RM 35.00

Out of stock

Jika habis stok dan ingin buat tempahan awal, sila isi borang ini. Kami akan hubungi anda semula untuk kepastian dan kemaskini.

Manuskrip Ghayatul Idrak fil ‘Amali bi Kuratil Aflak

Koleksi: Wan Mohd Shaghir
غاية الادراك في العمل بكرة الأفلاك
Manuskrip ini adalah salah satu koleksi manuskrip dan kitab nadir koleksi Haji Wan Mohd Shaghir bin Abdullah. Terbitan ini adalah dalam bentuk salinan berwarna dari naskhah asli dan tiada apa-apa perubahan.

Kandungan: Membicarakan ilmu falak.

Tebal: 28 halaman.

Ukuran: 27 x 18.6 cm.

Klassifikasi: Nadir, hanya didapati dua manuskrip asli.

Diselesaikan: Hari Isnin, 7 Rejab 1313 H, di Makkah. Disalin kembali pada hari Jum‘at, 7 Sya‘ban 1315 H

ISBN: 978-967-2126-29-4