Keterangan: Perkembangan Ilmu Aqidah di Dunia Melayu

ISBN:

Mukasurat:

Maklumat Tambahan:

Jenis: Poster

RM12.90

In stock

Keterangan: 313 Nama Rasul

ISBN:

Mukasurat:

Maklumat Tambahan:

Jenis: Poster

RM12.90

In stock

Keterangan: Kitab Turjuman al-Mustafid merupakan terjemahan Tafsir al-Qur’an yang pertama dan terawal di Alam Melayu, yang diusahakan oleh Syeikh Abdur Rauf bin Ali al-Fansuri. Usaha untuk memperluaskannya pula diteruskan oleh ramai ulama, dengan melalui pelbagai peringkat, seperti pentashihan, penyalinan, percetakan dan sebagainya. Antaranya pada zaman Syeikh Ahmad al-Fathani (selain pentashihan bersama-sama ulama lain iaitu Syeikh Idris al-Kalantani dan Syeikh Daud bin Ismail al-Fathani), Syeikh Ahmad al-Fathani juga memperkembangkannya dengan menerbit sekaligus mencetaknya dengan bantuan Sultan Turki ‘Uthmaniyyah pada zaman tersebut, iaitu Sultan Abd al-Hamid Khan al-Thani. Terkemudian dari itu, pentashihan juga dilakukan oleh ulama yang tidak asing lagi di Malaysia, yang juga penyusun Qamus al-Marbawi, Syeikh Muhammad Idris Abdur Rauf al-Marbawi al-Azhari. Manakala di peringkat penyalinan pula, disalin oleh Baba Daud al-Jawi bin Ismail Agha Mustafa Bin Agha Ali al-Rumi, dan Syeikh Abdul Malik bin Abdullah (atau lebih terkenal digelar Tok Ku Pulau Manis), seorang ulama Melayu yang menjadi perintis kepada pengajian Tafsir di tanah Melayu. Selain itu, penulis juga pendakwah terkenal Indonesia, Buya HAMKA turut menjadikan kitab Turjuman al-Mustafid sebagai pendorong untuk beliau menterjemahkan serta mentafsirkan al-Qur’an di dalam Tafsir al-Azhar.

ISBN:

Mukasurat:

Maklumat Tambahan:

Jenis: Hardcover

RM150.00

In stock