RM 55.00

Out of stock

Jika habis stok dan ingin buat tempahan awal, sila isi borang ini. Kami akan hubungi anda semula untuk kepastian dan kemaskini.

Manuskrip Al-Jadawil Tabi’ah li Kitab Ad-Dustur fi Ilmi Al-Miqat

Koleksi: Wan Mohd Shaghir
الجداول تابعة لكتاب الدستور في علم الميقات للشيخ رضوان رحمه الله تعالى
Manuskrip Al-Jadawil Tabi’ah Li Kitab Ad-Dustur Fi ‘Ilmi Al-Miqat ini adalah salah satu koleksi manuskrip dan kitab nadir koleksi Haji Wan Mohd Shaghir bin Abdullah. Terbitan ini adalah dalam bentuk salinan berwarna dari naskhah asli dan tiada apa-apa perubahan.
  1. Tidak dapat dipastikan pengarang/penyusun/penyalin, namun tercatat nama Syeikh Ahmad al-Fathani pada halaman hadapan manuskrip, berserta tahun 1316H.
  2. Di dalam Bahasa Arab
  3. Cetakan berwarna, atas matte art paper
  4. Mengandungi 63 muka surat
ISBN: 978-967-2126-30-0