RM 70.00

Out of stock

Jika habis stok dan ingin buat tempahan awal, sila isi borang ini. Kami akan hubungi anda semula untuk kepastian dan kemaskini.

Manuskrip Ilmu Haqiqat Al-Insan

Koleksi: Wan Mohd Shaghir
علم حقيقة الإنسان
Manuskrip Ilmu Haqiqat Al-Insan ini adalah salah satu koleksi manuskrip dan kitab nadir koleksi Hj Wan Mohd Shaghir bin Abdullah. Terbitan ini adalah dalam bentuk salinan berwarna dari naskhah asli dan tiada apa-apa perubahan.

Kandungan: Meliputi perbicaraan meluas pelbagai cabang ilmu, antaranya, Tauhid, Fiqh dan Tasawuf.

Pengarang/Penyalin: Tidak dapat dipastikan.

Tebal: 78 halaman  (Tidak lengkap)

Ukuran: 21.4 x 16.7 cm.

Manuskrip: Manuskrip ini di dalam koleksi Haji Wan Mohd Shaghir Abdullah yang belum direkodkan dalam katalog beliau. Dicatitkan oleh beliau pada kaver: “No 35 علم حقيقة الإنسان” (lihat halaman). Manuskrip ini tidak lengkap pada helaian terawal dan terdapat halaman yang gugur iaitu mulai halaman ketiga, dikesan melalui penghujung halaman kedua “مكروه” (lihat halaman 4 cetakan ini). Wallahu’alam.

ISBN: 978-967-2126-35-5