RM 50.00

Out of stock

Jika habis stok dan ingin buat tempahan awal, sila isi borang ini. Kami akan hubungi anda semula untuk kepastian dan kemaskini.

Manuskrip Daqaiq Al-Haqaiq fi Hisab Al-Darji wa Al-Daqaiq

Koleksi: Wan Mohd Shaghir
دقائق الحقائق في حساب الدرج والدقائق
Manuskrip Daqaiq Al-Haqaiq Fi Hisab Al-Darji wa Al-Daqaiq ini adalah salah satu koleksi manuskrip dan kitab nadir koleksi Hj Wan Mohd Shaghir bin Abdullah. Terbitan ini adalah dalam bentuk salinan berwarna dari naskhah asli dan tiada apa-apa perubahan.

Kandungan: Ilmu Falak

Pengarang/Penyalin: Muhammad Sibt al-Mardini

Tebal: 43 halaman

Ukuran: 22 x 16.5 cm.

Tahun: 15 Zulhijjah 1229 H

ISBN: 978-967-2126-32-4