RM120.00

2 in stock

Manuskrip Ghayah Al-Maram

غاية المرام في شرح بحر الكلام
Manuskrip Ghayah Al-Maram ini adalah salah satu koleksi manuskrip dan kitab nadir koleksi Hj Wan Mohd Shaghir bin Abdullah. Terbitan ini adalah dalam bentuk salinan berwarna dari naskhah asli dan tiada apa-apa perubahan.

Pengarang: Al-Hasan ibn Abi Bakr al-Qudsi al-Hanafi

Penyalin: Tuan Guru Abdul Qadir bin Ismail Sanawi (Sena) al-Fathani

Kandungan: Aqidah

Tebal: 161 halaman

Tahun: 1350 H

Ukuran: 24.5 x 17.5 cm.

Koleksi: Haji Wan Mohd. Shaghir Abdullah.

ISBN: 978-967-2126-36-2