RM28.00

3 in stock

Faridatul Faraid Syeikh Ahmad Al-Fathani: Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang Sejati

Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
فريدة الفرائد في علم العقائد

ISI KANDUNGAN

Lampiran Gambar Ulama
Gambar A, Syeikh Ahmad al-Fathani ataupun Syeikh Muhammad al-Fathani
Gambar B, Syeikh Ismail (Pak De El) bin Abdul Qadir al-Fathani
Gambar C, Qadhi Haji Wan Ismail bin Syeikh Ahmad al-Fathani
Gambar D, Tuan Guru Haji Wan Ahmad bin Abdul Latif bin Mustafa al-Fathani

Sejarah ringkas ilmu Tauhid di Asia Tenggara/ Alam Melayu

Pengenalan kitab Faridatul Faraid

Transliterasi kitab Faridatul Faraid

Pengenalan sifat-sifat ketuhanan
– Pembahagian sifat dan pembahasannya
– Mengenal sifat-sifat pada rasul

Beriman kepada nabi-nabi dan rasul-rasul

Tentang para malaikat

Tentang kitab-kitab Allah

Susunan keafdhalan derajat

Beberapa kewajipan dalam Islam

Lampiran
– Lampiran 1: Kitab Sabilus Salam
– Lampiran 2: Risalah Jumanatit Tauhid
– Lampiran 3: Risalah Munjiyatil ‘Awam
– Lampiran 4: Kitab ‘Iqdil Juman
– Lampiran 5: Kitab Faridatil Faraid

ISBN: 978-983-9701-47-9
Terbitan Pertama: 1990 Terbitan Kedua:1996 (Edisi penyempurnaan) Terbitan Ketiga: 1419H / 1998 M (Edisi penyempurnaan dan Arab berkomputer) Terbitan Keempat: 1420H / 1999 M (Edisi penyempurnaan dan Arab berkomputer) Terbitan Kelima: 1421H / 2001 M (Edisi penyempurnaan dan Arab berkomputer) Cetakan Terkini: Edisi cetak ulang.