gambar kurang jelas kerana telah dioptima kepada resoluti kecil.

RM 25.00

In stock

HIDAYATUS SALIKIN Syeikh Abdus Shamad Al-Falimbani Jilid 2

هداية السالكين في سلوك مسلك المتقين
Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
  • – Bab menyatakan maksiat yang zahir
  • – Bab menyatakan maksiat yang batin, yang di dalam hati
  • – Bab menyatan taat yang batin, yang di dalam hati

Lampiran

  • – Fathur Rahman ibnu Ruslan, diberi gantungan makna Melayu oleh Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari
  • – Lubabut Tashawuf/ Syarbul Muntahi karya Syeikh Ibrahim bin Hasan Al-Kurani diberi gantungan makna Melayu oleh Syeikh Abdur Rauf bin Ali Al-Fansuri
  • – Tuhfatul Mursalah karya Syeikh Muhammad bin Fadhlullah Al-Burhanpuri Al-Hindi, gantungan makna Melayu oleh Syeikh Abdush Shamad Al-Falimbani dan Risalah Tashawuf karya Syeikh Abdus Shamad Al-Falimbani
ISBN: 978-983-9701-17-7
(edisi cetak ulang terbitan 1423H/ 2002M)