Info dalam Jawi:

ثمرة المهمة ضيافة للأمراء والكبراء لأهل المحكمة

Oleh: 

Kandungan:

Peraturan pentadbiran pemerintahan dan mahkamah. Transliterasi kitab dan lampiran kitab asal judul ini.

ISBN: 978-983-9701-87-6 (hardcover)

RM 37.00

In stock

Info dalam Jawi:

ثمرة المهمة ضيافة للأمراء والكبراء لأهل المحكمة

Oleh:

Kandungan: 

ISBN: 978-983-9701-87-6 (hardcover)
Tsamaratul-Muhimmah

RM 37.00

In stock

Info dalam Jawi:

فريدة الفرائد في علم العقائد

Oleh: 

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan:

ISI KANDUNGAN

Lampiran Gambar Ulama
Gambar A, Syeikh Ahmad al-Fathani ataupun Syeikh Muhammad al-Fathani
Gambar B, Syeikh Ismail (Pak De El) bin Abdul Qadir al-Fathani
Gambar C, Qadhi Haji Wan Ismail bin Syeikh Ahmad al-Fathani
Gambar D, Tuan Guru Haji Wan Ahmad bin Abdul Latif bin Mustafa al-Fathani

Sejarah ringkas ilmu Tauhid di Asia Tenggara/ Alam Melayu

Pengenalan kitab Faridatul Faraid

Transliterasi kitab Faridatul Faraid

Pengenalan sifat-sifat ketuhanan
– Pembahagian sifat dan pembahasannya
– Mengenal sifat-sifat pada rasul

Beriman kepada nabi-nabi dan rasul-rasul

Tentang para malaikat

Tentang kitab-kitab Allah

Susunan keafdhalan derajat

Beberapa kewajipan dalam Islam

Lampiran
– Lampiran 1: Kitab Sabilus Salam
– Lampiran 2: Risalah Jumanatit Tauhid
– Lampiran 3: Risalah Munjiyatil ‘Awam
– Lampiran 4: Kitab ‘Iqdil Juman
– Lampiran 5: Kitab Faridatil Faraid

ISBN: 978-983-9701-47-9
Maklumat cetak: Cetak ulang edisi terbitan ke 5 1421H / 2001 M (Edisi penyempurnaan dan Arab berkomputer)

RM 32.00

Out of stock

Info dalam Jawi:

فريدة الفرائد في علم العقائد

Oleh:

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan: 

ISBN: 978-983-9701-47-9
Maklumat Cetak: Cetak ulang edisi terbitan ke 5 1421H / 2001 M (Edisi penyempurnaan dan Arab berkomputer)
Kitab_Page_047

RM 32.00

Out of stock

Info dalam Jawi:

الفتاوى الفطانية

Oleh: 

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan:

Transliterasi kitab Al-Fatawal Fathaniyah karya Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa al-Fathani. Terlampir teks asli dalam bentuk Melayu/Jawi. Dilengkapi dengan keterangan nota kaki yang panjang.

Membicarakan tentang jazabah yang terjadi dalam golongan Thariqat Ahmadiyah. Merupakan jawaban atas pertanyaan Raja Kelantan. Kandungan yang lain ialah bahasan hadits mendahului dan menyudahi makan dengan garam. Terakhir sekali ialah pembelaan murid-murid Syeikh Ahmad al-Fathani tentang masalah susunan bacaan talqin.

ISBN: 978-983-9701-52-5

RM 22.00 RM 19.80

In stock

Info dalam Jawi:

الفتاوى الفطانية

Oleh:

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan: 

ISBN: 978-983-9701-52-5
1

RM 22.00 RM 19.80

In stock

Info dalam Jawi:

بدائع الزهور

Oleh: 

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan:

Transliterasi kitab Bada-i’uz Zuhur karya Syeikh Ahmad Al-Fathani. Terlampir teks asli dalam bentuk Melayu/Jawi. Dilengkapi dengan keterangan nota kaki yang panjang.

Kelanjutan buku jilid 1, membicarakan berbagai-bagai jenis amalan dan doa. Dilampirkan juga Segusus Bunga terbitan Matba’ah al-Miriyah, Makkah, 1321 H.

