gambar kurang jelas kerana telah dioptima kepada resoluti kecil.

RM 35.00

In stock

RISALAH AD-DIMA’IL KHARIJAH MIN QUBULIN NISA Syeikh Wan Abdul Rahman bin Wan Muhammad Risalah Darah-Darah Perempuan

رسالة الدماء الخارجة من قبل النساء
Oleh: Syeikh Wan Abdul Rahman bin Wan Muhammad

Edisi perumian kitab Risalah Ad-Dima’il Kharijah Min Qubulin Nisa’; perbicaraan mengenai jenis-jenis darah yang keluar dari perempuan disusun dalam bentuk soal jawab. Kitab nadir ini diterbitkan pada tahun 1353H/ 1934M atas titah dan perbelanjaan oleh Duli Yang Maha Mulia Raja Ummu Kaltsum, Raja Perempuan Perak. Terdapat lampiran kitab asal.

Isi Kandungan

Perumian Naskhah

Risalah Ad-Dima’ Al-Kharijah

Min Qubul An-Nisa’

 • – Surat titah Raja Perempuan Perak
 • – Sambutan dan Junjungan Pengarang
 • – Jenis-jenis Darah
 • – Perihal Darah Haidh
 • – Perihal Darah Nifas
 • – Perihal Darah Istihadhah dan bahagiannya
 • – Ahkam Al-Mustahdhah Ghayr Mutahayyirah
 • – Ahkam Al-Mutahayyirah Al-Muthlaqah
 • – Ahkam Al-Muhahayyirah An-Nasiyah li Waqti ‘Adatiha Qadriha

Taqarizh

 • – Syeikh Abdullah Fahim
 • – Syeih Muhammad Zain Amin
 • – Syeikh Nawawi bin Muhammad Thahir

Lampiran Naskhah Asal Risalah (berwarna)

ISBN: 978-967-2126-05-8