RM 25.00

Out of stock

Jika habis stok dan ingin buat tempahan awal, sila isi borang ini. Kami akan hubungi anda semula untuk kepastian dan kemaskini.

Manuskrip Jumanah At-Tauhid

Koleksi: Wan Mohd Shaghir
جمانة التوحيد
Manuskrip Jumanah At-Tauhid ini adalah salah satu koleksi manuskrip dan kitab nadir koleksi Haji Wan Mohd Shaghir bin Abdullah. Terbitan ini adalah dalam bentuk salinan berwarna dari naskhah asli dan tiada apa-apa perubahan.

Kandungan: Mengenai ilmu tauhid, berupa matan yang ditulis dalam bentuk puisi.

Tebal: 20 halaman.

Ukuran: 20.5 x 13.5 cm.

Klassifikasi: Nadir.

Diselesaikan: Tahun 1293 H, di Masjid Jami‘ Al-Azhar, Mesir, disalin oleh pengarang sendiri pada malam Ahad, Ramadhan 1312 H.

Manuskrip: Telah ditemui sebuah manuskrip asli, sebuah salinan oleh Qadhi Haji Wan Ismail bin Syeikh Ahmad al-Fathani, sebuah salinan oleh Tuan Guru Haji ‘Abdul Qadir bin Ismail as-Sanawi al-Fathani, dan sebuah salinan oleh Tuan Guru Haji Mahmud bin Yusuf al-Juani. Dimuat dalam buku Faridatul Faraid Syeikh Ahmad Al-Fathani, cetakan pertama, Khazanah Fathaniyah, Jun 1990. Cetakan yang kedua 1996.

ISBN: 978-967-2126-27-0