RM 21.00

Out of stock

Jika habis stok dan ingin buat tempahan awal, sila isi borang ini. Kami akan hubungi anda semula untuk kepastian dan kemaskini.

Manuskrip Ats-Tsimar Asy-Syahiyah

Koleksi: Wan Mohd Shaghir
الثمار الشهية
Manuskrip Ats-Tsimar Asy-Syahiyah ini adalah salah satu koleksi manuskrip dan kitab nadir koleksi Hj Wan Mohd Shaghir bin Abdullah. Terbitan ini adalah dalam bentuk salinan berwarna dari naskhah asli dan tiada apa-apa perubahan.

Judul: منظومة الفطانية atau dinamakan juga dengan الثمار الشهية (Manzhumatul Fathaniyah atau dinamakan juga dengan Ats-Tsimarusy Syahiyah) (A).

Kandungan: Membicarakan ilmu nahu dalam bentuk matan yang ditulis dalam bentuk puisi/nazam.

Tebal: 14 halaman.

Ukuran: 27 x 18.6 cm.

Klassifikasi: Masih diajarkan di beberapa pondok di Patani, Kelantan, Kedah, dll.

Diselesaikan: Tidak terdapat catatan tahun selesai penulisan.

Dicetak: Maklumat cetakan sama dengan keterangan Abniyatul Asmawal Afal. Sebuah manuskrip asli juga telah ditemui dan ada dalam simpanan saya. Bersama-sama dengan risalah ini dicetak juga Abniyatul Asma wal Afal dan Ar-Risalatul Fathaniyah kedua-duanya oleh pengarang yang sama. Selain itu manuskrip asli telah dicetak dalam buku Penjelasan Nazham Syair Syeikh Ahmad Al-Fathani, Khazanah Fathaniyah, Kuala Lumpur, cetakan pertama September 1993.

ISBN: 978-967-2126-31-7