

 • Harga: Rm 35
 • Najmul huda. نجم الهدى . Muhammad Yusuf bin Abdul Karim al-Hindi. Membicarakan tauhid menurut kacamata tasawuf. Kandungan keseluruhan ialah mengenai ‘aqidah dan tasawuf.
 • Lihat sebahagian isi kandungan (PDF)

Raudhatul hussab fi ‘amali ilmil hisab

 • Harga: Rm 35
 • Raudhatul hussab fi ‘amali ilmil hisab. روضة الحساب في أعمال علم الحساب . Syeikh Ahmad Khathib Al-Minangkabawi. Mengupas dengan mendalam perkara matematik. 176 halaman dengan tambahan 8 halaman daftar kandungan.
 • Lihat sebahagian isi kandungan (PDF)

Risalah fi bayani hukmil bai’ war riba

 • Harga: Rm 100
 • Risalah fi bayani hukmil bai’ war riba. Syeikh Abdul Qadir bin Abdur Rahman al-Fathani Bukit Bayas Terengganu.
 • Lihat sebahagian isi kandungan (PDF)

Sabilul muhtadin lit tafaqquhi fi amrid din

 • Harga: Rm 65
 • Sabilul muhtadin lit tafaqquhi fi amrid din. سبيل المهتدين للتفقه في أمر الدين . Syeikh Muhammad Arsyad al-Banjari. Fiqh bahagian ibadah dalam Mazhab Syafi‘ie. Jilid 1, 239 halaman, jilid 2, 250 halaman.
 • Lihat sebahagian isi kandungan (PDF)

Turjumanul mustafid

 • Harga: Rm 150
 • Turjumanul mustafid (tafsir baidhawi). ترجمان المستفيد . Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri. Terjemahan dan tafsir al-Quran lengkap 30 juzuk yang terdiri dua jilid. Jilid 1, 405 halaman dan jilid 2, 488 halaman.

Warduz zawahir li hilli alfazhi ‘iqdil jawahir

 • Harga: Rm 68
 • Warduz zawahir li hilli alfazhi ‘iqdil jawahir. ورد الزواهر لحل ألفاظ عقد الجواهر . Syeikh Daud bin Abdullah al-Fathani. Pembahasan ‘aqidah Ahlus Sunnah wal Jama‘ah secara lengkap dan mendalam. Merupakan kitab Melayu/Jawi yang paling tebal mengenai ilmu tauhid dalam bahasa Melayu. 432 hlm.
 • Lihat sebahagian isi kandungan (PDF)

Scroll to Top