ISBN: 978-983-9701-19-3
Maklumat cetak: Cetakan tahun 1997

RM 20.00 RM 17.50

In stock

Info dalam Jawi:

بدائع الزهور

Oleh:

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan: 

ISBN: 978-983-9701-19-3
Maklumat Cetak: Cetakan tahun 1997
Badaiuz-zuhur-2

RM 20.00 RM 17.50

In stock

Info dalam Jawi:

Oleh: 

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan:

Bahagian Pertama

 • – Transliterasi surat Raja Kelantan kepada Syeikh Ahmad Al-Fathani
 • – Pembahasan Perkataan dan Kalimahnya
 • – Transliterasi Nazham Syair
 • – Pembahasan Nazham Syair Syeikh Ahmad Al-Fathani pd menjawab surat Raja Kelantan mengenai Thariqat Ahmadiyah Syeikh Muhammad Said Negeri Sembilan

Bahagian Kedua

 • – Nazham Syair Syeikh Ahmad di bahagian muka kitab Syarah Hikam Melayu, bentuk dan penjelasan maksudnya
 • – Nazham Syair Syeikh Ahmad di halaman muka dan belakang kitab Hidayatus Salikin dan penjelasan maksudnya

Bahagian Ketiga

 • – Biografi Syeikh Abdur Rasyid Al-Fathani, Keramat Pulau Bidan
 • – Biografi Syeikh Muhammad Sa’id Negeri Sembilan Mursyid Thariqat Ahmadiyah Idrisiyah
 • – Biografi Syeikh Abdul Malik bin Abdullah Terengganu (Tok Pulau Manis) Pengakuan dan Bantahan Kitab Syarah Hikam Melayu sebagai karyanya.
ISBN: 978-983-9701-08-1
Maklumat cetak: Cetak ulang edisi cetakan pertama September 1993

RM 28.00

In stock

Info dalam Jawi:

Oleh:

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan: 

ISBN: 978-983-9701-08-1
Maklumat Cetak: Cetak ulang edisi cetakan pertama September 1993
Kitab_Page_151

RM 28.00

In stock

Info dalam Jawi:

العروة الوثقى وسلسلة ولي الأتقى

Oleh: 

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan:

ISI KANDUNGAN

Bahagian Pertama
Penyelidikan kitab Al-‘Urwatul Wutsqa
Penyelidikan biodata Syeikh Abdus Shamad al-Falimbani
Perkembangan Thariqat Samaniyah di Asia Tenggara

Bahagian Kedua
Transliterasi kitab Al-‘Urwatul Wutsqa
Kaifiyat talqin dan bai’ah
Kaifiyat membaca Musaba’ah al-‘Asyar
Hizbun Nawawi
Hizbun Bahar
Wirid Sahur

Bahagian Ketiga
Lampiran manuskrip:
– Al-‘Urwatul Wutsqa
– Kaifiyat Khatam Hari Rabu
– Kaifiyat Ratib Malam Jum’at
– Faedah Yang Memberi Manfaat Perang Sabilillah
– Ringkasan Tasawuf Syeikh Abdus Shamad Palembang

ISBN: 978-983-9701-10-4
Maklumat cetak: Edisi cetak ulang (Cetakan Pertama: 1996M)

RM 28.00

In stock

Info dalam Jawi:

العروة الوثقى وسلسلة ولي الأتقى

Oleh:

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan: 

ISBN: 978-983-9701-10-4
Maklumat Cetak: Edisi cetak ulang (Cetakan Pertama: 1996M)
Kitab_Page_233

RM 28.00

In stock

Info dalam Jawi:

بدائع الزهور

Oleh: 

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan:

Transliterasi kitab Bada-i’uz Zuhur karya Syeikh Ahmad Al-Fathani. Terlampir teks asli dalam bentuk Melayu/Jawi. Dilengkapi dengan keterangan nota kaki yang panjang.

Pengenalan data kitab, menanggapi pertikaian pendapat mengenai bala’ dalam bulan Safar. Kandungan transliterasi membicarakan berbagai-bagai jenis amalan dan doa. Terlampir manuskrip asli dalam bentuk tulisan Melayu/Jawi.

ISBN: 978-983-9701-18-5
Maklumat cetak: Cetakan tahun 1997

RM 19.00 RM 16.50

In stock

Info dalam Jawi:

بدائع الزهور

Oleh:

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan: 

ISBN: 978-983-9701-18-5
Maklumat Cetak: Cetakan tahun 1997
Badaiuz-zuhur-1

RM 19.00 RM 16.50

In stock

Info dalam Jawi:

تحفة المرسلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم

Oleh: 

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan:

Membicarakan Martabat Tujuh. Transliterasi kitab Tuhfatul Mursalah dan lampiran dua buah manuskrip judul ini. Manuskrip bersama gantungan makna Bahasa Melayu oleh Syeikh Abdush Shamad Al-Falimbani.

