gambar kurang jelas kerana telah dioptima kepada saiz fail yang kecil.

RM 25.00

Out of stock

Jika habis stok dan ingin buat tempahan awal, sila isi borang ini. Kami akan hubungi anda semula untuk kepastian dan kemaskini.

‘Unwanul Falah wa ‘Unfuwanush Sholah

عنوان الفلاح وعنفوان الصلاح
Oleh: Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani

Membicarakan usuluddin, fiqh dan tasawuf. Yang menjadi topik perbicaraan ialah fiqh yang lengkap keseluruhan bahagiannya. Seolah-olah lebih memperluas kitab Bahjatul Mubtadin karyanya (Syeikh Ahmad Al-Fathani). 88 hlm.

Cetak ulang cetakan pertama oleh Mathba’ah Patani Press, tahun 1376H atas usaha Qadhi Haji Wan Ismail bin Syeikh Ahmad Al-Fathani. Cetakan ketujuh oleh Khazanah Fathaniyah (1442H/ 2021M).