gambar kurang jelas kerana telah dioptima kepada resoluti kecil.

RM 25.00

In stock

HIDAYATUS SALIKIN Syeikh Abdus Shamad Al-Falimbani Jilid 1

هداية السالكين في سلوك مسلك المتقين
Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
  • – Pengenalan data kitab Hidayatus Salikin, sejarah penerbitan, kandungan dan pengaruh di Dunia Melayu

Transliterasi kitab

  • – Bab ilmu yg memberi manfaat dan kelebihannya
  • – Bab ‘Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama’ah
  • – Bab berbuat taat dan ibadat yg zahir

Lampiran

  • – Manuskrip Zahratul Murid
  • – Najatul Ikhwan
ISBN: 978-983-9701-13-5
Edisi cetak ulang terbitan Sya’ban 1425H/ September 2004M)