gambar kurang jelas kerana telah dioptima kepada saiz fail yang kecil.

RM 17.00

In stock

Jika habis stok dan ingin buat tempahan awal, sila isi borang ini. Kami akan hubungi anda semula untuk kepastian dan kemaskini.

Sa’adatul Mutanabbih fi al-mauti wa ma yata’allaqu bih

سعادة المتنبه في الموت وما يتعلق به
Oleh: Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fathani

Judul ini hanyalah diberi oleh Haji Wan Ismail bin Haji Yusuf, Qadhi Mahkamah Jala dan Qadhi Mahkamah Betung pada cetakan yang pertama. Pada manuskrip belum diberi judul oleh pengarangnya.

Kandungannya tentang kematian.

Cetak ulang dari naskhah cetakan kali pertama di Mathba’ah Press Patani oleh Haji Wan Ismail bin Haji Wan Yusuf.