ISBN: ISBN: 978-967-2164-01-2

RM 15.00

Out of stock

Info dalam Jawi:

تحفة المرسلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم

Oleh:

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan: 

ISBN: ISBN: 978-967-2164-01-2
Kitab_Page_228

RM 15.00

Out of stock

Info dalam Jawi:

حديقة الأزهار والرياحين

Oleh: 

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan:

ISI KANDUNGAN

Muqaddimah
Versi-versi Hadiqatul Azhar

Transliterasi Arab ke Rumi

Bahagian Kedua
Keringkasan Pemikiran Syeikh Ahmad Al-Fathani dalam Hadiqatul Azhar, Jilid 1
Transkripsi Lengkap Pemikiran Dalam Bidang Pendidikan Ke Arah Kemajuan Pelbagai Bidang Dunia Melayu
Keterangan Ringkas Kandungan Yang Tidak Ditranskripsikan
Transkripsi Hikayat Yang Menarik
– Hikayat Syeikh Aqa Syamsuddin dalam Perang Turki Usmani
– Kumpulan Nasrani Membungkar Kubur Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam
– Peristiwa Syaikhul Islam Nasiruddin Laqani dengan Syeikh Abdul Wahhab Asy-Sya’rani

Bahagian Ketiga
Manuskrip autograf Hadiqatul Azhar

ISBN: 978-983-9701-06-1
Maklumat cetak: Terbitan Pertama: 1992 Cetakan Terkini: Edisi cetak ulang.

RM 65.00

Out of stock

Info dalam Jawi:

حديقة الأزهار والرياحين

Oleh:

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan: 

ISBN: 978-983-9701-06-1
Maklumat Cetak: Terbitan Pertama: 1992 Cetakan Terkini: Edisi cetak ulang.
Kitab_Page_060

RM 65.00

Out of stock

Info dalam Jawi:

الفتاوى الفطانية

Oleh: 

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan:

Transliterasi kitab Al-Fatawal Fathaniyah karya Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa al-Fathani. Terlampir teks asli dalam bentuk Melayu/Jawi. Dilengkapi dengan keterangan nota kaki yang panjang.

Soal dan jawab berbagai-bagai permasalahan agama Islam, merupakan kelanjutan dari jilid 1. Selain membicarakan fiqh juga dapat dikaji jalan pemikiran pengarang mengenai politik, sosiologi dan lain-lainnya

ISBN: 978-983-9701-16-9

RM 22.00 RM 19.80

In stock

Info dalam Jawi:

الفتاوى الفطانية

Oleh:

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan: 

ISBN: 978-983-9701-16-9
18

RM 22.00 RM 19.80

In stock

Info dalam Jawi:

ضياء المريد في معرفة كلمة التوحيد

Oleh: 

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan:

ISI KANDUNGAN

Bahagian Pertama
Penyelidikan kitab Dhiyaul Murid
Sejarah ringkas penyebaran Thariqat Syathariyah di Asia Tenggara
Penjelasan mengenai Rabithah
Penyelidikan biodata Syeikh Daud bin Abdullah al-Falimbani
Riwayat hidup Syeikh Abdul Mubin al-Jerimi al-Fathani

Bahagian Kedua
Transliterasi kitab Dhiyaul Murid
Fashal yang pertama menyatakan makna kalimah La ilaha illallah
Fashal yang kedua menyatakan syarat kalimah La ilaha illallah
Fashal yang ketiga menyatakan adab zikir
Fashal yang keempat menyatakan kelebihan zikir
Fashal yang kelima menyatakan nama dan faedah zikir

Bahagian Ketiga
Kaifiyah Thariqat Syathariyah Transliterasi Kaifiyat Khatam Al-Qur’an
Fatwa Syeikh Abdul Qadir bin Abdur Rahman Al-Fathani
Glosari Kitab Dhiyaul Murid

Lampiran:
Manuskrip Fatwa Syeikh Abdul Qadir bin Abdur Rahman Al-Fathani
– Tulisan Tangan Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fathani
– Surat Sebaran Kaifiyat Thariqat Syathariyah, Syeikh Muhammad Shalih bin Abdullah Al-Fathani
– Manuskrip Bisyairul Ikhwan, Syeikh Daud bin Abdullah Al-Fathani
– Manuskrip Imam Mahdi, Syeikh Daud bin Abdullah Al-Fathani
– Dhiyaul Wirid

ISBN: 978-983-9701-48-7
Maklumat cetak: Cetakan Pertama: 1996. Cetakan Terkini: Edisi cetak ulang.

RM 25.00

Out of stock

Info dalam Jawi:

ضياء المريد في معرفة كلمة التوحيد

Oleh:

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan: 

ISBN: 978-983-9701-48-7
Maklumat Cetak: Cetakan Pertama: 1996. Cetakan Terkini: Edisi cetak ulang.
Kitab_Page_044

RM 25.00

Out of stock

Info dalam Jawi:

رسالة الدماء الخارجة من قبل النساء

Oleh: 

Syeikh Wan Abdul Rahman bin Wan Muhammad

Kandungan:

Edisi perumian kitab Risalah Ad-Dima’il Kharijah Min Qubulin Nisa’; perbicaraan mengenai jenis-jenis darah yang keluar dari perempuan disusun dalam bentuk soal jawab. Kitab nadir ini diterbitkan pada tahun 1353H/ 1934M atas titah dan perbelanjaan oleh Duli Yang Maha Mulia Raja Ummu Kaltsum, Raja Perempuan Perak. Terdapat lampiran kitab asal.

