Sale!

gambar kurang jelas kerana telah dioptima kepada resoluti kecil.

RM 19.00 RM 16.50

In stock

BADA-I’UZ ZUHUR SEGUGUS BUNGA NAN INDAH Syeikh Ahmad Al-Fathani Jilid 1

بدائع الزهور
Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah

Transliterasi kitab Bada-i’uz Zuhur karya Syeikh Ahmad Al-Fathani. Terlampir teks asli dalam bentuk Melayu/Jawi. Dilengkapi dengan keterangan nota kaki yang panjang.

Pengenalan data kitab, menanggapi pertikaian pendapat mengenai bala’ dalam bulan Safar. Kandungan transliterasi membicarakan berbagai-bagai jenis amalan dan doa. Terlampir manuskrip asli dalam bentuk tulisan Melayu/Jawi.

ISBN: 978-983-9701-18-5
Cetakan tahun 1997