gambar kurang jelas kerana telah dioptima kepada resoluti kecil.

RM 25.00

In stock

HIDAYATUS SALIKIN Syeikh Abdus Shamad Al-Falimbani Jilid 3

هداية السالكين في سلوك مسلك المتقين
Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
  • – Bab menyatakan zikir dan kemuliaannya
  • – Bab menyatakan adab bersahabat dan mu’asyarah
  • – Tatimmah
  • – Perkataan Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fathani, Pentashih pertama Kitab Hidayatus Salikin
  • – Glosari Hidayatus Salikin
  • – Pembelaan untuk Kitab Hidayatis Salikin dan Siyaris Salikin

Lampiran

  • Hidayatus Salikin dalam bentuk cetakan Melayu/ Jawi
ISBN: 978-983-9701-20-5
Edisi cetak ulang 1421H/ 2000M