Isi Kandungan

Perumian Naskhah

Risalah Ad-Dima’ Al-Kharijah

Min Qubul An-Nisa’

 • – Surat titah Raja Perempuan Perak
 • – Sambutan dan Junjungan Pengarang
 • – Jenis-jenis Darah
 • – Perihal Darah Haidh
 • – Perihal Darah Nifas
 • – Perihal Darah Istihadhah dan bahagiannya
 • – Ahkam Al-Mustahdhah Ghayr Mutahayyirah
 • – Ahkam Al-Mutahayyirah Al-Muthlaqah
 • – Ahkam Al-Muhahayyirah An-Nasiyah li Waqti ‘Adatiha Qadriha

Taqarizh

 • – Syeikh Abdullah Fahim
 • – Syeih Muhammad Zain Amin
 • – Syeikh Nawawi bin Muhammad Thahir

Lampiran Naskhah Asal Risalah (berwarna)

ISBN: 978-967-2126-05-8

RM 35.00

In stock

Info dalam Jawi:

رسالة الدماء الخارجة من قبل النساء

Oleh:

Syeikh Wan Abdul Rahman bin Wan Muhammad

Kandungan: 

ISBN: 978-967-2126-05-8
Kitab_Page_040

RM 35.00

In stock

Info dalam Jawi:

Oleh: 

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan:

Penyelidikan yang dilakukan saintifik Syeikh Ahmad al-Fathani terhadap binatang yang hidup dalam dua jenis alam sehingga dapat untuk menentukan hukum halal atau pun haram dimakan. Dilampirkan juga manuskrip asli dan bahagian cetakan dalam Al-Fatawal Fathaniyah, Selain dilampirkan riwayat hidup ringkas Syeikh Ahmad al-Fathani.

ISBN: 978-976-2126-02-7
Maklumat cetak: Edisi cetak ulang

RM 15.00

In stock

Info dalam Jawi:

Oleh:

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan: 

ISBN: 978-976-2126-02-7
Maklumat Cetak: Edisi cetak ulang
Kitab_Page_041

RM 15.00

In stock

Info dalam Jawi:

هداية السالكين في سلوك مسلك المتقين

Oleh: 

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan:

 • – Bab menyatakan maksiat yang zahir
 • – Bab menyatakan maksiat yang batin, yang di dalam hati
 • – Bab menyatan taat yang batin, yang di dalam hati

Lampiran

 • – Fathur Rahman ibnu Ruslan, diberi gantungan makna Melayu oleh Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari
 • – Lubabut Tashawuf/ Syarbul Muntahi karya Syeikh Ibrahim bin Hasan Al-Kurani diberi gantungan makna Melayu oleh Syeikh Abdur Rauf bin Ali Al-Fansuri
 • – Tuhfatul Mursalah karya Syeikh Muhammad bin Fadhlullah Al-Burhanpuri Al-Hindi, gantungan makna Melayu oleh Syeikh Abdush Shamad Al-Falimbani dan Risalah Tashawuf karya Syeikh Abdus Shamad Al-Falimbani
ISBN: 978-983-9701-17-7
Maklumat cetak: (edisi cetak ulang terbitan 1423H/ 2002M)

RM 25.00

Out of stock

Info dalam Jawi:

هداية السالكين في سلوك مسلك المتقين

Oleh:

Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Kandungan: 

ISBN: 978-983-9701-17-7
Maklumat Cetak: (edisi cetak ulang terbitan 1423H/ 2002M)
Kitab_Page_069

RM 25.00

Out of stock

Info dalam Jawi:

طيب الإحسان في طب الإنسان

Oleh: 

Dr Mohd Affendi bin Mohd Shafri

Kandungan:

Edisi perumian kitab Thaiyibul Ihsan fi Tibbil Insan berserta kajian. Perubatan tradisional menurut ajaran Islam. Pada bahagian muqaddimah dengan panjang lebar merupakan pemikiran Syeikh Ahmad al-Fathani tentang ilmu perubatan. Terdapat lampiran kitab jawi asal.

ISBN: 978-976-9701-93-7 (hardcover)
Maklumat cetak: Terbitan bersama Akademi Jawi Malaysia

RM 45.00

In stock

Info dalam Jawi:

طيب الإحسان في طب الإنسان

Oleh:

Dr Mohd Affendi bin Mohd Shafri

Kandungan: 

ISBN: 978-976-9701-93-7 (hardcover)
Maklumat Cetak: Terbitan bersama Akademi Jawi Malaysia
Kitab_Page_217

RM 45.00

In stock