RM 0.00

Out of stock

(Nadir) Pertunjuk Muhammad saw Untuk Berjihad Dengan Harta dan Diri Kepada Jalan Allah

فرتنجوق محمد صلى الله عليه وسلم اونتوق برجهاد دڠن هرت دان ديري کڤد جالن الله
Oleh: ‘Abdullah bin Hamid Al-‘Idrus
Kategori Dalam Penerbitan: Naskhah Nadir Koleksi Peribadi

“Risalah ini kami cetak sebanyak 20,000 naskhah dibahagikan percuma kepada am dengan bantuan sebahagian qirthasnya daripada beberapa orang ahlil khair yang telah datang sendiri memberi sumbangannya apabila mendengar kami akan menerbitkan risalah ini. Semoga Allah membalaskan jasa ahlil khair yang tidak diminta ini dengan sebaik-baik balasan dan mudah-mudahan banyak orang yang seumpamanya yang akan memberi bantuan dengan tidak payah diminta untuk perkembangan menyeru kepada jalan Allah – amiiin.” -Mukasurat 1.

HARAP MAKLUM:

Ini adalah STOK NASKHAH NADIR, iaitu buku/ kitab lama yang terdapat lebihan naskhah dalam simpanan koleksi peribadi almarhum Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah/ Khazanah Fathaniyah. Pembeli akan menerima naskhah seperti keadaan sedia ada dalam simpanan. 

(Nadir) Pertunjuk Muhammad saw Untuk Berjihad Dengan Harta dan Diri Kepada Jalan Allah

RM 0.00

Out of stock

فرتنجوق محمد صلى الله عليه وسلم اونتوق برجهاد دڠن هرت دان ديري کڤد جالن الله
Oleh: ‘Abdullah bin Hamid Al-‘Idrus
Kategori Dalam Penerbitan: Naskhah Nadir Koleksi Peribadi

HARAP MAKLUM:

Ini adalah STOK NASKHAH NADIR, iaitu buku/ kitab lama yang terdapat lebih daripada 4 naskhah dalam simpanan koleksi peribadi almarhum Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah/ Khazanah Fathaniyah. Pembeli akan menerima naskhah seperti keadaan sedia ada dalam simpanan.