Sale!

gambar kurang jelas kerana telah dioptima kepada resoluti kecil.

RM 20.00 RM 17.50

In stock

BADA-I’UZ ZUHUR SEGUGUS BUNGA NAN INDAH Syeikh Ahmad Al-Fathani Jilid 2

بدائع الزهور
Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Transliterasi kitab Bada-i’uz Zuhur karya Syeikh Ahmad Al-Fathani. Terlampir teks asli dalam bentuk Melayu/Jawi. Dilengkapi dengan keterangan nota kaki yang panjang.

Kelanjutan buku jilid 1, membicarakan berbagai-bagai jenis amalan dan doa. Dilampirkan juga Segusus Bunga terbitan Matba’ah al-Miriyah, Makkah, 1321 H.

ISBN: 978-983-9701-19-3
Cetakan tahun 1997