gambar kurang jelas kerana telah dioptima kepada saiz fail yang kecil.

RM 30.00

Out of stock

Jika habis stok dan ingin buat tempahan awal, sila isi borang ini. Kami akan hubungi anda semula untuk kepastian dan kemaskini.

HIDAYATUS SALIKIN Syeikh Abdus Shamad Al-Falimbani Jilid 2

هداية السالكين في سلوك مسلك المتقين
Oleh: Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah
  • – Bab menyatakan maksiat yang zahir
  • – Bab menyatakan maksiat yang batin, yang di dalam hati
  • – Bab menyatan taat yang batin, yang di dalam hati

Lampiran

  • – Fathur Rahman ibnu Ruslan, diberi gantungan makna Melayu oleh Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari
  • – Lubabut Tashawuf/ Syarbul Muntahi karya Syeikh Ibrahim bin Hasan Al-Kurani diberi gantungan makna Melayu oleh Syeikh Abdur Rauf bin Ali Al-Fansuri
  • – Tuhfatul Mursalah karya Syeikh Muhammad bin Fadhlullah Al-Burhanpuri Al-Hindi, gantungan makna Melayu oleh Syeikh Abdush Shamad Al-Falimbani dan Risalah Tashawuf karya Syeikh Abdus Shamad Al-Falimbani
ISBN: 978-983-9701-17-7
(edisi cetak ulang terbitan 1423H/ 2002M)